MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   KÖMÜR JEOLOJİSİ (S. T.D.-4)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1207632 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
Koordinator E-mail mcelik selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kömürlerin bulunduğu formasyonlarla, kömüre eşlik eden diğer birimlerin özelliklerinin öğrenilmesi. Kömürlerin mikroskobik özelliklerininin kömür kalitesi ile ilişkisi. Kömürlerin mikroskobik özelliklerinin ve yansıma değerleri ile kömürleşme derecesinin tespitinin öğretilmesi. Kömürlerin depolanma ortamlarının tespit edilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözel, data projeksiyonla anlatım.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 GİRİŞ: Kömürün tanımı, kömür türleri Kural, O. 1992, Kömür, İ.T.Ü. Maden Fakültesi, İstanbul, 975s.
2 Kömürlerin sınıflandırılması ve özellikleri Kural, O. 1992, Kömür, İ.T.Ü. Maden Fakültesi, İstanbul, 975s.
3 Kömürlerin oluşum koşulları Kural, O. 1992, Kömür, İ.T.Ü. Maden Fakültesi, İstanbul, 975s.
4 Kömürlerin oluşum koşulları Kural, O. 1992, Kömür, İ.T.Ü. Maden Fakültesi, İstanbul, 975s.
5 Kömürlerin fiziksel özellikleri Kural, O. 1992, Kömür, İ.T.Ü. Maden Fakültesi, İstanbul, 975s.
6 Kömürlerin yapısı ve petrografisi Yağmurlu, F., 1993, Kömür ders notları. Süleyman Demirel Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Jeoloji Müh. Böl., 41sf.
7 Kömürlerin yapısı ve petrografisi Yağmurlu, F., 1993, Kömür ders notları. Süleyman Demirel Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Jeoloji Müh. Böl., 41sf.
8 Kömürlerin kimyasal bileşimi Yağmurlu, F., 1993, Kömür ders notları. Süleyman Demirel Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Jeoloji Müh. Böl., 41sf.
9 Kömürlerin kullanım alanları Yağmurlu, F., 1993, Kömür ders notları. Süleyman Demirel Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Jeoloji Müh. Böl., 41sf.
10 ARA SINAV
11 Kömürlerin kullanım alanları Nakoman, E., 1971, Kömür, MTA, Eğitim Serisi no 8, 348s.
12 Dünya kömür yatakları Nakoman, E., 1971, Kömür, MTA, Eğitim Serisi no 8, 348s.
13 Türkiye kömür yatakları Nakoman, E., 1971, Kömür, MTA, Eğitim Serisi no 8, 348s.
14 Türkiye kömür yatakları Nakoman, E., 1971, Kömür, MTA, Eğitim Serisi no 8, 348s.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 9 8
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 28
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 20
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kömür aramalarında litolojik, mineralojik özelliklerin kullanılmasın kavratılması 4
D.Ö.Ç. 2 Kömürleşme derecesinin ve diğer kimyasal özelliklerin kömür kalitesi ile ilişkisinin öğretilmesi 4
D.Ö.Ç. 3 Petrol ve doğal gaz aramalarında kömür jeolojisinin öneminin öğretilmesi 4
D.Ö.Ç. 4 Tektonizma ile kömürleşme kömürleşme derecesi arasındaki ilişkinin öğretilmesi 4
D.Ö.Ç. 5 Kömür türlerinin öğretilmesi 4
D.Ö.Ç. 6 Kömürlerin değerlendirilmesinin öğretilmesi 4
D.Ö.Ç. 7 Bağımsız karar verme ve yaratıcılık becerisini geliştirir 3
D.Ö.Ç. 8 Kalite konusunda bilgi sahibi olur ve yaşam boyu öğrenme yeteneği edinir 4
D.Ö.Ç. 9 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini jeoloji mühendisliği alanında kullanım 4
D.Ö.Ç. 10 Jeoloji mühendisliği alanındaki uygulamalarda problemleri analiz etme, formüle etme ve çözümleme becerisini kazanır 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20