MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   YAPISAL JEOLOJİ 2
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1207409 2,00 / 1,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yaşar EREN
Koordinator E-mail yeren selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Ar.Gör. Berkant Coşkuner , Prof.Dr. Yaşar EREN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Yerkabuğunu oluşturan kayaçlarda sünek deformasyona bağlı olarak gelişebilecek yapıları tanıtmak, oluşum mekanizmalarını açıklamak, Mesoskopik tektonik yapıların geometrik olarak yapısal analizlerinin hangi yöntemlerle nasıl yapıldığını öğretmek, Deforme kayaçların deformasyon tarihçesini arazi çalışmalarıyla nasıl ortaya konduğunu göstermek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 80 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Bilgisayar desteği ile sözlü anlatım, Arazi uygulamaları, ders uygulamaları, grup çalışması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş: Tanımlamalar, Deformasyon parametreleri,Homojen ve heterojen deformasyon, son ve artan deformasyon kavramı, deformasyon elipsi, karşıt elips, temel deformasyon tipleri. Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1987, The techniques of modern structural geology, Vol.:1 Folds and fractures, Academic Press, 309 s. Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1989, The techniques of modern structural geology, Vol.:2 Folds and fractures, Academic Press, 391 s.
2 DEFORMASYON: İki boyutta deformasyonun geometrik analizi, yerdeğiştirme ve genel dönüşüm denklemleri, deformasyonun asal eksenleri, deformasyon elipsinin özellikleri, dönme açısı, alan değişimi. Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1987, The techniques of modern structural geology, Vol.:1 Folds and fractures, Academic Press, 309 s. Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1989, The techniques of modern structural geology, Vol.:2 Folds and fractures, Academic Press, 391 s.
3 KAYMA DEFORMASYONU, Kayma deformasyonun hesaplanması, Basit kayma, Deformasyon elips alanları ve jeolojik önemleri, Mohr diyagramı, Deforme ve deforme olmamış duruma göre Mohr diyagramlarının çizimi, Mohr dairesinden deformasyon elipsinin özelliklerinin belirlenmesi Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1987, The techniques of modern structural geology, Vol.:1 Folds and fractures, Academic Press, 309 s. Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1989, The techniques of modern structural geology, Vol.:2 Folds and fractures, Academic Press, 391 s.
4 BOY DEĞİŞİMİNİN JEOLOJİK ÖNEMİ: Uzamaya bağlı gelişen yapılar, budinaj, budin tipleri, Sıkışmadan doğan yapılar, Pitigmatik yapı, stilolitler, projeksiyon teknikleri Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1987, The techniques of modern structural geology, Vol.:1 Folds and fractures, Academic Press, 309 s. Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1989, The techniques of modern structural geology, Vol.:2 Folds and fractures, Academic Press, 391 s.
5 İLERLEYEN DEFORMASYON: İlerleyen deformasyon süreci, Ektensiyon damarları, lifsi damarlar, lifsi damar tipleri, Basınç gölgeleri, Basınç gölgesi tipleri Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1987, The techniques of modern structural geology, Vol.:1 Folds and fractures, Academic Press, 309 s. Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1989, The techniques of modern structural geology, Vol.:2 Folds and fractures, Academic Press, 391 s.
6 ÜÇ BOYUTTA DEFORMASYON, Deformasyon elipsoidi, hacim değişimi, homojen deformasyonun özel tipleri, Flinn grafiği. Tektonit kavramı, tektonit türleri, model oluşumlar Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1987, The techniques of modern structural geology, Vol.:1 Folds and fractures, Academic Press, 309 s. Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1989, The techniques of modern structural geology, Vol.:2 Folds and fractures, Academic Press, 391 s.
7 DÜZLEMSEL TEKTONİT YAPILARI, Klivaj, foliasyon, şistozite, sleyti klivaj, buruşma klivajı, klivajların sınıflanması, oluşum mekanizmaları, klivaj oluşum evreleri, klivaj-kıvrım ilişkisi Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1987, The techniques of modern structural geology, Vol.:1 Folds and fractures, Academic Press, 309 s. Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1989, The techniques of modern structural geology, Vol.:2 Folds and fractures, Academic Press, 391 s.
8 LİNEASYON VE LİNEER YAPILAR, Çizgisellik, çizgisellik türleri. Lineer yapılar, Kasp ve lob yapısı. Çubuk yapısı, çubuk yapısı türleri, kalem yapısı Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1987, The techniques of modern structural geology, Vol.:1 Folds and fractures, Academic Press, 309 s. Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1989, The techniques of modern structural geology, Vol.:2 Folds and fractures, Academic Press, 391 s.
9 KIVRIMLAR, kıvrımların geometrik sınıflaması, kıvrım boyutları, kıvrım sistemleri, eğim izogonlarına göre kıvrımların sınıflaması, kıvrımların Stereonet diyagramlarında değerlendirilmesi ve yorumlanması, ß ve ? diyagramları Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1987, The techniques of modern structural geology, Vol.:1 Folds and fractures, Academic Press, 309 s. Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1989, The techniques of modern structural geology, Vol.:2 Folds and fractures, Academic Press, 391 s.
10 Arasınav
11 KIVRIMLANMA MEKANIZMALARI, Bükülmeyle oluşan kıvrımlar, bükülme kıvrımı türleri, fleksürel kayma kıvrımları, fleksürel akma kıvrımları, teğetsel boyuna deformasyon,benzer kıvrımlar, yassılmış kıvrımlar, kıvrılma (bending), kink kıvrımları, kıvrımlanma nedenleri. Kontur diyagramları Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1987, The techniques of modern structural geology, Vol.:1 Folds and fractures, Academic Press, 309 s. Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1989, The techniques of modern structural geology, Vol.:2 Folds and fractures, Academic Press, 391 s.
12 ÜSTELENMİŞ KIVRIMLAR, yeniden kıvrımlanma nedenleri, kıvrım girişim yapıları. Faylarla ilişkili kıvrımlanma, sürüme kıvrımı, fay-bükülme kıvrımı, fay ilerleme kıvrımı.Transpozisyon yapıları ve yalınmış kıvrımlar Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1987, The techniques of modern structural geology, Vol.:1 Folds and fractures, Academic Press, 309 s. Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1989, The techniques of modern structural geology, Vol.:2 Folds and fractures, Academic Press, 391 s.
13 KAYMA ZONLARI, Kayma zonu türleri, kayma zonunda ötelenme, kayma zonlarında tansiyon çatlağının oluşumu, kayma zonlarında deformasyon, kayma zonlarında doku, kayma zonlarında kayma yönünün belirlenmesi Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1987, The techniques of modern structural geology, Vol.:1 Folds and fractures, Academic Press, 309 s. Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1989, The techniques of modern structural geology, Vol.:2 Folds and fractures, Academic Press, 391 s.
14 ÇARPMA YAPILARI, Meteor tipleri, çarpma kraterlerinin oluşumu, çarpma krateri türleri, Çarpma kraterlerinin tanınmasında kullanılan yapılar Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1987, The techniques of modern structural geology, Vol.:1 Folds and fractures, Academic Press, 309 s. Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1989, The techniques of modern structural geology, Vol.:2 Folds and fractures, Academic Press, 391 s.
15 OROJENEZ, Klasik orojenez kavramı, levha tektoniği ve orojenez, orojenik kuşak tipleri, transpresyonel orojenik kuşaklar, dalma-batma kontrollü orojenler, çarpışmayla ilişkili orojenik kuşaklar, düzensiz sınırlı kıtaların çarpışması, Büyük orojenik kuşakların yapısı Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1987, The techniques of modern structural geology, Vol.:1 Folds and fractures, Academic Press, 309 s. Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., 1989, The techniques of modern structural geology, Vol.:2 Folds and fractures, Academic Press, 391 s.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : 2 8 - -
Ödev : 1 4 1 6
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : 2 8 3 24
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 7 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 5 8
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenciler deformasyon analizi için gerekli temel matematik çözümleri öğrenir 4
D.Ö.Ç. 2 Öğrenciler sünümlü deformasyon sonucu gelişen yapıları öğrenir ve oluşum kökenlerini tanımlarlar 3
D.Ö.Ç. 3 Öğrenciler kıvrımlı yapıları tanımlar ve geometrik analizlerini yaparlar 3
D.Ö.Ç. 4 Öğrenciler düzlemsel ve çizgisel yapıları arazi, el örneği ve mikroskopik kesitlerde ayırt ederler 4
D.Ö.Ç. 5 Öğrenciler deforme yapıların kinematik özelliklerini bilirler 3
D.Ö.Ç. 6 Öğrenciler orojenik olayları ve kayaçların deforme oldukları ortamları tanımlarlar 2
D.Ö.Ç. 7 Öğrenciler çok evreli deformasyon evrelerini ayırt ederler 2
D.Ö.Ç. 8 Öğrenciler bir bölgenin tektonik gelişim tarihçesini ortaya koyarlar 2
D.Ö.Ç. 9 Öğrenciler deformasyon çözümlemesi için gerekli temel grafiksel çözümleri yaparlar 3
D.Ö.Ç. 10 Öğrenciler deforme yapıların Stereonet üzerinde işaretlenmesini ve değerlendirilmesini yaparlar 3
D.Ö.Ç. 11 Öğrenciler jeolojik felaketler, madencilik, yeraltısuyu ve petrol aramaları için gerekli yapısal bilgileri edinirler 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20