MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   MAGMATİK KAYAÇ PETROGRAFİSİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1207507 2,00 / 2,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kerim KOÇAK
Koordinator E-mail kkocak yahoo.com
Öğretim Elemanı
Prof.Dr.Kerim KOÇAK
Yardımcı Öğretim Elemanları
ARİF SELÇUK PEKÖZ
Dersin Amacı Magmatık kayaçları tanıtmak, kökenini, evrimini öğretmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 20 0 10 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve uygulamalı olarak ders anlatılacak bilgisayar ve ödevlerle desteklenecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş ve magmalar, kayaçlar ve magmalar Eric A.K.Middlemost,1985.Magmas and magmatic rocks. Longman Group, 266s
2 Derinlik, damar ve yüzey kayaçlarının petrografisi Eric A.K.Middlemost,1985.Magmas and magmatic rocks. Longman Group, 266s
3 Magmatik kayaçların görünüm ve yayılımları Eric A.K.Middlemost,1985.Magmas and magmatic rocks. Longman Group, 266s
4 Magmatik kayaçların kimyasal ve mineralojik özellikleri Eric A.K.Middlemost,1985.Magmas and magmatic rocks. Longman Group, 266s
5 Magmatik kayaç dokuları Eric A.K.Middlemost,1985.Magmas and magmatic rocks. Longman Group, 266s
6 Magmatik kayaçların sınıflamaları, Magmatik kayaçlarda asyonlar Eric A.K.Middlemost,1985.Magmas and magmatic rocks. Longman Group, 266s
7 Magmatik kristalizasyonlar, Magmatik ayrımlaşmalar Eric A.K.Middlemost,1985.Magmas and magmatic rocks. Longman Group, 266s
8 Granit ve granitik kayaçlar, genel yerleşimleri, modal bileeşimleri, jeokimyasal ve petrojenetik özellikleri Eric A.K.Middlemost,1985.Magmas and magmatic rocks. Longman Group, 266s
9 Andezit ve andezitle ilişkili kayaçlar genel yerleşimleri, modal bileeşimleri, jeokimyasal ve petrojenetik özellikleri. Eric A.K.Middlemost,1985.Magmas and magmatic rocks. Longman Group, 266s
10 ara sınav
11 Bazalt ve ilişkili kayaçlar, genel yerleşimleri, modal bileeşimleri, jeokimyasal ve petrojenetik özellikleri. Eric A.K.Middlemost,1985.Magmas and magmatic rocks. Longman Group, 266s
12 Trakit-siyenit ve ilişkili kayaçlar, genel yerleşimleri, modal bileeşimleri, jeokimyasal ve petrojenetik özellikleri. Eric A.K.Middlemost,1985.Magmas and magmatic rocks. Longman Group, 266s
13 Dasit-riyolit ve ilişkili kayaçlar, genel yerleşimleri, modal bileeşimleri, jeokimyasal ve petrojenetik özellikleri. Eric A.K.Middlemost,1985.Magmas and magmatic rocks. Longman Group, 266s
14 Ultramafik, kimberlit ve carbonatitler Erkan, Y., 1999. Magmatik petrografi. Hacettepe Universitesi, Yayın no: 40, Ankara, 183s. Arslaner, M., 1983. Kor ve kor kırıntılı Kayaçlar. KTÜ. yayın no: 12, Trabzon, 317s. Anthony Hall, 1991. İgneous petrology.Longman Group, U.K., 183s. Davıd Shelley, 1993. Igneous and metamorphic rocks under the microscope. Chapman and Hall, London, 492s.
15 Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 4 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 2
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 11 1
Arazi Çalışmaları : 15 1
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : 4 1
Ödev : 15 1
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 15 1
Final : 15 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Magmatik petrografi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecekler 2.Yerkürenin yapısı ve bileşimi hakkında bilgi sahibi olacaklar 3. Magmatik kayaçları sınıflandırabilecekler 4. Magmatik kayaç aileleri hakkında bilgi sahibi olacaklar 5. Kayaçların oluştuğu jeotektonik ortamlar hakkında bilgi sahibi olacaklar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20