MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   LEVHA TEKTONİĞİ VE DEPREMLER (S.T.D.-3)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1207636 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Rahmi AKSOY
Koordinator E-mail raksoy selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Levha Tektoniğine nereden nasıl gelindiğini anlatmak. Yerin iç katmanlarının genel özelliklerinin neler olduğunu vermek. Deprem ve deprem parametrelerini tanıtmak. Levha sınırlarının genel özelliklerinin yanında jeofizik, magmatizma, metamorfizma ve sedimantasyon özelliklerini tanıtmaktır. Orojenizma ve levha içi tektoniği hakkında bilgi vermektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 50 10 10 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders konuları birbirlerini izleyen tarzda planlanmıştır. Konuları anlamada görsellik önemli olduğu için, ders slayt ve film gösterileriyle anlatılmaktadır. Bu da öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarını sağlamaktadır. Zaman zaman kısa sınavlar yapılarak, öğrencilerin derse katılımlarında süreklilik sağlanmaya çalışılmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Depremler. Deprem parametreleri. Ders notu (yayınlanmamış)
2 Sismik dalgalar. Türkiyenin depremselliği. Ders notu (yayınlanmamış)
3 Yerin iç katmanları ve sismolojik temeli. Ders notu (yayınlanmamış)
4 Levha Tektoniği hipotezinden önceki belli başlı hipotezler. Klasik jeotektonik deyimler: Tanım ve genel özellikleri. Ders notu (yayınlanmamış)
5 Levha Tektoniği Hipotezinin tarihsel gelişimi. Tanım ve genel özellikleri. Ders notu (yayınlanmamış)
6 Yayılma merkezleri. Tanım ve genel özellikleri, tektonizma ve volkanizma. Ders notu (yayınlanmamış)
7 Yayılama merkezlerinde ısı akısı, magmatizma, metamorfizma ve sedimantasyon Ders notu (yayınlanmamış)
8 Transform faylar. Tanım, kökeni, tektoniği, türleri. Ders notu (yayınlanmamış)
9 Dalma-batma bölgeleri: Genel, jeofizik ve magmatizma özellikleri. Ders notu (yayınlanmamış)
10 Arasınav
11 Dalma-batma bölgelerinde metamorfizma ve sedimantasyon Ders notu (yayınlanmamış)
12 Dağ kuşakları: Genel özellikleri, çeşitleri. Ders notu (yayınlanmamış)
13 Dağ kuşaklarının sınıflandırılması Ders notu (yayınlanmamış)
14 Orojenik kuşakların belirlenmesi ve Türkiyenin orojenik sistemleri. Ders notu (yayınlanmamış)
15 Levha içi tektoniği: Tanım, sıcak noktalar ve ilişkin tektonizma Ders notu (yayınlanmamış)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - 1 5
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : 1 5 1 5
Ödev : - - 1 5
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 35 - -
Final   - - 1 45
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 27
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 20
Küçük Sınavlar : 2 10
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Deprem, deprem parametreleri ve Türkiye''nin depremselliğini öğrenme. 4
D.Ö.Ç. 2 Yerin iç katmanlarının sismolojik temelini öğrenme. 4
D.Ö.Ç. 3 Yeryuvarının temel özelliklerini öğrenme. 4
D.Ö.Ç. 4 Klasik orojenik teorileri ve tektonik deyimleri tanıma. 4
D.Ö.Ç. 5 Levha tektoniğinin temel özelliklerini öğrenme. 4
D.Ö.Ç. 6 Yayılma merkezlerini tanıma. 4
D.Ö.Ç. 7 Transform faylı levha sınırlarını öğrenme. 4
D.Ö.Ç. 8 Yakınlaşan levha sınırlarını öğrenme. 4
D.Ö.Ç. 9 Dağ oluşumlarının özelliklerini ve çeşitlerini öğrenme. 4
D.Ö.Ç. 10 Levha içi tektoniği ve sıcak noktalar hakkında bilgi edinme. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20