MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   TARİHSEL JEOLOJİ VE PALEONTOLOJİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1207312 3,00 / 2,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Cengiz OKUYUCU
Koordinator E-mail okuyucucengiz gmail.com
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Cengiz OKUYUCU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dünyanın jeolojik evriminin, bu süreç boyunca canlı yaşamındaki değişiminin ve bazı omurgasız makrofosil gruplarının genel özelliklerinin tanıtılması
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 60 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders içeriğinin teorik anlatımı (haftada 2 saat Tarihsel Jeoloji, 1 saat paleontoloji) ile birinci, ikinci ve üçüncü zamana ait önemli makrofosil gruplarının (haftada 2 saat laboratuvar çalışması şeklinde) görsel tanıtılması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tarihsel Jeoloji ve Paleontoloji Giriş Wicander, R., and Monroe, J. S. 2010. Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time, 6th ed. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California, 444p.
2 Güneş sisteminin oluşumu ve evrimi, Fosilleşme süreçleri, Ekoloji ve Paleoekoloji Wicander, R., and Monroe, J. S. 2010. Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time, 6th ed. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California, 444p. Doyle, P., 1996. Understanding fossils, an introduction to invertebrate palaeontology, John Wiley & Sons Publ., 409p.
3 Dünyanın oluşumu ve güneş sistemi içerisindeki yeri, Fosilleşme ortamları Wicander, R., and Monroe, J. S. 2010. Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time, 6th ed. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California, 444p. Doyle, P., 1996. Understanding fossils, an introduction to invertebrate palaeontology, John Wiley & Sons Publ., 409p.
4 Yerküre tarihinin bölümlenmesi (Prekambriyen ve Fanerozoyik), Makrofosiller Trilobitler Clarkson, E.N.K., 1986. Invertebrate palaeontology and evolution, second edition, Allen & Unwin Publishers Ltd., 382p. Moore, R.C., Lalicker, C.G. and Fischer, A.G., 1952. Invertebrate fossils, Mc Graw-Hill Book Company, 766p. Wicander, R., and Monroe, J. S. 2010. Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time, 6th ed. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California, 444p.
5 Prekambriyen giriş ve yaşamın kökeni, Makrofosiller Graptolitler Inroduction to the Precambrian and origin of life, Macrofossils Graptolites Condie, K.C. and Sloan, R.E., 1997. Origin and Evolution of Earth, Principles of Historical Geology, Prentice Hall, 498s. Wicander, R., and Monroe, J. S. 2010. Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time, 6th ed. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California, 444p.
6 Arkeen küresel tarih ve canlı yaşamı, Makrofosiller Poriferalar (süngerler) Moore, R.C., Lalicker, C.G. and Fischer, A.G., 1952. Invertebrate fossils, Mc Graw-Hill Book Company, 766p. Wicander, R., and Monroe, J. S. 2010. Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time, 6th ed. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California, 444p.
7 Proterozoyik küresel tarih ve canlı yaşamı, Makrofosiller Cnidaryalar (Mercanlar) Moore, R.C., Lalicker, C.G. and Fischer, A.G., 1952. Invertebrate fossils, Mc Graw-Hill Book Company, 766p. Wicander, R., and Monroe, J. S. 2010. Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time, 6th ed. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California, 444p.
8 Paleozoyik küresel tarih ve canlı yaşamı, Makrofosiller Brakiyopodalar Doyle, P., 1996. Understanding fossils, an introduction to invertebrate palaeontology, John Wiley & Sons Publ., 409p. Moore, R.C., Lalicker, C.G. and Fischer, A.G., 1952. Invertebrate fossils, Mc Graw-Hill Book Company, 766p. Wicander, R., and Monroe, J. S. 2010. Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time, 6th ed. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California, 444p.
9 Paleozoyik orojenezleri, Makrofosiller Mollusklar (Bivalvler) Doyle, P., 1996. Understanding fossils, an introduction to invertebrate palaeontology, John Wiley & Sons Publ., 409p. Moore, R.C., Lalicker, C.G. and Fischer, A.G., 1952. Invertebrate fossils, Mc Graw-Hill Book Company, 766p. Wicander, R., and Monroe, J. S. 2010. Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time, 6th ed. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California, 444p.
10 Arasınav
11 Mesozoyik küresel tarih ve canlı yaşamı, Makrofosiller Mollusklar (Gasrapodalar) Doyle, P., 1996. Understanding fossils, an introduction to invertebrate palaeontology, John Wiley & Sons Publ., 409p. Moore, R.C., Lalicker, C.G. and Fischer, A.G., 1952. Invertebrate fossils, Mc Graw-Hill Book Company, 766p. Wicander, R., and Monroe, J. S. 2010. Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time, 6th ed. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California, 444p.
12 Mesozoyik orojenezleri, Makrofosiller Mollusklar (Sefalapodalar) Doyle, P., 1996. Understanding fossils, an introduction to invertebrate palaeontology, John Wiley & Sons Publ., 409p. Moore, R.C., Lalicker, C.G. and Fischer, A.G., 1952. Invertebrate fossils, Mc Graw-Hill Book Company, 766p. Wicander, R., and Monroe, J. S. 2010. Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time, 6th ed. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California, 444p.
13 Senozoyik küresel tarih ve canlı yaşamı, Makrofosiller Ekinodermatalar (Ekinoidealar) Doyle, P., 1996. Understanding fossils, an introduction to invertebrate palaeontology, John Wiley & Sons Publ., 409p. Moore, R.C., Lalicker, C.G. and Fischer, A.G., 1952. Invertebrate fossils, Mc Graw-Hill Book Company, 766p. Wicander, R., and Monroe, J. S. 2010. Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time, 6th ed. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California, 444p.
14 Senozoyik orojenezleri, Makrofosiller Echinodermatalar (Krinoidler) Doyle, P., 1996. Understanding fossils, an introduction to invertebrate palaeontology, John Wiley & Sons Publ., 409p. Moore, R.C., Lalicker, C.G. and Fischer, A.G., 1952. Invertebrate fossils, Mc Graw-Hill Book Company, 766p. Wicander, R., and Monroe, J. S. 2010. Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time, 6th ed. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California, 444p.
15 Genel Tekrar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 4 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 10 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 4 4
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Güneş sisteminin oluşumu ve evrimi ile dünyanın bu sistemdeki yerini bilir 3
D.Ö.Ç. 2 Yerküre tarihinin bölümlenmesini (Prekambriyen ve Fanerozoyik) bilir 3
D.Ö.Ç. 3 Fosil, fosilleşme süreçleri, ekoloji, paleoekoloji ve fosilleşme ortamlarını bilir 3
D.Ö.Ç. 4 Prekambriyen küresel tarihi ve canlı yaşamı (Arkeen ve Proterozoyik) tanır 3
D.Ö.Ç. 5 Paleozoyik paleocoğrayası, iklim ve canlı yaşamını tanır 3
D.Ö.Ç. 6 Önemli Paleozoyik makrofosillerini tanır 3
D.Ö.Ç. 7 Mesozoyik paleocoğrayası, iklim ve canlı yaşamını tanır 3
D.Ö.Ç. 8 Önemli Mesozoyik makrofosillerini tanır 3
D.Ö.Ç. 9 Senozoyik paleocoğrayası, iklim ve canlı yaşamını tanır 3
D.Ö.Ç. 10 Önemli Senozoyik makrofosillerini tanır 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20