MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   YAPISAL JEOLOJİ 1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1207310 2,00 / 1,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ahmet TURAN
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TURAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Dr. Şeyda PARLAR
Dersin Amacı Gerilme-deformasyon ilişkisi kapsamında yer kabuğundaki yapısal ve morfolojik değişimlerin incelenerek, düzlemsel ve çizgisel yapıların tanıtılıp konumlandırılmaları ile kırıklı yapıların detaylı bir şekilde anlatılıp öğretilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 50 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Dataşov aleti ile yüz yüze anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş ve ilgili tanımlamalar ile gerilme ve deformasyona sebep olan kuvvetler Genç, S., 1986, Yapısal Jeoloji ders Notları, K.T.Ü. Müh.Mim. Fak.
2 2. Gerilme (stres), gerilme bileşenleri, gerilme analizleri ve Mohr dairesi. Genç, S., 1986, Yapısal Jeoloji ders Notları, K.T.Ü. Müh.Mim. Fak.
3 3. Tek eksenli, iki eksenli ve üç eksenli gerilme analizleri ile kopma-gerilme arasındaki ilişkiler Genç, S., 1986, Yapısal Jeoloji ders Notları, K.T.Ü. Müh.Mim. Fak.
4 4. Deformasyon (strain) , elastik ve plastik deformasyon kavramları, ilgili tanım ve formüller. Genç, S., 1986, Yapısal Jeoloji ders Notları, K.T.Ü. Müh.Mim. Fak.
5 5. Deformasyon elipsoidi ve kayaç deformasyonuna etkiyen faktörler (yönlü basınç, sıcaklık, zaman, kayaçta dolaşan eriyiklerin etkisi,homojenlik, boşluk basıncı). Genç, S., 1986, Yapısal Jeoloji ders Notları, K.T.Ü. Müh.Mim. Fak.
6 6. Düzlemsel ve çizgisel yapıların üç boyutlu gösterilişi, doğrultu-eğim-eğim yönü ve Genç, S., 1986, Yapısal Jeoloji ders Notları, K.T.Ü. Müh.Mim. Fak.
7 7. Ortografik çizim yönteminin tanıtımı ve bu yöntemle kalınlıklık hesabı ve düzlemsel yapıların konumlarının belirlenmesine ilişkin problem çözümleri. Genç, S., 1986, Yapısal Jeoloji ders Notları, K.T.Ü. Müh.Mim. Fak.
8 Üç nokta problemleri ile ilgili uygulamalar. Genç, S., 1986, Yapısal Jeoloji ders Notları, K.T.Ü. Müh.Mim. Fak.
9 9-Farklı yönlerde ölçülmüş görünür eğim ve eğim yönlerinden gerçek düzlem konumunun belirlenmesi. Genç, S., 1986, Yapısal Jeoloji ders Notları, K.T.Ü. Müh.Mim. Fak.
10 10. Ara sınav
11 11.Kırıklı yapılar ve özellikleri (çatlak-yarık-damar ve eklemler). Genç, S., 1986, Yapısal Jeoloji ders Notları, K.T.Ü. Müh.Mim. Fak.
12 12. Faylar ve özellikleri, fayların sınıflaması (Geometrik sınıflama eğim atımlı, yan atımlı ve doğrultu atımlı faylar) ve bunların gerilme eksenleri ile olan ilişkileri. Genç, S., 1986, Yapısal Jeoloji ders Notları, K.T.Ü. Müh.Mim. Fak.
13 13. Oluşum mekaniğine göre fayların sınıflaması (gravite, yırtılma ve bindirme fayları) ve asal gerilmelerle ilişkileri. Fay morfolojileri, fayların arazide tanınmasını sağlayan faktörler. Genç, S., 1986, Yapısal Jeoloji ders Notları, K.T.Ü. Müh.Mim. Fak.
14 14. Kesişen düzlemlerin arakesitlerinin bulunmasına yönelik uygulamalar (ortografik iz düşüm yöntemi ile) Genç, S., 1986, Yapısal Jeoloji ders Notları, K.T.Ü. Müh.Mim. Fak.
15 15- Ortografik iz düşüm tekniği ile fay problemlerinin çözümüne yönelik uygulamalar. Genç, S., 1986, Yapısal Jeoloji ders Notları, K.T.Ü. Müh.Mim. Fak.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 2 10
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 15
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 14
Final : 1 14
DERSİN AKTS KREDİSİ 7
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1-Gerilme kavramının öğretilmesi 3
D.Ö.Ç. 2 2-Deformasyon kavramı ve tanıtımı 3
D.Ö.Ç. 3 3-Düzlemsel ve çizgisel yapıların öğretilmesi 3
D.Ö.Ç. 4 4-Çatlak ve çatlak sistemlerinin tanıtımı 3
D.Ö.Ç. 5 5-Fayların ve çeşitlerinin tanıtılması ve öğretilmesi 3
D.Ö.Ç. 6 6-Ortografik çizim yöntemi ile yapısal jeolojik problemlerin çözümleri 4
D.Ö.Ç. 7 7-Ortorafik çizim tekniği ile fay problemlerini çözmeyi öğretmek. 4
D.Ö.Ç. 8 8-Çatlak sistemlerini yorumlamak için gül diyagramı hazırlamak. 3
D.Ö.Ç. 9 9-Eklem-çatlak sistemlerini ve ölçümlerini arazide uygulattırmak. 4
D.Ö.Ç. 10 10-Arazide görsel olarak fayları ölçmek ve yorumlamak. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20