MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   OLASILIK VE İSTATİSTİK
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1207308 3,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Alican ÖZTÜRK
Koordinator E-mail acan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Fetullah ARIK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Genel olasılık ve istatistik kavramların öğrenilmesi. Anakitleden başlayarak, örnek, öneği oluşturan elemanlar, örnek oluşturmak için göz önünde bulundurulması gereken faktörler, örneklerin bilimsel olarak değerlendirilmesi, yorumlanması ve jeolojik olayların örnek üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması için temel olasılık ve istatistiki bilgilerin kullanılması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
65 30 0 0 0 5 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders anlatımı kaynak kitaplarla birlikte sunum şeklinde gerçekleştirilecektir. Ders içerisinde tartışma, soru-cevap ve çeşitli uygulamalar yapılcaktır. Ayrıca ayrıca ders konuları ile ilgili ödevler verilecek ve değerlendirilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, Temel kavramlar, anakitle, örnek, eleman, eleman sayısı, değişken, örnekleme Marshal, D., 1987, Statistics for Geoscientist, Statistiche Methoden für Erdwissenschaftler, "Yer bilimciler İçin İstatistik, (Çeviren: Prof. Dr. Yavuz Erkan:1990), Hacettepe Üniv. Jeoloji Böl., 168 s. Temur, S., 2003, Jeolojide veri analizleri, Cilt I (3. Baskı) Çizgi Kitabevi, Konya, 170 s Tercan A. E. ve Saraç, C., 1998, Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel yöntemler TMMOB Jeol. Müh. Odası Yayl., 48, 137 s
2 Örnekleme yöntemleri, ölçü, ölçme, jeolojide örnekleme yöntemleri, Örneklemede karşılaşılan hatalar ve bertaraf edilmesi Marshal, D., 1987, Statistics for Geoscientist, Statistiche Methoden für Erdwissenschaftler, "Yer bilimciler İçin İstatistik, (Çeviren: Prof. Dr. Yavuz Erkan:1990), Hacettepe Üniv. Jeoloji Böl., 168 s. Temur, S., 2003, Jeolojide veri analizleri, Cilt I (3. Baskı) Çizgi Kitabevi, Konya, 170 s Tercan A. E. ve Saraç, C., 1998, Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel yöntemler TMMOB Jeol. Müh. Odası Yayl., 48, 137 s
3 Olasılık kavramı, nisbi frekans olarak olasılık, olasılıkların hesaplanması, olasılık tablolarının hazırlanması, kombinasyon analizi, permutasyon, kombinasyon Marshal, D., 1987, Statistics for Geoscientist, Statistiche Methoden für Erdwissenschaftler, "Yer bilimciler İçin İstatistik, (Çeviren: Prof. Dr. Yavuz Erkan:1990), Hacettepe Üniv. Jeoloji Böl., 168 s. Temur, S., 2003, Jeolojide veri analizleri, Cilt I (3. Baskı) Çizgi Kitabevi, Konya, 170 s Tercan A. E. ve Saraç, C., 1998, Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel yöntemler TMMOB Jeol. Müh. Odası Yayl., 48, 137 s
4 Teorik dağılışlar, olasılık ile teorik dağılışların ilişkileri. Binom dağılışı, poisson dağılışı, normal dağılış, örnekleme dağılışları Marshal, D., 1987, Statistics for Geoscientist, Statistiche Methoden für Erdwissenschaftler, "Yer bilimciler İçin İstatistik, (Çeviren: Prof. Dr. Yavuz Erkan:1990), Hacettepe Üniv. Jeoloji Böl., 168 s. Temur, S., 2003, Jeolojide veri analizleri, Cilt I (3. Baskı) Çizgi Kitabevi, Konya, 170 s Tercan A. E. ve Saraç, C., 1998, Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel yöntemler TMMOB Jeol. Müh. Odası Yayl., 48, 137 s
5 Olasılık tabanlı test dağılışları,Örnekleme ve test dağılışları, z dağılışı, t dağılışı, khi-kare dağılışı, F dağılışı Marshal, D., 1987, Statistics for Geoscientist, Statistiche Methoden für Erdwissenschaftler, "Yer bilimciler İçin İstatistik, (Çeviren: Prof. Dr. Yavuz Erkan:1990), Hacettepe Üniv. Jeoloji Böl., 168 s. Temur, S., 2003, Jeolojide veri analizleri, Cilt I (3. Baskı) Çizgi Kitabevi, Konya, 170 s Tercan A. E. ve Saraç, C., 1998, Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel yöntemler TMMOB Jeol. Müh. Odası Yayl., 48, 137 s
6 Verilerin sınıflandırılması, normal sınıflandırma, sınıf aralığı, sınıf taban ve tavanı, sınıf orta noktası Marshal, D., 1987, Statistics for Geoscientist, Statistiche Methoden für Erdwissenschaftler, "Yer bilimciler İçin İstatistik, (Çeviren: Prof. Dr. Yavuz Erkan:1990), Hacettepe Üniv. Jeoloji Böl., 168 s. Temur, S., 2003, Jeolojide veri analizleri, Cilt I (3. Baskı) Çizgi Kitabevi, Konya, 170 s Tercan A. E. ve Saraç, C., 1998, Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel yöntemler TMMOB Jeol. Müh. Odası Yayl., 48, 137 s
7 Logaritmik sınıflandırma, histogram, dağılış çubukları, dağılış dikdörtgenleri, dağılış eğrisi, normal-normal, log-normal, log-log, log-probabilitik % kümülatif frekans grafikleri Marshal, D., 1987, Statistics for Geoscientist, Statistiche Methoden für Erdwissenschaftler, "Yer bilimciler İçin İstatistik, (Çeviren: Prof. Dr. Yavuz Erkan:1990), Hacettepe Üniv. Jeoloji Böl., 168 s. Temur, S., 2003, Jeolojide veri analizleri, Cilt I (3. Baskı) Çizgi Kitabevi, Konya, 170 s Tercan A. E. ve Saraç, C., 1998, Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel yöntemler TMMOB Jeol. Müh. Odası Yayl., 48, 137 s
8 Ortalamalar, aritmetik ortalama, sınıflandırılmış serinin aritmetik ortalaması, geometrik ortalama, harmonik ortalama, kareli ortalama, birleşik ortalama Marshal, D., 1987, Statistics for Geoscientist, Statistiche Methoden für Erdwissenschaftler, "Yer bilimciler İçin İstatistik, (Çeviren: Prof. Dr. Yavuz Erkan:1990), Hacettepe Üniv. Jeoloji Böl., 168 s. Temur, S., 2003, Jeolojide veri analizleri, Cilt I (3. Baskı) Çizgi Kitabevi, Konya, 170 s Tercan A. E. ve Saraç, C., 1998, Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel yöntemler TMMOB Jeol. Müh. Odası Yayl., 48, 137 s
9 Mod, medyan, mod-medyan-aritmetik ortalama ilişkisi, teorik merkez, kuvartil, desil ve persentil kavramı ve hesaplanması, persentilerin çizimle bulunması Marshal, D., 1987, Statistics for Geoscientist, Statistiche Methoden für Erdwissenschaftler, "Yer bilimciler İçin İstatistik, (Çeviren: Prof. Dr. Yavuz Erkan:1990), Hacettepe Üniv. Jeoloji Böl., 168 s. Temur, S., 2003, Jeolojide veri analizleri, Cilt I (3. Baskı) Çizgi Kitabevi, Konya, 170 s Tercan A. E. ve Saraç, C., 1998, Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel yöntemler TMMOB Jeol. Müh. Odası Yayl., 48, 137 s
10 Arasınav
11 Değişkenlik ölçüleri, değişim aralığı, değişim oranı, kuvartiller arası değişim aralığı, çarpıklık ve basıklık katsayıları, kuvartil çarpıklık katsayısı, grafik çarpıklık katsayısı, persentil basıklık katsayısı, ortalama sapma, standart sapma, varyasyon katsayısı, moment çarpıklık ve basıklık katsayısı, rasgele hatalar, verilerin standartlaştırılması Marshal, D., 1987, Statistics for Geoscientist, Statistiche Methoden für Erdwissenschaftler, "Yer bilimciler İçin İstatistik, (Çeviren: Prof. Dr. Yavuz Erkan:1990), Hacettepe Üniv. Jeoloji Böl., 168 s. Temur, S., 2003, Jeolojide veri analizleri, Cilt I (3. Baskı) Çizgi Kitabevi, Konya, 170 s Tercan A. E. ve Saraç, C., 1998, Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel yöntemler TMMOB Jeol. Müh. Odası Yayl., 48, 137 s
12 Kluster analizine giriş. Regresyon analizi, basit regresyon analizi, basit regresyon denkleminin çözümü, regresyona uyum testi, regresyondan ayrılış, çoklu regresyon, çok katlı regresyon Marshal, D., 1987, Statistics for Geoscientist, Statistiche Methoden für Erdwissenschaftler, "Yer bilimciler İçin İstatistik, (Çeviren: Prof. Dr. Yavuz Erkan:1990), Hacettepe Üniv. Jeoloji Böl., 168 s. Temur, S., 2003, Jeolojide veri analizleri, Cilt I (3. Baskı) Çizgi Kitabevi, Konya, 170 s Tercan A. E. ve Saraç, C., 1998, Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel yöntemler TMMOB Jeol. Müh. Odası Yayl., 48, 137 s
13 Korelasyon analizi, Basit korelasyon analizi, korelasyon katsayısı, korelasyon katsayısının standart hatası, korelasyon katsayısının z değeri, anakitle korelasyon katsayısının tahmini Marshal, D., 1987, Statistics for Geoscientist, Statistiche Methoden für Erdwissenschaftler, "Yer bilimciler İçin İstatistik, (Çeviren: Prof. Dr. Yavuz Erkan:1990), Hacettepe Üniv. Jeoloji Böl., 168 s. Temur, S., 2003, Jeolojide veri analizleri, Cilt I (3. Baskı) Çizgi Kitabevi, Konya, 170 s Tercan A. E. ve Saraç, C., 1998, Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel yöntemler TMMOB Jeol. Müh. Odası Yayl., 48, 137 s
14 Varyans analizi, Tekyönlü varyans, çift yönlü varyans, kovaryans, anakitle varyansının tahmini, khi-kare kontrolü, genel değerlendirme. Marshal, D., 1987, Statistics for Geoscientist, Statistiche Methoden für Erdwissenschaftler, "Yer bilimciler İçin İstatistik, (Çeviren: Prof. Dr. Yavuz Erkan:1990), Hacettepe Üniv. Jeoloji Böl., 168 s. Temur, S., 2003, Jeolojide veri analizleri, Cilt I (3. Baskı) Çizgi Kitabevi, Konya, 170 s Tercan A. E. ve Saraç, C., 1998, Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel yöntemler TMMOB Jeol. Müh. Odası Yayl., 48, 137 s
15 Khi-kare kontrolü, genel değerlendirme. Marshal, D., 1987, Statistics for Geoscientist, Statistiche Methoden für Erdwissenschaftler, "Yer bilimciler İçin İstatistik, (Çeviren: Prof. Dr. Yavuz Erkan:1990), Hacettepe Üniv. Jeoloji Böl., 168 s. Temur, S., 2003, Jeolojide veri analizleri, Cilt I (3. Baskı) Çizgi Kitabevi, Konya, 170 s Tercan A. E. ve Saraç, C., 1998, Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel yöntemler TMMOB Jeol. Müh. Odası Yayl., 48, 137 s
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 1 10 1 10
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 30 - -
Final   - - 1 50
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 4
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Olasılık ve istatistik kavramlarının öğrenilmesi, 4
D.Ö.Ç. 2 Anakitle ve anakitleden yerbilimsel ve olasılık yöntemleri ile örnek oluşturulması, 3
D.Ö.Ç. 3 Seçilen örneklerin bilimsel ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak sınıflandırma, 4
D.Ö.Ç. 4 Seçilen örneklerin teorik dağılışlara uyumu, test dağılışları ile değerlendirilmesi, 3
D.Ö.Ç. 5 Elde edilen sonuçların tablo ve grafiklerle özetlenmesi 3
D.Ö.Ç. 6 Sonuçların jeolojik bilgilerle yorumlanması 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20