MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   SEDİMANTER KAYAÇLAR
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1207604 2,00 / 2,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hükmü ORHAN
Koordinator E-mail horhan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Arif DELİKAN , Arş.Gör. Seda KARAİSAOĞLU , Prof.Dr. Hükmü ORHAN , Dr. Şeyda PARLAR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sedimanter kayaçların (terrijen, karbonat, evaporit, çört ve piroklastik) tanımlanması, oluştukları ortamların özelliklerinin belirlenmesi seidmanter kayaçların el örnekleri ve mikroskop altında tanımlanması ve sınıflandırlması
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
25 75 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
-Ders konularıyla ilişkili hazırlanmış POwer point sunumlu 2 saat ders -Derslerde işlenen kayaç gruplarına ait el ve ince kesitlerin laboratuvarda incelenmesi ve tanımlanması -Dönem içerisinde iki defa araziye gidilerek sedimenter kayaçların arazi özelliklerini araştırmak
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, Tanımlamalar ORHAN, H. 1999, Sedimanter Kayaçlar ,S.Ü.M.M.F. ders notları yayın no 36, 115s.
2 Sedimanter kayaçların sınıflandırılması ORHAN, H. 1999, Sedimanter Kayaçlar ,S.Ü.M.M.F. ders notları yayın no 36, 115s.
3 Ruditler ORHAN, H. 1999, Sedimanter Kayaçlar ,S.Ü.M.M.F. ders notları yayın no 36, 115s.
4 Kumtaşları : Bileşenler, sınıflandırma ORHAN, H. 1999, Sedimanter Kayaçlar ,S.Ü.M.M.F. ders notları yayın no 36, 115s.
5 Kumtaşları: Gözeneklilik, olgunluk ve çökelme ortamları ORHAN, H. 1999, Sedimanter Kayaçlar ,S.Ü.M.M.F. ders notları yayın no 36, 115s.
6 Çamurtaşları ORHAN, H. 1999, Sedimanter Kayaçlar ,S.Ü.M.M.F. ders notları yayın no 36, 115s.
7 Kireçtaşları Bileşenler, sınıflandırma ORHAN, H. 1999, Sedimanter Kayaçlar ,S.Ü.M.M.F. ders notları yayın no 36, 115s.
8 Kireçtaşları: Neomorfizma ORHAN, H. 1999, Sedimanter Kayaçlar ,S.Ü.M.M.F. ders notları yayın no 36, 115s.
9 Kireçtaşları Çökelme ortamları ORHAN, H. 1999, Sedimanter Kayaçlar ,S.Ü.M.M.F. ders notları yayın no 36, 115s.
10 Arasinav
11 Dolomitler : Özellikleri ve dolomitleşme modelleri ORHAN, H. 1999, Sedimanter Kayaçlar ,S.Ü.M.M.F. ders notları yayın no 36, 115s.
12 Evaporitler ORHAN, H. 1999, Sedimanter Kayaçlar ,S.Ü.M.M.F. ders notları yayın no 36, 115s.
13 Çörtler ORHAN, H. 1999, Sedimanter Kayaçlar ,S.Ü.M.M.F. ders notları yayın no 36, 115s.
14 Volkanoklastikler ORHAN, H. 1999, Sedimanter Kayaçlar ,S.Ü.M.M.F. ders notları yayın no 36, 115s.
15 Volkanoklastikler - Genel Tekrar ORHAN, H. 1999, Sedimanter Kayaçlar ,S.Ü.M.M.F. ders notları yayın no 36, 115s.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - 1 24
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 10 20 - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 36
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : 1 6
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 sedimenter kayaçların makroskobik ve mikroskobik özelliklerinin kullanılmasıyla sedimenter kayaçların tanınma beceris kazakmak 4
D.Ö.Ç. 2 Sedimanter kayaçların nasıl sınıflandırıldığını belirlemek 4
D.Ö.Ç. 3 Sedimanter kayaçların petrografik özelliklerinden depolanma ortamı belirleme becerisi kazanmak 4
D.Ö.Ç. 4 Sedimanter kayaçların endüstiyel hammadde olarak değerlendirilme yollarının belirlenmesi beceri kazanmak 4
D.Ö.Ç. 5 Sedimanter kayaçların çevre problemlerinin çözülmesindeki katkılarının belirlenmesi becerisi kazanmak 4
D.Ö.Ç. 6 -Kırıntılı kayaçların petrografik özellikleri yardımıyla jeolojik problemlere nasıl yaklaşılacağını kavramak 3
D.Ö.Ç. 7 -Karbonatlıı kayaçların petrografik özellikleri yardımıyla jeolojik problemlere nasıl yaklaşılacağını kavramak 3
D.Ö.Ç. 8 -Evaporitik kayaçların petrografik özellikleri yardımıyla jeolojik problemlere nasıl yaklaşılacağını kavramak 3
D.Ö.Ç. 9 -Çörtlerin nasıl oluştukları ve petrografik özellikleri yardımıyla jeolojik problemlere nasıl yaklaşılacağını kavramak 3
D.Ö.Ç. 10 Volkanoklastik kayaçların nasıl oluştukları ve petrografik özellikleri yardımıyla jeolojik problemlere nasıl yaklaşılacağını kavramak 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20