MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1207504 3,00 / 1,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Rahmi AKSOY
Koordinator E-mail raksoy selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Jeolojik harita okuma ve kesit çizimi için temel özellikleri tanımak ve uygulamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
25 65 0 10 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders teorik ve uygulama bölümlerinden oluşmaktadır. Derste jeolojik harita işaretleri, dikme kesit ve jeolojik kesitler için litoloji desenlerinin türetilmesi, topoğrafik haritalar ve kesit çizimi, jeoloji harita okuma ve yorumlamada gerekli işlemler ve jeolojik kesit çizimleri öğretilecektir. Teorik dersleri müteakiben konu ile ilgili problem çözümleri uygulamalar yapılacaktır. Uygulama serisi basitten karmaşığa doğru, her biri belirli jeolojik özelliği içerecek şekilde hazırlanmıştır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş. Tanım ve kapsam. Ders Notu (Yayınlanmamış)
2 Birincil ve ikincil tektonik yapılar ve jeolojik harita simgeleri ve uygulamaları. Ders Notu (Yayınlanmamış)
3 Jeoloji harita çeşitleri. Uygulama 1. Mostra haritasından temel jeoloji haritasının türetilmesi. Ders Notu (Yayınlanmamış)
4 Jeolojik harita okuma ve kesit çizimi: V-kuralları. Uygulama 2. V-kuralı yöntemiyle formasyon sınırlarının belirlenmesi. Ders Notu (Yayınlanmamış)
5 Topoğrafik haritalar. Topoğrafik kesit çizimi ilkeleri ve uygulaması. Uygulama 3. Topğrafik kesit çizimi. Ders Notu (Yayınlanmamış)
6 Jeolojik sınırlar. Jeolojik harita ve kesitlerinde litoloji desenlerinin türetilmesi ve renklendirilmesi. Ders Notu (Yayınlanmamış)
7 Jeoloji kesitlerinin çizimi. Hazırlık ve usuller. Uygulama 4. Yatay duruşlu tabüler ve merceksel yapılı oluşukların jeoloji kesitleri. Ders Notu (Yayınlanmamış)
8 Kıvrımlar. Uygulama 5. Kıvrımlı yapıların jeoloji kesitleri Ders Notu (Yayınlanmamış)
9 Uyumsuzluklar. Uygulama 6. Altta kıvrımlı üstte yatay duruşlu diskordanslı yapıların jeoloji kesitleri. Ders Notu (Yayınlanmamış)
10 Arasınav
11 Uygulama 7. Kıvrımlanmış diskordanslı yapıların jeoloji kesitleri. Ders Notu (Yayınlanmamış)
12 Faylar. Uygulama 8. Faylı yapıların jeoloji kesitleri. Ders Notu (Yayınlanmamış)
13 Magmatik kayaç bünyeleri ve ilişkin yapılar. Uygulama 9. Faylı ve intrüzif yapıların jeoloji kesitleri. Ders Notu (Yayınlanmamış)
14 Bindirmeli kayaç bünyeleri. Uygulama 10. Yamanma zonlarında bindirmeli (ekaylı) yapıların jeoloji kesitleri Ders Notu (Yayınlanmamış)
15 Uygulama 11. Naplı yapıların jeoloji kesitleri. Ders Notu (Yayınlanmamış)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - 1 5
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - 1 5
Ödev : 1 5 1 5
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 35 - -
Final   - - 1 45
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 5
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 10 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 3 5
Küçük Sınavlar : 1 10
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Topoğrafik haritaları tanımak ve topoğrafik kesit çizimini öğrenmek. 4
D.Ö.Ç. 2 Jeolojik harita ve kesitlerin renklendirme ve litoloji tarama desnlerinin türetilmesi ilkelerini öğrenmek. 4
D.Ö.Ç. 3 Jeolojik harita okumada dikkat edilecek hususları öğrenmek. 4
D.Ö.Ç. 4 Dokanak duruşlarının harita üzerinde çizimini öğrenmek. 4
D.Ö.Ç. 5 Kıvrım eksen izlerinin jeolojik harita üzerinde çizimini öğrenmek. 4
D.Ö.Ç. 6 Uyumsuzlukların jeoloji haritalarında tanınmasını öğrenmek. 4
D.Ö.Ç. 7 Jeolojik haritalarda karşılaşılabilecek temel jeolojik problemlerin çözümünü öğrenmek. 4
D.Ö.Ç. 8 Jeolojik harita çalışmaları ve bu haritalardan jeolojik kesitlerin çizimini öğrenmek. 4
D.Ö.Ç. 9 Jeolojik kesit çiziminde gerekli kuralları öğrenmek 4
D.Ö.Ç. 10 Jeoloji harita simgelerini tanıtmak. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20