MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   JEOTERMAL ENERJİ (S.T. D.-2)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1207532 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Güler GÖÇMEZ
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Jeotermal enerji yenilenebilir enerji kaynaklarından olup Türkiye için oldukca önemlidir. Bu nedenle jeotermal enerjinin aranması, bulunması, yeryüzüne çıkartılması, işletilmesi konularında öğrencileri yetişmesini sağlamak jeotermal alanlarda özel sektörde çalışabilecekleri konuma gelebilmeleri amaçlanmıştır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 50 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders teorik olup power point sunu ile anlatılmaktadır. Ayrıca Dünyadaki ve Türkiyedeki jeotermal sahalar sunu şeklinde gösterilmektedir. Ayrıca jeotermal alanlara, bölgede açılmakta olan sıcak su sondajına teknik geziler düzenlenmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, Enerji nedir? Enerji çeşitleri ve Jeotermal enerji Jeotermal enerjiYüksek Lisans ders notları.Baki Canik (yayınlanmamış)
2 Jeotermal enerji kuşakları, jeotermal sahanın oluşumu Jeotermal enerji ders notları.G.Göçmez(yayınlanmamış)
3 Jeotermal araştırmalarda uygulanan yöntemler Jeotermal ders notları G.Göçmez .2010 (yayınlanmamış)
4 Jeotermal enrji aramalarında tektoniğin, volkanolojinin önemi Jeotermal ders notları Güler Göçmez(yayınlanmamış)
5 Jeotermal Sistemler Jeotermal enerji yüksek Lisans ders notları. Baki Canik(Yayınlanmamış)
6 Jeotermal sondajlar ve sondajlarda karşılaşılan problemler Jeotermal enerji yüksek Lisans ders notları. Baki Canik(Yayınlanmamış)
7 Jeotermal enerjiden yararlanma Jeotermal enerji ders notları Şakir Şimşek(yayınlanmamış)
8 Jeotermal enerjinin sağlıkta kullanımı, Balneoloji ve önemi Jeotermal enerji yüksek Lisans ders notları. Baki Canik(Yayınlanmamış)
9 Jeotermal enerjinin Dünyada ve Türkiyede görüldüğü yerler Jeotermal enerji yüksek Lisans ders notları. Baki Canik(Yayınlanmamış)
10 Ara sınav
11 Jeotermal kuyularda reekjeksiyon çalışmaları Jeotermal enerji Yüksek Lisans ders notları Baki Canik (Yayınlanmamış)
12 Sıcak ve mineralli sular sınıflandırılması Jeotermal enerji Yüksek Lisans ders notları Baki Canik (Yayınlanmamış)
13 Jeotermal kuyularda reekjeksiyon çalışmaları Jeotermal enerji Yüksek Lisans ders notları Baki Canik (Yayınlanmamış)
14 Hidrojeotermometreler Şahinci, A., 1991,Jeotermal enerji . Dokuz Eylül Üniversitesi yayınları.
15 Jeotermometre uygulamaları Jeotermal enerji Yüksek Lisans ders notları Baki Canik (Yayınlanmamış)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 5 7
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 3 9
Ödev : 5 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 16
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Jeotermal akışkanın üretimi sırasında oluşacak sorunları ortadan kaldırabileceklerdir 4
D.Ö.Ç. 2 Jeotermal enerji konusunda etüd yapıp rapor hazırlayabileceklerdir. 4
D.Ö.Ç. 3 Jeotermal akışkanın yeryüzüne çıkarıldıktan sonra kullanım alanlarının belirlenmesinde, kullanılabilmesi iişletilebilmesi aşamasında karar verip çıkabilecek problemleri çözebileceklerdir. 4
D.Ö.Ç. 4 Jeotermal akışkanın hazne kaya sıcaklıklarını jeotermometrelerle hesaplayabileceklerdir. 4
D.Ö.Ç. 5 Jeotermal enerji işletmelerinde, kaplıcalarda danışman olarak çalışabileceklerdir 4
D.Ö.Ç. 6 Jeotermal akışkanın , sıcak ve mineralli suların, şifa özellikleri konusunda her türlü bilgiye sahip olacaklardır. 4
D.Ö.Ç. 7 Jeotermal sondajlarda karşılaşılan problemleri çözebileceklerdir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20