MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ANALİTİK KİMYA
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 1207216 2 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Türkan ALTUN
Koordinator E-mail turkanaltun yahoo.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilerin kalitatif ve kantitatif kimyasal analiz yapabilmeleri için gerekli temel bilgi ve kavramların verilmesidir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 30 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders sınıf ortamında karşılıklı konu anlatımı, ödevler, tartışma ve uygulama şeklinde gerçekleştirilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Analitik kimyaya giriş Analitik Kimya, Temel İlkeler, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz
2 Analitik kimyada hesaplamalar, Kimyasal stokiyometri Analitik Kimya, Temel İlkeler, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz
3 Çözeltiler ve konsantrasyonları Analitik Kimya, Temel İlkeler, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz
4 Sulu çözeltiler ve kimyasal denge Analitik Kimya, Temel İlkeler, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz
5 Asit-baz dengeleri, Tampon çözeltiler Analitik Kimya, Temel İlkeler, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz
6 Çözünürlük hesaplamaları Analitik Kimya, Temel İlkeler, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz
7 Kimyasal dengelere elektrolitlerin etkisi Analitik Kimya, Temel İlkeler, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz
8 Vize
9 Denge problemlerinin sistematik yöntemle çözülmesi Analitik Kimya, Temel İlkeler, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz
10 Gravimetrik analiz yöntemleri Analitik Kimya, Temel İlkeler, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz
11 Titrimetrik yöntemler Analitik Kimya, Temel İlkeler, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz
12 Asit-baz titrasyonları Analitik Kimya, Temel İlkeler, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz
13 Yüksetgenme-indirgenme titrasyonlar Analitik Kimya, Temel İlkeler, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz
14 Kompeksometriktitirasyonlar Analitik Kimya, Temel İlkeler, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 1 20
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Öğrenci temel kimyasal analiz yöntemlerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Öğrenci kimyasal analiz yöntemlerini araştırabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Öğrenci kimyasal analiz sonuçlarını değerlendirebilir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Öğrenci farklı türdeki numunelerin kalitatif analizini yapabilir. 3
D.Ö.Ç. 5 5. Öğrenci farklı türdeki numunelerin kantitatif analizini yapabilir. 3
D.Ö.Ç. 6 6. Öğrenci gravimetrik yöntemi kullanarak farklı türdeki numunelerin analizini yapabilir. 3
D.Ö.Ç. 7 7. Öğrenci titrimetrik yöntemi kullanarak farklı türdeki numunelerin analizini yapabilir. 3
D.Ö.Ç. 8 8. Öğrenci kimyasal denge durumundaki bir sistemde bulunan türlerin konsantrasyonlarını hesaplayabilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20