MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   TIBBİ JEOLOJİ (S.T.D.-4)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1207642 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Necati KARAKAYA
Koordinator E-mail nkarakaya selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Elementler, mineraller, kayaçlar, toprak ve suların içinde yeraldığı jeolojik ortam ile sağlık arasındaki ilişkinin açıklanması ve disiplinler arası bir bilim dalı olarak meslek hastalıkları veya jeolojik ortamdan kaynaklanan problemler ile jeolojik ortamda sağlık için faydalı yönleri de tanımak ve tanıtmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 30 0 0 0 30 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1. Sözel ve görsel ders anlatımı, 2. Kütüphane ve online veri tabanları kullanılarak ödevlerle konu kavratılması 3. Kısa sınıf içi sözel soru-açıklama 4. Ülke içi ve dışında mineral ve sağlık arasındaki ilişkiyi gösteren verilerin tartışılması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tıbbi jeolojinin tanımı, önemi Atabey E., 2005, Tıbbi Jeoloji, 194sf
2 Ekolojik sistemler Tıbbi Jeoloji (Jeolojik Ortamların İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri)498s, TMMOB JMO çevirileri No:2.
3 Gazların Sağlık riskleri (metan gazı, stit gazı, azot ve kükürt) Atabey E., 2005, Tıbbi Jeoloji, 194sf
4 Asit yağmurları ve asit drenajı Atabey E., 2005, Tıbbi Jeoloji, 194sf
5 Mineral tozları ve toz fırtınaları Atabey E., 2005, Tıbbi Jeoloji, 194sf
6 Elementlerin sağlık etkileri (Al-Sb-As-Mg-Mn-Ni-Cu-Fe-Zn-F-P-S) Atabey E., 2005, Tıbbi Jeoloji, 194sf
7 Elementlerin sağlık etkileri (I-Cd-Ca-Cl-Co-Cr-K-Se-Na-Sr-Tl-Te)) Atabey E., 2005, Tıbbi Jeoloji, 194sf
8 Ağır metal elementlerinin oluşturduğu sağlık riskleri Atabey E., 2005, Tıbbi Jeoloji, 194sf
9 Minerallerin sağlık riskleri (ASBEST-ZEOLİT) Atabey E., 2005, Tıbbi Jeoloji, 194sf
10 ARA SINAV
11 Minerallerin sağlık riskleri (BOR ve TUZ) Atabey E., 2005, Tıbbi Jeoloji, 194sf
12 Radyasyonun sağlık riskleri Atabey E., 2005, Tıbbi Jeoloji, 194sf
13 Doğal yollarla suyun kirlenmesi ve sağlık riskleri Atabey E., 2005, Tıbbi Jeoloji, 194sf
14 Doğal yollarla toprağın kirlenmesi ve sağlık riskleri Atabey E., 2005, Tıbbi Jeoloji, 194sf
15 Kömür ve sağlık etkileri. Böbrek ve safra taşlarının oluşumu ve jeoloji Atabey E., 2005, Tıbbi Jeoloji, 194sf
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 4
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - 0
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 1
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 60
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Doğal yaşam ortamlarının tanımlanması ve korunması öğretilmesi, 4
D.Ö.Ç. 2 2. Elementlerin yaşam üzerindeki etkilerini kavrama 4
D.Ö.Ç. 3 3. Özellikle bazı minerallerin sağlık açısından öneminin öğretilmesi 4
D.Ö.Ç. 4 4. Minerallerin disiplinler arası önemi ve çevre sağlık konusunda bilinç oluşturma 4
D.Ö.Ç. 5 5. Jeolojik yaşam ortamlarının kavratılması 3
D.Ö.Ç. 6 6. Jeolojik malzemelerin, insan tedavisi üzerindeki rolünün öğretilmesi 4
D.Ö.Ç. 7 7. Jeoloji mühendisliği alanındaki uygulamalarda problemleri analiz etme, formüle etme ve çözümleme becerisini kazanır 4
D.Ö.Ç. 8 8. Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini jeoloji mühendisliği alanında kullanım 4
D.Ö.Ç. 9 9. Bağımsız karar verme ve yaratıcılık becerisini geliştirir 4
D.Ö.Ç. 10 10. Kalite konusunda bilgi sahibi olur ve yaşam boyu öğrenme yeteneği edinir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20