MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   MADEN YATAKLARI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1207607 3,00 / 1,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Fetullah ARIK
Koordinator E-mail farik selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Şuayip KÜPELİ , Yrd. Doç. Dr. M. Muzaffer KARADAĞ , Yrd. Doç. Dr. Alican ÖZTÜRK , Yrd. Doç. Dr. Adnan DÖYEN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Dr. Yeşim ÖZEN , Arş. Gör. M. Yavuz HÜSEYİNCA
Dersin Amacı Maden yatağı, endüstriyel hammadde, doğal yapı malzemesi, enerji hamddeleri ve süstaşları kavramları ile birlikte bir minerazlizasyonun maden yatağı olarak değerlendirilme kriterleri, maden yataklarında yapılacak inceleme çalışmaları, maden yataklarının geometrisi, yankayaçlarla ilişkileri, yapı-doku özellikleri, parajenez, süksesyon, tipomorf kavramları, jeotermometre-jeobarometre kavramları ve bunlarla ilişkili saha ve laboratuvar çalışmalarının öğretilmesi, maden yataklarının oluşumu, maden yatağı oluşum tipleri, maden oluşumunda magmatik, metamorfik ve sedimanter etkiler, altın, antimuan, bakır, çinko-kurşun, civa, demir, gümüş, kalay, krom, manganez, molibden, nikel, wolfram ve diğer nadir metal yataklarının oluşumu, kullanım alanları, bulunuşu, Türkiye ve dünya örnekleri
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 80 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders sınıfta verilen ders notları ve hazırlanan sunum dosyaları üzerinden yüzyüze eğitim şeklinde verilecektir. Ayrıca ülkemizde yaygın olarak yüzeyeleyen maden yataklarından alınan numuneler laboratuvar ortamında öğrencilere tanıtılacaktır. Dönem içinde Konya yakın çevresindeki maden yataklarına günübirlik ve seçilen bir maden yatağı provensine bir kaç günlük teknik gezi yapılacaktır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, dersin tanıtımı, tarihçe Arık, F., 2011a, Maden Yatakları-1, Genel Bilgiler, Ders Notları, S.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Böl., 164 s. Sunum Dosyası
2 Element, mineral, kayaç, maden, mineralizasyon, zuhur ve yatak kavramlarının açıklanması Arık, F., 2011a, Maden Yatakları-1, Genel Bilgiler, Ders Notları, S.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Böl., 164 s. Sunum Dosyası
3 Maden yatağı değerlendirme kriterleri elementlerin zenginleşme oranı, ekonomik, politik, teknolojik ve çevresel faktörler Arık, F., 2011a, Maden Yatakları-1, Genel Bilgiler, Ders Notları, S.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Böl., 164 s. Sunum Dosyası
4 Maden aramacılığı, maden arama projesinin sahfaları, ön etüt, ayrıntılı etüd, olurluk, işletme yöntemi, finansman Arık, F., 2011a, Maden Yatakları-1, Genel Bilgiler, Ders Notları, S.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Böl., 164 s. Sunum Dosyası
5 Maden yataklarında genel olarak yapılan incelemeler, yer, yayılım, konum Arık, F., 2011a, Maden Yatakları-1, Genel Bilgiler, Ders Notları, S.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Böl., 164 s. Sunum Dosyası
6 Cevher yankayaç ilişkileri, litolojik kontroller, senjenetik, epijenetik, endojen, eksojen kavramları Arık, F., 2011a, Maden Yatakları-1, Genel Bilgiler, Ders Notları, S.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Böl., 164 s. Sunum Dosyası
7 Alterasyonlar, cevher ve yankayaç asyonları Arık, F., 2011a, Maden Yatakları-1, Genel Bilgiler, Ders Notları, S.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Böl., 164 s. Sunum Dosyası
8 Cevher geometrisi, cevher yapı ve dokuları Arık, F., 2011a, Maden Yatakları-1, Genel Bilgiler, Ders Notları, S.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Böl., 164 s. Sunum Dosyası
9 Parajenez, süksesyon, tipomorf özellikler Arık, F., 2011a, Maden Yatakları-1, Genel Bilgiler, Ders Notları, S.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Böl., 164 s. Sunum Dosyası
10 Ara Sınav
11 Maden yataklarının oluşum modelleri ve sınıflandırılması Arık, F., 2011b, Maden Yatakları-2, Sınıflandırma, Ders Notları, S.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Böl., 146 s. Sunum Dosyası
12 Maden yataklarının plaka tektoniği ile ilişkisi Arık, F., 2011b, Maden Yatakları-2, Sınıflandırma, Ders Notları, S.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Böl., 146 s. Sunum Dosyası
13 Magmatik, metamorfik ve sedimanter süreçlarin maden yataklarının oluşumuna etkileri ve ekonomik mineral oluşumları Arık, F., 2011b, Maden Yatakları-2, Sınıflandırma, Ders Notları, S.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Böl., 146 s. Sunum Dosyası
14 Maden yatağı oluşum süreçlerinde oluşabilecek mineralizasyonlar Arık, F., 2011b, Maden Yatakları-2, Sınıflandırma, Ders Notları, S.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Böl., 146 s. Sunum Dosyası
15 Genel Değerlendirme ve laboratuvar uygulamaları Arık, F. ve Öztürk, A., 1998, Maden Yatakları, Laboratuvar Notları, S.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Böl., 24 s.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 1 2 1 2
Devam/Katılım : 15 6 15 10
Uygulamalı Sınav : 1 2 1 4
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : 1 2 1 4
Ödev : 1 4 1 6
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 1 4 1 4
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 9 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 1 11
Arazi Çalışmaları : 3 8
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 2 5
Ara Sınav : 1 12
Final : 1 12
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenciler maden yatağı, zuhur, mineralizasyon, zenginleşme, cevher-gang minerali, yankayaç kavramlarını bilecektir. 3
D.Ö.Ç. 2 Maden yatağı, metalik maden yatağı, endüstriyel hammadde, doğal yapı malzemeleri, enerji hammaddeleri, süstaşları kavramlarını öğreneceklerdir. 4
D.Ö.Ç. 3 Öğrenciler klark konsantrasyonu, minimum işletme tenörü, zenginleşme katsayısı gibi kavramların yanısıra herhangi bir mineralizasyonun maden yatağı olarak değerlendirilebilmesi için politik, teknolojik, ekomonik, çevresel kirterler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 4
D.Ö.Ç. 4 Öğrenciler maden yatakları araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklar ve cevher-yanakayaç ilişkileri, cevher geometrisi, yapı-doku özellikleri, parajenez - süksesyon, mineralojik-petrogafik, kimyasal analizleri yorumlama yeteneği kazanacaklardır. 4
D.Ö.Ç. 5 Öğrenciler Jeotermometre-jeobarometre kavramlarını ve bu çerçevde tipomorf özellikler, sıvı kapanımlar, kararlı izotoplar ve yapı doku özelliklerinden jeotermobarometre verilerinin elde edilmesi ve yorumlanmasını öğreneceklerrdir. 4
D.Ö.Ç. 6 Öğrenciler maden yatağı oluşum süreçlerinde levha hareketleri, magmatik - metamorfik ve sedimanter süreçlerin etkileri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 4
D.Ö.Ç. 7 Öğrenciler incelenen maden yatağının yeri, konumu ve yapısal jeolojik özellikleri ile birlikte oluşum modeline göre hangi tür kayaç içinde hangi tür maden yataklarının aranması konusunda fikir sahibi olacaklardır. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20