MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   MİNERALOJİ 1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1207305 2,00 / 1,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Necati KARAKAYA
Koordinator E-mail nkarakaya selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA , Arş. Grv. Selçuk PEKÖZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Grv. Gülin GENÇOĞLU KORKMAZ
Dersin Amacı Kristalografinin temel prensiplerini açıklamak, kristalleşme, kristallerin iç ve dış simetri elemanlarının kristal formların oluşumu dış görünüşleri ile ilişkisi konusunda simetri teoremlerini vermek ve uygulamalarla vermek. , Minerallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin oluşumuna etki eden faktörleri tanımlamak, minerallerin oluşumunda faz ilişkileri ve mineral yapısında oluşan kusurlar ve nedenlerini açıklayarak mineralojinin jeoloji bilimi içerisinde diğer bilimlere alt yapı oluşturan derslerde temel bilgileri vermek. Kristal maketleri üzerinde ve üç boyutlu gösterim ve çizimlerle kristal sistemleri ve şekillerinin simetri elemanları, simetri yasaları, yüzeylerin indislenmesi ve steografik izdüşümler gösterilmekte ve mineral formüllerinin, yoğunluklarının ve atom düzlemleri arası mesafenin, v.b. özelliklerin belirlenmesi uygulamalarla gösterilerek konuları pekiştirmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 25 0 0 0 5 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1.Görsel ve işitsel konu anlatımı 2. Uygulamalı problem çözme maketler üzerinde çalışma 3. Ev ödevi ile işlenen konuların kavratılması, 4. Kütüphane ve online veri tabanları kullanılarak konu/ödev araştırılması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş: Mineral tanımı, mineralojinin önemi, tarihçesi, analiz metotlarının kısa tanıtımı Karakaya, MÇ, Karakaya, N., 2011, Genel Mineraloji, 378s.
2 Kristalografi: giriş, kristallerin iç yapıları, özellikleri, sistemleri, çeşitleri Karakaya, MÇ, Karakaya, N., 2011, Genel Mineraloji, 378s.
3 Rasyonalite kanunu, Weiss ve iller indisleri, kristal formları ve Miller indisleri Karakaya, MÇ, Karakaya, N., 2011, Genel Mineraloji, 378s.
4 Simetri elemanları, birim hücre ve kristal simetrisi Karakaya, MÇ, Karakaya, N., 2011, Genel Mineraloji, 378s.
5 İki boyutta birim hücreler ve kafesler, iki boyutta birim hücrenin şekli, motifler ve kafesler Karakaya, MÇ, Karakaya, N., 2011, Genel Mineraloji, 378s.
6 Üç boyutta birim hücreler ve kafesler, üç boyutta birim hücrenin şekli, motifler ve kafesler Karakaya, MÇ, Karakaya, N., 2011, Genel Mineraloji, 378s.
7 Kristal habitus ve yüzeyler, Bravis kafesleri, nokta grupları, uzay grupları, operatörler (burgu eksenler, kayma düzlemleri, uzay grupları) Karakaya, MÇ, Karakaya, N., 2011, Genel Mineraloji, 378s.
8 Minerallerin fiziksel özellikleri Karakaya, MÇ, Karakaya, N., 2011, Genel Mineraloji, 378s.
9 Minerallerin fiziksel özellikleri Karakaya, MÇ, Karakaya, N., 2011, Genel Mineraloji, 378s.
10 ARA SINAV
11 Kristal kimya Karakaya, MÇ, Karakaya, N., 2011, Genel Mineraloji, 378s.
12 Kristal Kimya Karakaya, MÇ, Karakaya, N., 2011, Genel Mineraloji, 378s.
13 X-ışınlarının teorisi, tek kristal difraksiyonu, toz difraksiyonu, X-ışınları kristalografisi Karakaya, MÇ, Karakaya, N., 2011, Genel Mineraloji, 378s.
14 X-ışınları analizi, toz difraksiyonundan minerallerin tanımlaması Karakaya, MÇ, Karakaya, N., 2011, Genel Mineraloji, 378s.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 10 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 1
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Giriş: Mineral tanımı, mineralojinin önemi, tarihçesi, analiz metotlarının kısa tanıtımı 4
D.Ö.Ç. 2 2. Kristalografinin temel prensipleri ve yasalarının verilmesi 4
D.Ö.Ç. 3 3. Kristal sistemleri, sınıfları ve yüzey türlerinin verilmesi 4
D.Ö.Ç. 4 4. Kristaller yüzeylerinin indislenmesi ve steografik projeksiyonda gösterimi 4
D.Ö.Ç. 5 5. Kristallerin fiziksel özellikleri ve nedenlerinin açıklanması 4
D.Ö.Ç. 6 6. Kristal kimyası, bağ türleri, mineral formülleri ve faz türlerinin açıklanması 4
D.Ö.Ç. 7 7. X-ışınlarının mineralojide önemi ve prensiplerini öğretilmesi. Sonucunda öğrenci gerek jeoloji ve gerekse de dışındaki bilimlerde mineralin önemi, oluşumu ve bu parametreleri kontrol eden temel kavramları öğrenmiş olacaktır. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini jeoloji mühendisliği alanında kullanım 3
D.Ö.Ç. 9 9. Jeoloji mühendisliği alanındaki uygulamalarda problemleri analiz etme, formüle etme ve çözümleme becerisini kazanır 4
D.Ö.Ç. 10 10. Bağımsız karar verme ve yaratıcılık becerisini geliştirir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20