MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   STRATİGRAFİ VE SEDİMANTOLOJİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1207311 3,00 / 1,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hükmü ORHAN
Koordinator E-mail horhan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Arif DELİKAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Seda KARAİSAOĞLU
Dersin Amacı Yerkabuğundaki sedimanter, magmatik ve metamorfik kayaçların yer ve zaman belirlenerek oluş sırasını çıkarmak, kayaç istiflerini tanımlayarak jeolojik tarihçenin yorumlanmasını sağlayacak bilgileri öğretmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 50 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze Sunum anlatımı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Temel jeolojik kurallar Üniformitarianizm, Yataylılık kuralı, Süperpozisyon kuralı, Kesme-kesilme kuralı, Bileşen kuralı, Fosil süksesyon kuralı. Stratigrafik dokanaklar: uyumlu katmanlar arasındaki dokanaklar, uyumsuz katmanlar arasındaki dokanaklar. Reading, H. G., 1996, Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy, Blackwell Science, Inc. Cambridge, 688 p.
2 Transgresyon-regresyon: Transgresif istif gelişimi, Regresif istif gelişimi, Walther yasası. Reading, H. G., 1996, Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy, Blackwell Science, Inc. Cambridge, 688 p.
3 Havza-Ortam-Fasiyes-İstif-Tabaka: Sedimanter havzaların tanımlanması ve sınıflaması, Sedimanter ortamların tanımı ve sınıflaması, Sedimanter fasiyeslerin tanımı ve sınıflaması. Reading, H. G., 1996, Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy, Blackwell Science, Inc. Cambridge, 688 p.
4 Havza-Ortam-Fasiyes-İstif-Tabaka: Kavramların tanımlanması ve sınıflaması, Yukarıya doğru tane boyu incelen ve irileşen istifler, Devirsel istifler, Tam seri, Orojenik dönem istifleri. Reading, H. G., 1996, Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy, Blackwell Science, Inc. Cambridge, 688 p.
5 Stratigrafi birimleri: Litostratigrafi birimleri, Litodem birimleri. Biyostratigrafi birimleri, Kronostratigrafi birimleri, Jeokronoloji birimleri. Reading, H. G., 1996, Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy, Blackwell Science, Inc. Cambridge, 688 p.
6 Sedimanter prosesler: Ayrışma, Taşınma, Çökelme, Diyajenez. Reading, H. G., 1996, Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy, Blackwell Science, Inc. Cambridge, 688 p.
7 Sedimanter yapılar: Düzlemsel tabaka, Kama şekilli tabaka, Merceksel tabaka, Dalgalı tabaka, Flaser tabaka, Homojen tabaka, Heterojen tabaka, Çapraz tabaka. Reading, H. G., 1996, Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy, Blackwell Science, Inc. Cambridge, 688 p.
8 Sedimanter yapılar: Ripılmark, Rillmark, Kuruma çatlağı, Yağmur ve dolu izleri, Kristal ve canlı izleri, Kaval yapıları, Kanal yapıları, Yük kalıpları, Top ve yastık yapıları. Reading, H. G., 1996, Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy, Blackwell Science, Inc. Cambridge, 688 p.
9 Karasal ve Denizel ortamları ayırıcı faktörler: Çökellerin rengi, Çökellerin geometrisi, Çökellerin litolojisi, Çökellerin fosil içeriği, Çökellerin sedimanter yapıları, Çökellerin paleoakıntı şekilleri. Reading, H. G., 1996, Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy, Blackwell Science, Inc. Cambridge, 688 p.
10 Ara Sınav
11 Tektonik ve Sedimanter ortamlar: Tektonizmanın sedimanter ortamların oluşumunda ve çökel gelişiminde etkileri. Reading, H. G., 1996, Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy, Blackwell Science, Inc. Cambridge, 688 p.
12 Sismik stratigrafi: Kavramlar, Sismik sekans analizi, Sismik fasiyes analizi, Deniz seviyesi analizi. Reading, H. G., 1996, Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy, Blackwell Science, Inc. Cambridge, 688 p.
13 Sekans stratigrafisi: Tanım ve kavramlar, Çökel sekans, Parasekans, Birim sekans. Reading, H. G., 1996, Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy, Blackwell Science, Inc. Cambridge, 688 p.
14 Manyetostratigrafi: Paleomanyetizma, Jeomanyetik alan, Manyetostratigrafik birimler, Manyetostratigrafik korelasyon, Kutupların yer değiştirmesi ve Eski kıtaların yerlerinin belirlenmesi. Reading, H. G., 1996, Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy, Blackwell Science, Inc. Cambridge, 688 p.
15 Sedimanter Tektonik Reading, H. G., 1996, Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy, Blackwell Science, Inc. Cambridge, 688 p.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 3 12
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 3 16
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Temel Jeolojik Kuralları uygular ve problemleri çözer 3
D.Ö.Ç. 2 Sedimanter kayaçları oluşturan partikülleri sınıflandırır ve tanımlar 3
D.Ö.Ç. 3 Sedimanter kayaçların oluşum mekanizmasını tanımlar ve içerisindeki sedimanter yapıları yorumlar 3
D.Ö.Ç. 4 Sedimanter ortamları tanımlar 3
D.Ö.Ç. 5 Karasal Ortam ve ilişkili kayaçları tanır ve sınıflandırabilir 3
D.Ö.Ç. 6 Geçiş ortamları ve ilişkili kayaçları tanımlar ve yorumlar 3
D.Ö.Ç. 7 Denizel ortamları sınıflandırabilir ve kayaçların özelliklerine göre sınıflandırabilir 3
D.Ö.Ç. 8 Kronostratigrafi, Litostratigrafi, Biyostratigrafi, Sismik stratigrafi ve manyetostratigrafik özellikleri bilir ve yorumlar 3
D.Ö.Ç. 9 Sedimanter havzların levha tektoniği açısından sınıflar ve ortamsal özellikleri bilir 3
D.Ö.Ç. 10 Öğrendiiği bilgileri, sahada ve jeolojik problemler karşısında kullanarak çözüm üretebilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20