MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ÇEVRE JEOKİMYASI (S.T. D.-4)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1207631 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Adnan DÖYEN
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Y.Doç.Dr.Adnan DÖYEN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı kirlilik türleri, sebepleri, sonuçları ve alınabilecek tedbirler
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 60 0 0 0 10 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
yüz yüze
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, çevre, ekoloji, ekolojik çevre, jeokimya, çevre jeokimyası Miğraç Akçay, 2002, jeokimya,KTÜ yayını, yayın no: 204, Trabzon, 506 s. 2- Yeni yayınlar
2 hava kirliliği Miğraç Akçay, 2002, jeokimya,KTÜ yayını, yayın no: 204, Trabzon, 506 s. 2- Yeni yayınlar
3 su kirliliği Miğraç Akçay, 2002, jeokimya,KTÜ yayını, yayın no: 204, Trabzon, 506 s. 2- Yeni yayınlar
4 toprak kirliliği Miğraç Akçay, 2002, jeokimya,KTÜ yayını, yayın no: 204, Trabzon, 506 s. 2- Yeni yayınlar
5 asit yağmurları Miğraç Akçay, 2002, jeokimya,KTÜ yayını, yayın no: 204, Trabzon, 506 s. 2- Yeni yayınlar
6 küresel ısınma Miğraç Akçay, 2002, jeokimya,KTÜ yayını, yayın no: 204, Trabzon, 506 s. 2- Yeni yayınlar
7 fosil yakıtlar Miğraç Akçay, 2002, jeokimya,KTÜ yayını, yayın no: 204, Trabzon, 506 s. 2- Yeni yayınlar
8 yenilenebilir enerji kaynakları Miğraç Akçay, 2002, jeokimya,KTÜ yayını, yayın no: 204, Trabzon, 506 s. 2- Yeni yayınlar
9 radyoaktivite ve radyoaktif kirlilik Miğraç Akçay, 2002, jeokimya,KTÜ yayını, yayın no: 204, Trabzon, 506 s. 2- Yeni yayınlar
10 vize
11 çöp depolama sahaları ve kirlilik Miğraç Akçay, 2002, jeokimya,KTÜ yayını, yayın no: 204, Trabzon, 506 s. 2- Yeni yayınlar
12 maden işletme sahaları ve kirlilik Miğraç Akçay, 2002, jeokimya,KTÜ yayını, yayın no: 204, Trabzon, 506 s. 2- Yeni yayınlar
13 volkanizma ve volkanik faaliyetlerin çevresel etkisi Miğraç Akçay, 2002, jeokimya,KTÜ yayını, yayın no: 204, Trabzon, 506 s. 2- Yeni yayınlar
14 sanayi atıklarının çevresel etkisi Miğraç Akçay, 2002, jeokimya,KTÜ yayını, yayın no: 204, Trabzon, 506 s. 2- Yeni yayınlar
15 evsel ve tıbbi atıkların çevresel etkisi Miğraç Akçay, 2002, jeokimya,KTÜ yayını, yayın no: 204, Trabzon, 506 s. 2- Yeni yayınlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 10 7
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 3 2
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Mühendislik bilgilerini uygular 3
D.Ö.Ç. 2 2. İstenilen bir sistemi tasarlar 4
D.Ö.Ç. 3 3. Disiplinler arası çalışmayı yapar 4
D.Ö.Ç. 4 4. Mühendislik problemlerini çözer 4
D.Ö.Ç. 5 5. Mesleki etik sorumluluğunun bilincindedir 4
D.Ö.Ç. 6 6. İngilizce ve Türkçe iletişim kurar 3
D.Ö.Ç. 7 7. Toplumsal ve Evrensel boyutta çözümleri gerçekleştirir 4
D.Ö.Ç. 8 8. Yaşam boyu öğrenir 3
D.Ö.Ç. 9 9. Çağın sorunlarını analiz eder 4
D.Ö.Ç. 10 10. Mühendislik uygulamalarında teknikleri ve modern araçları kullanır 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20