MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   SAHA JEOLOJİSİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1207605 2,00 / 1,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Arif DELİKAN
Koordinator E-mail adeli selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr Ahmet TURAN , Arş. Gör. Seda KARAİSALIOĞLU , Yrd.Doç.Dr.Arif DELİKAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Arazi çalışmaları ile kayaçların incelenmesi, temel haritalama tekniklerini öğretmek, Brunton pusulası ile düzlemsel ve çizgisel yapıların ölçülmesi, Faylı, kıvrımlı bölgelerin nasıl haritalanacağını ve inceleneceğinin öğretilmesi, Jeolojik raporların nasıl hazırlanacağını göstermek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 80 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik olarak ve Powerpoint sunumlar ile Bir jeolojik çalışma nasıl yapılır Arazi öncesi hazırlıklar Arazide yapılması gerekenler, Arazi sonrası yapılması gerekenler anlatılır. Teorik olarak anlatılan bilgiler en az 5 tam gün arazi çalışması ile tatbik edilir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, Saha Jeoloğunun arazi çalışmasında kullanacağı ekipman ve iş sağlığı ve güvenliği açısından sahada karşılaşacağı güçlükler ve sorumluluklar. Ders Notları (Yayınlanmamış)
2 Temel haritalama teknikleri, genel haritalama, kayaçların tanımlanması, verilerin kaydedilmesi, arazi defteri, harita sembolleri, örnek derlenmesi, yönlü örnek alımı, fotoğraf çekimi, taslak çizimler, topoğrafik harita üzerine dokanakların aktarılması, bir bölgenin jeoloji haritasının hazırlanması Ders Notları (Yayınlanmamış)
3 Sedimanter kayaçların arazide tanımlanması, sedimanter kayaçların saha özellikleri, sedimanter kayaç tipleri, sedimanter kayaç dokuları, arazide fosillerin incelenmesi, sedimanter yapılar ve sedimanter kayaçların geometrisi, paleo-akıntı analizleri. Ders Notları (Yayınlanmamış)
4 Magmatik kayaçların arazide tanımlanması, saha teknikleri, magmatik kayaçların yüzleklerde tanımlanması, el örnekleri ve yorumlanması, arazide adlandırma, küçük, sokulum, volkanik ve plutonik kayaçların saha özellikleri Ders Notları (Yayınlanmamış)
5 Metamorfik kayaçların arazide incelenmesi, Başkalaşım kayaçlarının sınır özellikleri, kayaç tiplerinin tanımlanması, yapı ve doku, yalınmış kayaçlar, dokanak ve reaksiyon zonları, milonit ve kataklasitler Ders Notları (Yayınlanmamış)
6 Kıvrımlı yapılar, mesoskopik düzlemsel yapılar, kıvrımların analizi, kıvrımların haritalanması, küçük yapıların kullanımı, düzlemsel tektonit yapıların haritalanması, klivajların yapısal analizlerdeki önemi, çizgisel yapılar ve haritalanması Ders Notları (Yayınlanmamış)
7 Faylar ve kayma zonları, genleşme fayları, kısalmalı faylar, doğrultu atımlı faylar, faylar ve topoğrafya, fayların tanınması, fayların haritalanması, faylarla ilişkili küçük yapılar, kayma zonlarının haritalanması, kayma yönü göstergeleri, çatlak tipleri, Kıvrım ve faylardaki çatlak sistemleri, stilolitler, çatlakların haritalanması. Ders Notları (Yayınlanmamış)
8 Uzaktan Algılama Yöntemi ve Kullanılması 1. Uydu verileri kullanarak fayların ve potansiyel tehlike üretebilecek kayma alanlarının belirlenmesi haritalanması. 2. Uydu verilerinden Alterasyon sahalarının belirlenmesi haritalanması ve insan sağlığı ve çevre sağlığı açısından riskli alanlarının belirlenmesi. Ders Notları (Yayınlanmamış)
9 Arazide ölçüm tekniği ve metotları, düzlemsel ve çizgisel yapıların Brunton pusulası ile konumlarının ölçülmesi, Stereonet ile grafiksel çözümler, noktalama teknikleri, düzlemsel ve çizgisel yapıların işaretlenmesi, yapıların başlangıçtaki konumlarına getirilmesi, arazi ölçümlerinin değerlendirilmesi Ders Notları (Yayınlanmamış)
10 Ara Sınav
11 Jeoloji Raporlarının hazırlanması, giriş, çalışma alanı, metotlar, tanımlamalar, yorumlamalar, sonuçlar, referanslar Ders Notları (Yayınlanmamış)
12 Arazi Uygulaması 1: Düzlemsel ve çizgisel yapıların ölçümü Ders Notları (Yayınlanmamış)
13 Arazi Uygulaması 2: Ölçülü stratigrafik kesit alımı: Çelik şeritmetre ve Jacob sopası ile ölçülü stratigrafik kesit alımı. Ders Notları (Yayınlanmamış)
14 Arazi Uygulaması 3: Jeolojik harita çıkarımı 1. Genel Saha Jeoloji Hartalarının Hazırlanması Ders Notları (Yayınlanmamış)
15
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 3 4
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 14
Final : 1 22
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Arazi çalışmalarında İş sağlığı ve güvenliği 4
D.Ö.Ç. 2 Jeolojik çalışma yapma prensiplerini öğrenme 4
D.Ö.Ç. 3 Arazide düzlemsel ve çizgisel yapıları ölçme becerisi 3
D.Ö.Ç. 4 Kayaç tanıma ve sınıflandırma becerisi 4
D.Ö.Ç. 5 Sahada yer bulma becerisi 4
D.Ö.Ç. 6 Sahada jeolojik harita oluşturma becerisi 4
D.Ö.Ç. 7 Sahada kayaçların kalınlıklarını ölçebilme becerisi 3
D.Ö.Ç. 8 Numune alma yöntemlerini kullanabilme becerisi 4
D.Ö.Ç. 9 Arazide kroki ve kesit çizme becerisi 4
D.Ö.Ç. 10 Saha verilerini bir araya getirerek jeolojik rapor hazırlama becerisi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20