MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   GENEL JEOLOJİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 1207210 3,00 / 1,00 6,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ahmet TURAN
Koordinator E-mail aturan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Arş.Gör. Melikan AKBAŞ , Yrd. Doç. Dr. Ahmet TURAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Genel Jeoloji jeoloji Mühendisliği Bölümünde okutulacak derslerin alfabesini oluşturduğundan oldukça geniş kapsamlıdır. Bu derste jeolojinin temel konularına mümkün olduğunca değinilmesi amaçlanmıştır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 50 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Dataşov aleti ile yüz yüze sunum anlatımı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Jeolojinin tanımı, tarihçesi ve jeoloji ile ilgili bilimler ve kaynaklar. Yerkabuğunu oluşturan maddeler: Mineraller ve kayaçlar, Mineral tanımı, Kristal sistemleri, Minerallerin fiziksel özellikleri, Mineral gurupları. Ketin, İ., 1977, Genel Jeoloji cilt 1 ve 2 İ.T.Ü. Maden Fak.
2 Yerkabuğunu oluşturan maddeler: Mineraller ve kayaçlar, Mineral tanımı, Kristal sistemleri, Minerallerin fiziksel özellikleri, Mineral gurupları.Magmatik kayaçlar. Derinlik, Damar ve Yüzey kayaçlarının oluşum ve bulunuş şekilleri. Ketin, İ., 1977, Genel Jeoloji cilt 1 ve 2 İ.T.Ü. Maden Fak.
3 Derinlik, Damar ve Yüzey kayaçlarının oluşum ve bulunuş şekilleri. Sedimanter kayaçlar: Klastik ve klastik olmayan sedimanter kayaçların sınıflaması, oluşumları ve çeşitleri. Ketin, İ., 1977, Genel Jeoloji cilt 1 ve 2 İ.T.Ü. Maden Fak.
4 Sedimanter kayaçlar: Klastik ve klastik olmayan sedimanter kayaçların sınıflaması, oluşumları ve çeşitleri. Metamorfik kayaçlar: Metamorfizma süreçleri, Metamorfizma tipleri, Metamorfik kayaçlar, Metamorfizma zonları. Ketin, İ., 1977, Genel Jeoloji cilt 1 ve 2 İ.T.Ü. Maden Fak.
5 Tabakalı kayaçların genel özellikleri ve yaşı: Tabakalanma, Tabakalarda gözlenen sedimanter yapılar, Tabaka istifleri, transgresyon ve regresyon. Jeolojide yaş kavramı: Jeolojik yaşın saptanması, Jeolojik zaman cetveli. Ketin, İ., 1977, Genel Jeoloji cilt 1 ve 2 İ.T.Ü. Maden Fak.
6 Metamorfik kayaçlar: Metamorfizma süreçleri, Metamorfizma tipleri, Metamorfik kayaçlar, Metamorfizma zonları. Canlı varlıkların oluşumu ve evrimi: Yaşamın başlangıcı, Canlı organların kimyasal yapısı, Yeryuvarının başlangıç durumu ve Hayatın oluşumunu etkileyen ilk atmosfer, Yeryüzünde yaşamın başlaması. Ketin, İ., 1977, Genel Jeoloji cilt 1 ve 2 İ.T.Ü. Maden Fak.
7 Canlı varlıkların oluşumu ve evrimi: Yaşamın başlangıcı, Canlı organların kimyasal yapısı, Yeryuvarının başlangıç durumu ve Hayatın oluşumunu etkileyen ilk atmosfer, Yeryüzünde yaşamın başlaması. Canlı varlıkların oluşumu ve evrimi: Atmosferdeki serbest O2 ve CO2nin gelişimi, Yeryuvarı dışında yaşam olanakları, Yeryüzünde yaşamın ilk izleri, İlk gerçek fosiller, Canlı varlıkların evrimi. Ketin, İ., 1977, Genel Jeoloji cilt 1 ve 2 İ.T.Ü. Maden Fak.
8 Canlı varlıkların oluşumu ve evrimi: Atmosferdeki serbest O2 ve CO2nin gelişimi, Yeryuvarı dışında yaşam olanakları, Yeryüzünde yaşamın ilk izleri, İlk gerçek fosiller, Canlı varlıkların evrimi. Tabakalı kayaçların tektonik deformasyonları: Tanım, Doğrultu, Eğim, Yönlem, Dalım, Tabakaların kıvrımlı yapısı, Çatlaklar ve Faylar. Ketin, İ., 1977, Genel Jeoloji cilt 1 ve 2 İ.T.Ü. Maden Fak.
9 Tabakalı kayaçların tektonik deformasyonları: Tanım, Doğrultu, Eğim, Yönlem, Dalım, Tabakaların kı Tabakalı kayaların tektonik deformasyonları, kırıklı ve kıvrımlı yapılar. Ketin, İ., 1977, Genel Jeoloji cilt 1 ve 2 İ.T.Ü. Maden Fak.
10 Ara sınav.
11 Levha Tektoniği: Kıta kenarlarının çakışması, Paleomanyetizma, Sıcak noktalar, Diverjan levha sınırları, Konverjan levha sınırları, Transform faylı sınırlar.Epirojenik ve Orojenik hareketler: Epirojenik hareketler, Son buzullaşmayı izleyen epirojenik hareketler, Orojenik hareketler, Orojenez devreleri ve safhaları, Avrupanın ve diğer kıtaların orojenik bölgeleri. Ketin, İ., 1977, Genel Jeoloji cilt 1 ve 2 İ.T.Ü. Maden Fak.
12 Epirojenik ve Orojenik hareketler: Epirojenik hareketler, Son buzullaşmayı izleyen epirojenik hareketler, Orojenik hareketler, Orojenez devreleri ve safhaları, Avrupanın ve diğer kıtaların orojenik bölgeleri. Jeolojik Afetler: Erozyon, Su sistemleri ve Çevresel etkileri, Kitle hareketleri, Volkanik faaliyetler. Ketin, İ., 1977, Genel Jeoloji cilt 1 ve 2 İ.T.Ü. Maden Fak.
13 Jeolojik Afetler: Erozyon, Su sistemleri ve Çevresel etkileri, Kitle hareketleri, Volkanik faaliyetler. Ketin, İ., 1977, Genel Jeoloji cilt 1 ve 2 İ.T.Ü. Maden Fak.
14 Jeolojik Afetler: Depremler Deprem parametreleri, Depremin büyüklüğü, Depremin şiddeti, Sismik dalgalar, Deprem kayıt cihazı, depremlerin sınıflaması, Depremin doğa ve yapılar üzerine etkisi, Depremlerin önceden tahmini. Ketin, İ., 1977, Genel Jeoloji cilt 1 ve 2 İ.T.Ü. Maden Fak.
15 Diş Dinamik: Ayrışma, Taşınma, Çökelme ortamları ve Sedimantasyon. Ketin, İ., 1977, Genel Jeoloji cilt 1 ve 2 İ.T.Ü. Maden Fak.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 5 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 14
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 2 1
Arazi Çalışmaları : 1 5
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : 0 0
Ödev : 1 6
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 16
Final : 1 16
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenciler arazideki birimleri ve yapıları anlayıp yorumlayabileceklerdir 3
D.Ö.Ç. 2 1-Yer ve yer kabuğunun tanıtılması 3
D.Ö.Ç. 3 2-Mineral ve kayaçların tanıtılması 3
D.Ö.Ç. 4 3-Jeolojik zamanlar ve yaş kavramının öğretilmesi 3
D.Ö.Ç. 5 4-Yer kabuğunu etkileyen iç dinamik olayların öğretilmesi 3
D.Ö.Ç. 6 5- Yer kabuğunu etkileyen dış dinamik olayların öğretilmesi 3
D.Ö.Ç. 7 6-Yapısal süreksizliklerin tanıtılması ve öğretilmesi 3
D.Ö.Ç. 8 7-Arazi çalışmalarını tanıtmak ve uygulamak. 4
D.Ö.Ç. 9 8-Arazide mineral ve kayaçların inceleme şekillerini öğretmek. 4
D.Ö.Ç. 10 9- Arazide kaya süresizliklerini tanıtmak ve öğretmek. 4
D.Ö.Ç. 11 10- Arazide kayalardaki süreksizlikleri gösterip ölçtürtmek. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20