MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1207541 2,00 / 0,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr.Kadir Canöz
Koordinator E-mail kcanoz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
DOÇ.DR. KADİR CANÖZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, kuruluşa yönelik karşılıklı anlayışın ve sempatinin oluşturulmasında önemli roller üstelenen halkla ilişkiler hakkında teorik ve uygulama düzeyinde bilgi birikimini sağlamaktır. Bu amaçla; her türden kuruluşta yapılacak halkla ilişkilerin, uygulanma biçim ve yöntemlerinin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca verilen teorik bilgilerin, güncel kampanyalarla örneklendirilmesi yoluyla daha somut olarak kavratılması da amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve halkla ilişkiler üzerine konuşma Canöz, Kadir (2010). Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, Palet Yayını, Konya, s.195-20
2 Halkla ilişkiler: Kavramlar ve Tanımlar Kalender, Ahmet (2011 ). ?Halkla ilişkiler: Kavramlar, Tanımlar ve Uygulama Alanları?, Halkla İlişkiler (Editörler: Ahmet Kalender ve Mehmet Fidan), Tablet Kitabevi, Konya, s.11-26
3 Halkla ilişkilerin reklam, propaganda, pazarlamadan farkları ve uygulama alanları Kalender, Ahmet (2011 ). ?Halkla ilişkiler: Kavramlar, Tanımlar ve Uygulama Alanları?, Halkla İlişkiler (Editörler: Ahmet Kalender ve Mehmet Fidan), Tablet Kitabevi, Konya, s.26-47
4 Halkla ilişkilerde medya ile ilişkiler Canöz, Kadir (2010). Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, Palet Yayını, Konya, s.21-35
5 Halkla ilişkilerde medya ile ilişkiler Canöz, Kadir (2010). Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, Palet Yayını, Konya, s.35-43
6 Kurumsal Kimlik ve kurumsal imaj Canöz, Kadir (2010). Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, Palet Yayını, Konya, s.53-62
7 Kriz yönetimi Canöz, Kadir (2010). Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, Palet Yayını, Konya, s.195-20
8 Kuruluş içi iletişim Canöz, Kadir (2010). Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, Palet Yayını, Konya, s.79-95
9 Kuruluş içi halkla ilişkiler Canöz, Kadir (2010). Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, Palet Yayını, Konya, s.95-103
10 Vize Sınavı
11 Sponsorluk Canöz, Kadir (2010). Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, Palet Yayını, Konya, s.137-155
12 Kurumsal sosyal sorumluluk Canöz, Kadir (2010). Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, Palet Yayını, Konya, s.161-174
13 Kurumsal reklamcılık Canöz, Kadir (2010). Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, Palet Yayını, Konya, s.183-190
14 Lobicilik Canöz, Kadir (2010). Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, Palet Yayını, Konya, s.195-203
15 Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 16
Final : 1 18
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Halkla ilişkilerle ilgili teorik bilgi birikimine sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 2 6. Meslek hayatının her aşamasında etik davranış sergiler. 4
D.Ö.Ç. 3 7. Sosyal sorumluluk bilinciyle yaşadığı çevreye katkı sağlar. 4
D.Ö.Ç. 4 2. Halkla ilişkiler ve iletişim sektörünü tanır. 4
D.Ö.Ç. 5 4. Kriz planlaması yapar ve yürütür 3
D.Ö.Ç. 6 3. Hedef kitleyle iletişim kurmanın süreç ve tekniklerini bilir 3
D.Ö.Ç. 7 5. Grup çalışmalarında sorumluluk alır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20