MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   JEOLOJİK HARİTA ALIMI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1207608 0,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Arif DELİKAN
Koordinator E-mail adeli selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr.Hükmü ORHAN , Yrd.Doç.Dr. Ahmet TURAN , Yrd.Doç.Dr.Rahmi AKSOY , Prof.Dr.Yaşar EREN , Doç.Dr.Cengiz OKUYUCU , Yrd.Doç.Dr.Arif DELİKAN , Yrd.Doç.Dr.A. Müjdat ÖZKAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Arif SELÇUK PEKGÖZ , Arş.Gör.Dr.İsmail İNCE , Arş.Gör.Dr.Şeyda PARLAR , Arş.Gör.Dr.Ali BOZDAĞ , Arş.Gör.Dr.Ayla BOZDAĞ , Arş.Gör.Gülin GENÇOĞLU KORKMAZ , Arş.Gör. Dr.Elif AVŞAR , Arş.Gör. Seda KARAİSAOĞLU
Dersin Amacı Arazi gözlem ve yorumlamalarla temel jeoloji prensiplerininin anlaşılması, jeoloji haritalarının arazide nasıl hazırlandığını göstermek, Kayaçların nasıl tanımlandığını ve analiz edildiğini öğretmek,Bir bölgenin jeoloji raporunun hazırlanmasını sağlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 80 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Arazide birebir çalışma, jeolog pusulası, jakop sopası ve topografik harita kullanımı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Çalışma sahasının tanıtılması ve jeolojik harita çizimi Saha çalışması
2 Jeolojik harita çizimi ve kesit ölçümü Saha çalışması
3 Rapor yazımı için verilerin hazırlanması Büro çalışması
4 Rapor yazımı ve sunumu Büro çalışması
5 Jeolojik harita çizimi Saha Çalışması
6 Jeolojik harita çizimi Saha Çalışması
7 Jeolojik harita çizimi Saha Çalışması
8 Jeolojik harita çizimi Saha Çalışması
9 Vize Sınavı
10 Jeolojik Haritanın düzelenmesi Büro Çalışması
11 Jeolojik Kesit alımı ve yorumu
12 Jeolojik Kesit alımı ve yorumu Büro Çalışması
13 Rapor Yazımı Büro Çalışması
14 Rapor Yazımı Büro Çalışması
15 Rapor Sunumu Büro Çalışması
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : - -
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 4
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 4 9
Arazi Çalışmaları : 9 10
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Saha çalışmasında iş sağlığı ve güvenliği 4
D.Ö.Ç. 2 Sahada jeolojik çalışma yapabilme becerisi 4
D.Ö.Ç. 3 Grup olarak çalışma becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 Arazide karşılaşılacak jeolojik problemleri çözebilme kabiliyeti 4
D.Ö.Ç. 5 Jeolojik araç ve gereçleri kullanabilme kabiliyeti 4
D.Ö.Ç. 6 Arazide buluan kayaçları gruplama ve haritalama kabiliyeti 4
D.Ö.Ç. 7 Kayaçlarının kalınlığını ölçebilme kabiliyeti 4
D.Ö.Ç. 8 Numune alma becerisi 4
D.Ö.Ç. 9 Arazide toplanan verileri dijital ortama aktarma kabiliyeti 4
D.Ö.Ç. 10 İleri düzeyde bilgisayar kullanma ve jeolojik rağor hazırlama kabiliyeti 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20