MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   OPTİK MİNERALOJİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1207404 1,00 / 2,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Kürşad Asan
Koordinator E-mail kasan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Kürşad Asan
Yardımcı Öğretim Elemanları
Gülin Gençoğlu
Dersin Amacı Kayaç-oluşturan başlıca minerallerin polarizan mikroskop altında tayin edilmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
60 40 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
sunum, soru-cevap, laboratuvar uygulaması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Işık ve ışığın özellikleri 1) Nesse W.D. 2004, Inroduction to Optical Mineralogy, Oxford University Press, New York, 348 p 2) Erkan Y. 2001, Kayaç Oluşturan Önemli Minerallerin Mikroskopta İncelenmeleri, JMO Yay. No: 42, Ankara, 438 s 3) Koçak K. 2001, Optik Mineraloji, S.Ü. Müh. Fak. Ders Notları Yay. No: 49, Konya, 190 s. (yayınlanmamış) 4) Aslaner M. 1986. Optik Mineraloji. KTÜ Yay. No: 40, Trabzon, 288 s
2 İzotrop ve anizotrop cisimler & İndikatris 1) Nesse W.D. 2004, Inroduction to Optical Mineralogy, Oxford University Press, New York, 348 p 2) Erkan Y. 2001, Kayaç Oluşturan Önemli Minerallerin Mikroskopta İncelenmeleri, JMO Yay. No: 42, Ankara, 438 s 3) Koçak K. 2001, Optik Mineraloji, S.Ü. Müh. Fak. Ders Notları Yay. No: 49, Konya, 190 s. (yayınlanmamış) 4) Aslaner M. 1986. Optik Mineraloji. KTÜ Yay. No: 40, Trabzon, 288 s
3 Tek optik eksenli (TOE) ve çift optik eksenli (ÇOE) kristaller 1) Nesse W.D. 2004, Inroduction to Optical Mineralogy, Oxford University Press, New York, 348 p 2) Erkan Y. 2001, Kayaç Oluşturan Önemli Minerallerin Mikroskopta İncelenmeleri, JMO Yay. No: 42, Ankara, 438 s 3) Koçak K. 2001, Optik Mineraloji, S.Ü. Müh. Fak. Ders Notları Yay. No: 49, Konya, 190 s. (yayınlanmamış) 4) Aslaner M. 1986. Optik Mineraloji. KTÜ Yay. No: 40, Trabzon, 288 s
4 Polarize ışık ve polarizan mikroskop 1) Nesse W.D. 2004, Inroduction to Optical Mineralogy, Oxford University Press, New York, 348 p 2) Erkan Y. 2001, Kayaç Oluşturan Önemli Minerallerin Mikroskopta İncelenmeleri, JMO Yay. No: 42, Ankara, 438 s 3) Koçak K. 2001, Optik Mineraloji, S.Ü. Müh. Fak. Ders Notları Yay. No: 49, Konya, 190 s. (yayınlanmamış) 4) Aslaner M. 1986. Optik Mineraloji. KTÜ Yay. No: 40, Trabzon, 288 s
5 Şeffaflık derecesi/opaklık 1) Nesse W.D. 2004, Inroduction to Optical Mineralogy, Oxford University Press, New York, 348 p 2) Erkan Y. 2001, Kayaç Oluşturan Önemli Minerallerin Mikroskopta İncelenmeleri, JMO Yay. No: 42, Ankara, 438 s 3) Koçak K. 2001, Optik Mineraloji, S.Ü. Müh. Fak. Ders Notları Yay. No: 49, Konya, 190 s. (yayınlanmamış) 4) Aslaner M. 1986. Optik Mineraloji. KTÜ Yay. No: 40, Trabzon, 288 s
6 Renk ve pleokroizma 1) Nesse W.D. 2004, Inroduction to Optical Mineralogy, Oxford University Press, New York, 348 p 2) Erkan Y. 2001, Kayaç Oluşturan Önemli Minerallerin Mikroskopta İncelenmeleri, JMO Yay. No: 42, Ankara, 438 s 3) Koçak K. 2001, Optik Mineraloji, S.Ü. Müh. Fak. Ders Notları Yay. No: 49, Konya, 190 s. (yayınlanmamış) 4) Aslaner M. 1986. Optik Mineraloji. KTÜ Yay. No: 40, Trabzon, 288 s
7 Şekil/biçim 1) Nesse W.D. 2004, Inroduction to Optical Mineralogy, Oxford University Press, New York, 348 p 2) Erkan Y. 2001, Kayaç Oluşturan Önemli Minerallerin Mikroskopta İncelenmeleri, JMO Yay. No: 42, Ankara, 438 s 3) Koçak K. 2001, Optik Mineraloji, S.Ü. Müh. Fak. Ders Notları Yay. No: 49, Konya, 190 s. (yayınlanmamış) 4) Aslaner M. 1986. Optik Mineraloji. KTÜ Yay. No: 40, Trabzon, 288 s
8 Kırma indisi tayini (Rölyef & Becke çizgisi) 1) Nesse W.D. 2004, Inroduction to Optical Mineralogy, Oxford University Press, New York, 348 p 2) Erkan Y. 2001, Kayaç Oluşturan Önemli Minerallerin Mikroskopta İncelenmeleri, JMO Yay. No: 42, Ankara, 438 s 3) Koçak K. 2001, Optik Mineraloji, S.Ü. Müh. Fak. Ders Notları Yay. No: 49, Konya, 190 s. (yayınlanmamış) 4) Aslaner M. 1986. Optik Mineraloji. KTÜ Yay. No: 40, Trabzon, 288 s
9 Dilinim, bölünme ve çatlaklar 1) Nesse W.D. 2004, Inroduction to Optical Mineralogy, Oxford University Press, New York, 348 p 2) Erkan Y. 2001, Kayaç Oluşturan Önemli Minerallerin Mikroskopta İncelenmeleri, JMO Yay. No: 42, Ankara, 438 s 3) Koçak K. 2001, Optik Mineraloji, S.Ü. Müh. Fak. Ders Notları Yay. No: 49, Konya, 190 s. (yayınlanmamış) 4) Aslaner M. 1986. Optik Mineraloji. KTÜ Yay. No: 40, Trabzon, 288 s
10 Arasınav
11 Çift kırma ve polarizasyon renkleri 1) Nesse W.D. 2004, Inroduction to Optical Mineralogy, Oxford University Press, New York, 348 p 2) Erkan Y. 2001, Kayaç Oluşturan Önemli Minerallerin Mikroskopta İncelenmeleri, JMO Yay. No: 42, Ankara, 438 s 3) Koçak K. 2001, Optik Mineraloji, S.Ü. Müh. Fak. Ders Notları Yay. No: 49, Konya, 190 s. (yayınlanmamış) 4) Aslaner M. 1986. Optik Mineraloji. KTÜ Yay. No: 40, Trabzon, 288 s
12 İkizlenme, Zonlanma, Kapanım, Alterasyon 1) Nesse W.D. 2004, Inroduction to Optical Mineralogy, Oxford University Press, New York, 348 p 2) Erkan Y. 2001, Kayaç Oluşturan Önemli Minerallerin Mikroskopta İncelenmeleri, JMO Yay. No: 42, Ankara, 438 s 3) Koçak K. 2001, Optik Mineraloji, S.Ü. Müh. Fak. Ders Notları Yay. No: 49, Konya, 190 s. (yayınlanmamış) 4) Aslaner M. 1986. Optik Mineraloji. KTÜ Yay. No: 40, Trabzon, 288 s
13 Sönme, sönme açısı tayini & uzanım işareti 1) Nesse W.D. 2004, Inroduction to Optical Mineralogy, Oxford University Press, New York, 348 p 2) Erkan Y. 2001, Kayaç Oluşturan Önemli Minerallerin Mikroskopta İncelenmeleri, JMO Yay. No: 42, Ankara, 438 s 3) Koçak K. 2001, Optik Mineraloji, S.Ü. Müh. Fak. Ders Notları Yay. No: 49, Konya, 190 s. (yayınlanmamış) 4) Aslaner M. 1986. Optik Mineraloji. KTÜ Yay. No: 40, Trabzon, 288 s
14 TOE minerallerin konoskopik özellikleri 1) Nesse W.D. 2004, Inroduction to Optical Mineralogy, Oxford University Press, New York, 348 p 2) Erkan Y. 2001, Kayaç Oluşturan Önemli Minerallerin Mikroskopta İncelenmeleri, JMO Yay. No: 42, Ankara, 438 s 3) Koçak K. 2001, Optik Mineraloji, S.Ü. Müh. Fak. Ders Notları Yay. No: 49, Konya, 190 s. (yayınlanmamış) 4) Aslaner M. 1986. Optik Mineraloji. KTÜ Yay. No: 40, Trabzon, 288 s
15 ÇOE minerallerin konoskopik özellikleri 1) Nesse W.D. 2004, Inroduction to Optical Mineralogy, Oxford University Press, New York, 348 p 2) Erkan Y. 2001, Kayaç Oluşturan Önemli Minerallerin Mikroskopta İncelenmeleri, JMO Yay. No: 42, Ankara, 438 s 3) Koçak K. 2001, Optik Mineraloji, S.Ü. Müh. Fak. Ders Notları Yay. No: 49, Konya, 190 s. (yayınlanmamış) 4) Aslaner M. 1986. Optik Mineraloji. KTÜ Yay. No: 40, Trabzon, 288 s
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 6
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 14
Final : 1 14
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İnce kesit yapımını açıklar 4
D.Ö.Ç. 2 Polarizan mikroskobu tanır ve kullanır 4
D.Ö.Ç. 3 Polarizan mikroskopta çalışma yöntemlerini uygular 4
D.Ö.Ç. 4 Minerallerin fiziksel özelliklerini mikroskopta saptar 4
D.Ö.Ç. 5 Minerallerin kristalografik özelliklerini mikroskopta belirler 3
D.Ö.Ç. 6 Minerallerin optik özelliklerini mikroskopta saptar 4
D.Ö.Ç. 7 Kayaç-oluşturan başlıca mineralleri mikroskopta tayin eder 4
D.Ö.Ç. 8 Minerallerin kimyasal bileşimlerine yaklaşımda bulunur 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20