MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   JEOMORFOLOJİ (S.T.D.-1)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1207538 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ahmet TURAN
Koordinator E-mail aturan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç.Dr. Ahmet TURAN , ,
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Yer şekilleri oluşumu üzerinde jeolojinin yeri ve yer yüzünde rastlanan yer şekillerinin belirli bir sistematik dahilinde tanıtılması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 30 20 20 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Data şov aygıtı ile sözlü anlatım.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Jeomorfolojinin tanımı, jeomorfolojinin dalları, rölyef kavramı ve örnekleri. Hipsografik diyagram ve yer yüzü. 2. Hafta: Yer yüzü şekillenmesinde etkin olan jeolojik olaylar. İç dinamik olaylar, dış dinamik olaylar ve özellikleri. 3. Hafta: Yer şekilleri genel sistematiği. Çukur yer şekillerinin (yarıntılar, vadiler, oyuklar, çanaklar, mağaralar, ovalar ve havzalar) genel nitelikleri. Yarıntı şekilleri ve çeşitleri: Turan, A., 2000, Jeomorfoloji Ders Notları, S.Ü. Müh.-Mim. Fak.,140s.
2 Yer yüzü şekillenmesinde etkin olan jeolojik olaylar. İç dinamik olaylar, dış dinamik olaylar ve özellikleri. Turan, A., 2000, Jeomorfoloji Ders Notları, S.Ü. Müh.-Mim. Fak.,140s.
3 Yer şekilleri genel sistematiği. Çukur yer şekillerinin (yarıntılar, vadiler, oyuklar, çanaklar, mağaralar, ovalar ve havzalar) genel nitelikleri. Yarıntı şekilleri ve çeşitleri: Turan, A., 2000, Jeomorfoloji Ders Notları, S.Ü. Müh.-Mim. Fak.,140s.
4 Vadilerin genel özellikleri. Vadi çeşitleri ve bunların şekil unsurları. Kertik, kanyon, tabanlı, olgun-yayvan, menderesli , antiklinal, senklinal, konsekan, subsekan, buzul ve kör vadiler. Turan, A., 2000, Jeomorfoloji Ders Notları, S.Ü. Müh.-Mim. Fak.,140s.
5 Su bölümü hattı-su bölümü çizgisi, vadi ağı-vadi sistemi, drenaj şekilleri ve kapma olayları. Turan, A., 2000, Jeomorfoloji Ders Notları, S.Ü. Müh.-Mim. Fak.,140s.
6 Oyuk şekilleri ve morfolojik özellikleri. Tafoni, kaynak oyuğu, dev kazanı, jeoloji orgu, obruk, buz yalağı (sirk), heyelan ve dalga oyukları. Turan, A., 2000, Jeomorfoloji Ders Notları, S.Ü. Müh.-Mim. Fak.,140s.
7 Çanaklar, şekil unsurları ve çeşitleri. Tektonik çanaklar (depresyon ve senklinal çanakları), volkanik çanaklar (krater, maar, atriyo ve kalderalar), karstlaşma çanakları Turan, A., 2000, Jeomorfoloji Ders Notları, S.Ü. Müh.-Mim. Fak.,140s.
8 Mağaralar, ovalar, havzalar ve morfolojik-jeolojik karekterleri. Turan, A., 2000, Jeomorfoloji Ders Notları, S.Ü. Müh.-Mim. Fak.,140s.
9 Mağaralar, ovalar, havzalar ve morfolojik-jeolojik karekterleri. Turan, A., 2000, Jeomorfoloji Ders Notları, S.Ü. Müh.-Mim. Fak.,140s.
10 Vize.
11 Tepe morfolojileri ve özellikleri. Hornitos tepeler, peri bacası tepeleri, volkan konisi tepeleri, kırgıbayır (badlands) tepeleri, çökerti tepeleri, kayşat tepeleri, toma tepeleri, kum adası tepeleri, şahit tepeler, sertgen tepeler, ada tepeler, kalık tepeler, mosor tepeler, hum tepeler. Turan, A., 2000, Jeomorfoloji Ders Notları, S.Ü. Müh.-Mim. Fak.,140s.
12 Dağlar üzerindeki tepe morfolojileri. Dağlar ve morfolojik şekilleri: Tekçe dağ morfolojileri, sıra dağ morfolojileri, masa dağ ve halka dağ morfolojileri. Turan, A., 2000, Jeomorfoloji Ders Notları, S.Ü. Müh.-Mim. Fak.,140s.
13 Dalgalı arazi şekilleri ve özellikleri. Yontuk dağlar ve eşikler. Turan, A., 2000, Jeomorfoloji Ders Notları, S.Ü. Müh.-Mim. Fak.,140s.
14 Kıyı morfolojileri ve özellikleri. Alçak kıyılar- yüksek kıyılar, düz kıyılar-girintili kıyılar ve adalı kıyılar. Turan, A., 2000, Jeomorfoloji Ders Notları, S.Ü. Müh.-Mim. Fak.,140s.
15 Önemli rölyef şekillerini tanıtmak ve incelemek Turan, A., 2000, Jeomorfoloji Ders Notları, S.Ü. Müh.-Mim. Fak.,140s.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 2 13
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 15
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Yarıntıların tiplerinin öğrenilmesi 2
D.Ö.Ç. 2 Vadi tiplerinin öğrenilmesi 3
D.Ö.Ç. 3 Oyuk tiplerinin öğrenilmesi 3
D.Ö.Ç. 4 Çanak şekillerinin oluşumu ve çanak tiplerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 5 Mağaraların oluşumu ve evriminin öğrenilmesi 3
D.Ö.Ç. 6 Ova ve ova tiplerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 7 Havzalar ve havza tiplerinin öğrenilmesi 3
D.Ö.Ç. 8 Basamak ve basamak tiplerinin öğrenilmesi 3
D.Ö.Ç. 9 Tepelik araziler ve tepe tiplerinin öğrenilmesi 3
D.Ö.Ç. 10 Dalgalı arazi şekillerinin öğrenilmesi 3
D.Ö.Ç. 11 Dağların oluşumu ve dağ tiplerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 12 Kıyı şekillerinin oluşumu ve kyı tiplerinin öğrenilmesi 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20