MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   JEOKİMYA
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1207503 2,00 / 1,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Muzaffer KARADAĞ
Koordinator E-mail mmkaradag selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Şuayip Küpeli , Yrd. Doç. Dr. Adnan Döyen , Yrd. Doç. Dr. Alican Öztürk ,
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Jeolojik çalışmaların her safhasında doğrudanve dolaylı olarak kullanılanjeokimyasal yöntemlerin esasları.Kayaçların ve maden yataklarının oluşumu.Petrol,sıcak su, dogal gaz yataklarının aranması, tarım, sağlık ve çevre (kirliliği) problemlerinin kaynaklarının belirlenmesi ve çözümü.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 50 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Data show destekli sözlü sunum ve uygulamalar
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Jeokimyanın tanımı ve tarihçesi Elementlerin kökeni Goldschmidt ve Modern Jeokimya Büyük Patlama (Big Bang) Teorisi Güneş sistemi ve dünyanın oluşumu 1. Akçay, M., 2002, Jeokimya, KTÜ Yayını, No:204, Trabzon, 506s.
2 Yerin bileşimi Elementler Ana elementler İz elementler Jeokimyasal farklılaşma Yerin iç yapısı Ktasal kabuk, volkanik ve sedimanter kayaçlarda farklılaşma Hidrosferin farklılaşması 1. Akçay, M., 2002, Jeokimya, KTÜ Yayını, No:204, Trabzon, 506s.
3 Kristal kimyası Periyodik tablo ve atom ağırlığı Mendeliyef ve modern periyodik tablo Atom fiziğinin temel prensipleri Kimyasal bağlar İyonik çap ve kristaller Kristal yapıları 1. Akçay, M., 2002, Jeokimya, KTÜ Yayını, No:204, Trabzon, 506s.
4 Kristallerde iyon değişmi Goldscmidt kuralı ve iyon değişimi Kamuflaj ve tutuklama Jeotermometrelerin dağılım katsayıları Elementlerin jeokimyasal sınıflaması 1. Akçay, M., 2002, Jeokimya, KTÜ Yayını, No:204, Trabzon, 506s.
5 SIVI JEOKİMYASI VE MİNERALLERİN DURAYLILIKLARI Asit ve bazlar Kimyasal reaksiyonlar ve denge Kütle kanunu Zayıf asit ve bazların parçalanması Çözünme dengesi ve pH Amorf silisyumun çözünürlülüğü 1. Akçay, M., 2002, Jeokimya, KTÜ Yayını, No:204, Trabzon, 506s.
6 TUZLAR ve İYONLARI Tuzların çözünürlülüğü Aktivite ve konsantrasyon Kimyasal bozunma K-feldispatın kaolinite dönüşümü 1. Akçay, M., 2002, Jeokimya, KTÜ Yayını, No:204, Trabzon, 506s.
7 TERMODİNAMİK Tanımlama Termodinamiğin birinci kanunu Entalpi İkinci kanun Gibbs serbest enerjisi Kütle kanunu Fugasite ve aktivite 1. Akçay, M., 2002, Jeokimya, KTÜ Yayını, No:204, Trabzon, 506s.
8 MİNERALLERİN DURAYLILIK DİYAGRAMLARI Kimyasal bozunma Mangan minerallerinin duraylılık diyagramları Mg-silikatların çözünürlülük diyagramları 1. Akçay, M., 2002, Jeokimya, KTÜ Yayını, No:204, Trabzon, 506s.
9 KİL MİNERALLERİ Kristal yapıları Sınıflama ve kimyasal bileşim Kolloidal süspansiyonlar ve iyon değişimi Kil minerallerinin yaşı 1. Akçay, M., 2002, Jeokimya, KTÜ Yayını, No:204, Trabzon, 506s.
10 Arasınav
11 İZOTOPLAR JEOKİMYASI Radyoaktivite kuralı İzotop ayrımlaşması veprensipleri Duraylı izotoplar İzotop jeokronometreleri O, H, C, N, K, Ar ve S izotopları 1. Akçay, M., 2002, Jeokimya, KTÜ Yayını, No:204, Trabzon, 506s.
12 UYGULAMALI JEOKİMYA Kimyasal bozunma Kayaçarın kimyasal bileşiminin değişmesi Mineral bileşimleri ve ayrışma ürünleri Plaser yatakların oluşumu Toprak oluşumu Mikrobiyojeokimya Yiyecek üretimi ve tür büyümeleri Yüzey sularının kimyasal bileşimi Maden yataklarının kimyasal ayrışması Metalik maden yatakları Fe-sülfidlerin oksidasyonu ve bakterilerin rolü Diğer cevher minerallerinin oksidasyonu Maden yataklarının üretim ve değerlendirilmesi 1. Akçay, M., 2002, Jeokimya, KTÜ Yayını, No:204, Trabzon, 506s.
13 ÇEVRE JEOKİMYASI Nükleer atıklar Radyoaktif atıların bertarafında jeokimyasal metodlar İnsan sağlığı Atmosfer su ve toprak kirlenmesi İz elementlerin dağılımı ve çevre kirliliği 1. Akçay, M., 2002, Jeokimya, KTÜ Yayını, No:204, Trabzon, 506s.
14 JEOKİMYA UYGULAMALARI Researches in the laboratory Researches on the field 1. Akçay, M., 2002, Jeokimya, KTÜ Yayını, No:204, Trabzon, 506s.
15 OKSİDASYON - REDÜKSİYON Denge diyagramları ve oksidayon-redüksiyon reaksiyonları Suyun Eh-pHya bağlı olarak duraylılık sınırları Demir bileşenlerinin stabilite alanları 1. Akçay, M., 2002, Jeokimya, KTÜ Yayını, No:204, Trabzon, 506s.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 8
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 12
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Yerin kimyasal yapısı ve elementlerin dağılım ve davranışları 4
D.Ö.Ç. 2 Kayaçların ve cevherin yapısın kavranılması 4
D.Ö.Ç. 3 Yeryuvarında element dağılımları ve maden yataklarının tespiti 4
D.Ö.Ç. 4 Numune alım yöntemlerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 5 Analiz yöntemleri ve değerlendirilmesi 4
D.Ö.Ç. 6 Jeokimyasal dağılım haritaları ve değerlendirilmesi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20