MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   MİNERALOJİ 2
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1207405 2,00 / 1,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Necati KARAKAYA
Koordinator E-mail nkarakaya selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Arş. Grv. Selçuk PEKÖZ , Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Grv. Gülin GENÇOĞLU KORKMAZ
Dersin Amacı Minerallerin özellikleri, oluşumları/kökenleri, kullanım alanları, tanımlama yöntemleri, alterasyon türleri ve dünyada ve Türkiye'de önemli yatakları ve/veya oluşumlarının öğretilmesi ve üst sınıflarda okutulacak derslerde (petrografi, jeokimya, maden yatakları, v.b) temel kavramların kavratılması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 30 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1. Sözel ve görsel ders anlatımı, 2. Mineral el örnekleri üzerinde finerallerin fiziksel özelliklerinin uygulamalı gösterimi ve uygulamsı 3. Öğrencilerin bire-bir mineralleri tanıma çalışması yapması ve tanımlanabilen bütün fiziksel özellikleri yazması 4. Kısa sınav ve sorularla konuların pekiştirilmesi, 5. Arazi çalışmaları ile sahada minerallerin tanıtımı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 1. GİRİŞ: Minerallerin tanımlama metotları, sınıflama kriterleri ve çeşitleri Sistematik Mineraloji, 2011, Karakaya, M.Ç., Karakaya, N., 454s.
2 2. Silikatlara giriş, Nezosilikatlar Sistematik Mineraloji, 2011, Karakaya, M.Ç., Karakaya, N., 454s.
3 3. Soro silikatler Sistematik Mineraloji, 2011, Karakaya, M.Ç., Karakaya, N., 454s.
4 Siklosilikatlar Sistematik Mineraloji, 2011, Karakaya, M.Ç., Karakaya, N., 454s.
5 Inosilikatlar (zincir silikatlar): tek ve çift zincir yapısı gösteren silikatlar Sistematik Mineraloji, 2011, Karakaya, M.Ç., Karakaya, N., 454s.
6 Tabaka silikatlar Sistematik Mineraloji, 2011, Karakaya, M.Ç., Karakaya, N., 454s.
7 Çerçeve silikatlar Sistematik Mineraloji, 2011, Karakaya, M.Ç., Karakaya, N., 454s.
8 Doğal Elementler Sistematik Mineraloji, 2011, Karakaya, M.Ç., Karakaya, N., 454s.
9 Sülfürler Sistematik Mineraloji, 2011, Karakaya, M.Ç., Karakaya, N., 454s.
10 ARA SINAV
11 Oksitler and hidroksitler Sistematik Mineraloji, 2011, Karakaya, M.Ç., Karakaya, N., 454s.
12 Karbonatlar Sistematik Mineraloji, 2011, Karakaya, M.Ç., Karakaya, N., 454s.
13 Boratlar, Halitler ve Nitratlar Sistematik Mineraloji, 2011, Karakaya, M.Ç., Karakaya, N., 454s.
14 Sülfatlar, Molibdatlar, kromatlar, fosfatlar, arsenatlar ve vanadatlar Sistematik Mineraloji, 2011, Karakaya, M.Ç., Karakaya, N., 454s.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 1
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Minerallerin önemi ve ekonomisinin kavratılması 3
D.Ö.Ç. 2 2. Mineralleri tanımlama, verileri çözme ve sonuçları yorumlama 4
D.Ö.Ç. 3 3. Mineralleri tanımlamada gerekli günce teknikleri öğrenme 4
D.Ö.Ç. 4 4. Mineral biliminin jeoloji ve jeoloji dışındaki diğer bilimlerle ortak çalışma konularında bilgi sahibi 4
D.Ö.Ç. 5 5. Bireysel ve ortak çalışma becerisi ve karar verebilme yeteneği ve iletişim becerisi kazanma 3
D.Ö.Ç. 6 6. Metalik/metalik olmayan minerallerin kullanım alanlarının öğrenme 4
D.Ö.Ç. 7 7. Mineralleri tanıma, oluşum şartlarını öğrenme 4
D.Ö.Ç. 8 8. Minerallerin temel özelliklerini öğreterek Jeoloji Mühendisliği öğrencilerinin petrografi, maden yatakları ve endüstriyel hammaddeler gibi derslerin kavranmasına da katkı sağlayacaktır. 4
D.Ö.Ç. 9 9. Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini jeoloji mühendisliği alanında kullanım 4
D.Ö.Ç. 10 10. Bağımsız karar verme ve yaratıcılık becerisini geliştirir 3
D.Ö.Ç. 11 11. Jeoloji mühendisliği alanındaki uygulamalarda problemleri analiz etme, formüle etme ve çözümleme becerisini kazanır 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20