MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   KİL MİNERALOJİSİ (S.T. D.-2)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1207531 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
Koordinator E-mail mcelik selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kil minerallerinin tanımlamasını yapabilmek ve kökenlerini yorumlayabilmek, değerlendirme becerisi kazanmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 30 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Kil minerallerinin sınıflandırılması, oluşumu, önemli yataklanmaları ve kullanım alanları yanında, kil içeren kayaçlardan yapılmış XRD çekimlerinde difraktogramlarının çözümlenmesi ve bunları okumasının öğretilmesi.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 GİRİŞ: Kil teriminin farklı disiplinlerde tanımlanması, sınıflama kriterleri ve çeşitleri Karakaya, M.Ç., 2006, Kil Minerallerinin Özellikleri ve Tanımlama Yöntemleri, 640s., Ankara
2 Kil minerallerin tanımlama metotları sınıflama kriterleri ve çeşitleri Karakaya, M.Ç., 2006, Kil Minerallerinin Özellikleri ve Tanımlama Yöntemleri, 640s., Ankara
3 Kil minerallerinin sınıflama kriterleri ve çeşitleri Karakaya, M.Ç., 2006, Kil Minerallerinin Özellikleri ve Tanımlama Yöntemleri, 640s., Ankara
4 Kil Minerallerinin mineralojik özellikleri Karakaya, M.Ç., 2006, Kil Minerallerinin Özellikleri ve Tanımlama Yöntemleri, 640s., Ankara
5 Kil Minerallerinin mineralojik özellikleri Karakaya, M.Ç., 2006, Kil Minerallerinin Özellikleri ve Tanımlama Yöntemleri, 640s., Ankara
6 Kil minerallerinin kimyası Karakaya, M.Ç., 2006, Kil Minerallerinin Özellikleri ve Tanımlama Yöntemleri, 640s., Ankara
7 Kil minerallerinin kimyası Karakaya, M.Ç., 2006, Kil Minerallerinin Özellikleri ve Tanımlama Yöntemleri, 640s., Ankara
8 Kil minerallerinin kökeni Karakaya, M.Ç., 2006, Kil Minerallerinin Özellikleri ve Tanımlama Yöntemleri, 640s., Ankara
9 Karasal ortamlar (erozyon, akarsu, göl, yüzeysel bozunma) Karakaya, M.Ç., 2006, Kil Minerallerinin Özellikleri ve Tanımlama Yöntemleri, 640s., Ankara
10 ARA SINAV
11 Karasal ortamlar (erozyon, akarsu, göl, yüzeysel bozunma) Karakaya, M.Ç., 2006, Kil Minerallerinin Özellikleri ve Tanımlama Yöntemleri, 640s., Ankara
12 Hidrotermal asyon Karakaya, M.Ç., 2006, Kil Minerallerinin Özellikleri ve Tanımlama Yöntemleri, 640s., Ankara
13 Denizel ve geçiş ortamları Karakaya, M.Ç., 2006, Kil Minerallerinin Özellikleri ve Tanımlama Yöntemleri, 640s., Ankara
14 Kil minerallerinin kullanım alanları Karakaya, M.Ç., 2006, Kil Minerallerinin Özellikleri ve Tanımlama Yöntemleri, 640s., Ankara
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 20
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 9
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 20
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kil minerallerinin temel özellikleri ve önemli kullanım alanlarının öğretilmesi 4
D.Ö.Ç. 2 Kil mineralojisinin diğer jeoloji bilimi ile ilgili, örneğin petrografi, endüstriyel hammaddeler, maden, disiplinlerle ortak yanlarının öğretilmesi. 4
D.Ö.Ç. 3 Kil minerallerin fiziksel özellikleri, kimyasal bileşimi ve X-ışınları yöntemiyle tanımlamanın kazanımı. 4
D.Ö.Ç. 4 Kil minerallerinin oluşum koşulları, kökenin öğretilmesi 4
D.Ö.Ç. 5 Kil mineralleri ve bozunma türlerinin öğretilmesi 3
D.Ö.Ç. 6 Kil minerallerinin önemli kullanım alanlarının öğretilmesi 4
D.Ö.Ç. 7 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini jeoloji mühendisliği alanında kullanım 4
D.Ö.Ç. 8 Jeoloji mühendisliği alanındaki uygulamalarda problemleri analiz etme, formüle etme ve çözümleme becerisini kazanır 4
D.Ö.Ç. 9 Kalite konusunda bilgi sahibi olur ve yaşam boyu öğrenme yeteneği edinir 3
D.Ö.Ç. 10 Bağımsız karar verme ve yaratıcılık becerisini geliştirir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20