MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 1207208 2,00 / 0,00 2,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Okutman Yasemin DİNÇ
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Okutman Yasemin DİNÇ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek dil sevgisi ve bilinci uyandırmak okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatma, soru-cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Genel olarak anlatım kavramı ve özelliklerinin kavratılması. Türk Dili, Dil ve Anlatım, A. ÖZKAN, U.AŞÇI, M. TOKER, Palet Yay.,Konya, 2013.
2 Sözlü ve yazılı anlatımda düşünce geliştirme yollarının açıklanması. (Tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, alıntılama vb gibi.) Türk Dili, Dil ve Anlatım, A. ÖZKAN, U.AŞÇI, M. TOKER, Palet Yay.,Konya, 2013.
3 Anlatım biçimlerinin örneklerle kavratılması. (Açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım.) Türk Dili, Dil ve Anlatım, A. ÖZKAN, U.AŞÇI, M. TOKER, Palet Yay.,Konya, 2013.
4 Nesnel-öznel, doğrudan-dolaylı, düz ve mecazlı anlatım. Türk Dili, Dil ve Anlatım, A. ÖZKAN, U.AŞÇI, M. TOKER, Palet Yay.,Konya, 2013.
5 Dilin dört ana etkinliği olan okuma, dinleme, konuşma ve yazmanın temel özelliklerinin açıklanması ve türlerinin tartışılması. Türk Dili, Dil ve Anlatım, A. ÖZKAN, U.AŞÇI, M. TOKER, Palet Yay.,Konya, 2013.
6 Konuşma: Etkili ve güzel konuşmanın öneminin kavratılması, iyi bir konuşmacının özelliklerini benimsetilmesi. Türk Dili, Dil ve Anlatım, A. ÖZKAN, U.AŞÇI, M. TOKER, Palet Yay.,Konya, 2013.
7 Konuşma çeşitleri: Konferans, panel, seminer, açık oturum, münazara gibi konuşma türlerinin örneklerle açıklanması. Türk Dili, Dil ve Anlatım, A. ÖZKAN, U.AŞÇI, M. TOKER, Palet Yay.,Konya, 2013.
8 Yazılı anlatım türleri-I: Makale, fıkra, eleştiri, deneme, söyleşi, röportaj, gezi, anı, biyografi, otobiyografi gibi, düşünce değeri olan türlerin örneklerle ortaya konması. Türk Dili, Dil ve Anlatım, A. ÖZKAN, U.AŞÇI, M. TOKER, Palet Yay.,Konya, 2013.
9 Yazılı anlatım türleri-II: Şiir, roman, hikâye, tiyatro gibi, sanat değeri olan yazılar hakkında bilgi verilmesi. Şiir türünün Türk edebiyatındaki gelişiminin açıklanması Türk Dili, Dil ve Anlatım, A. ÖZKAN, U.AŞÇI, M. TOKER, Palet Yay.,Konya, 2013.
10 Ara Sınav Türk Dili, Dil ve Anlatım, A. ÖZKAN, U.AŞÇI, M. TOKER, Palet Yay.,Konya, 2013.
11 Cumhuriyet dönemi Türk şiirinden örneklerin çözümlenmesi. Türk Dili, Dil ve Anlatım, A. ÖZKAN, U.AŞÇI, M. TOKER, Palet Yay.,Konya, 2013.
12 Hikâye türünün Türk edebiyatındaki gelişim çizgisi ve Cumhuriyet Dönemi Türk hikayeciliğinin özelliklerinin açıklanması. Türk Dili, Dil ve Anlatım, A. ÖZKAN, U.AŞÇI, M. TOKER, Palet Yay.,Konya, 2013.
13 Cumhuriyet dönemi Türk hikâyelerinden seçilen örneklerin çözümlenmesi. Türk Dili, Dil ve Anlatım, A. ÖZKAN, U.AŞÇI, M. TOKER, Palet Yay.,Konya, 2013.
14 Yazılı anlatım türleri-III: Özel yazışmalar ( Mektup, not, davetiye, kutlama yazıları, telgraf) ve resmî yazışmalar hakkında bilgi verilmesi Türk Dili, Dil ve Anlatım, A. ÖZKAN, U.AŞÇI, M. TOKER, Palet Yay.,Konya, 2013.
15 Genel Sınav Türk Dili, Dil ve Anlatım, A. ÖZKAN, U.AŞÇI, M. TOKER, Palet Yay.,Konya, 2013.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 2 15
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 10
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 9
Final : 1 12
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Okuduğu, dinlediği bir metni ya da izlediği bir programı doğru çözümleyebilir 4
D.Ö.Ç. 2 Dilin işlevini, boyutlarını, dil-düşünce-kültür-toplum ilişkisini ifade edebilir 4
D.Ö.Ç. 3 Konuşma dili ve yazı dili kavramları arasındaki farkı ayırt edebilir 4
D.Ö.Ç. 4 Dil kullanımındaki yanlışları kavrayıp örnek metinler üzerinde gösterebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Türkçe ses bilgisi kurallarını anlatabilir 4
D.Ö.Ç. 6 Değerlerine sahip çıkan ve hoşgörülü sorunlara çözüm önerileri getirebilen bu konulardaki düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak doğru ifade edebilen bireyler geliştirebilir 4
D.Ö.Ç. 7 Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezip örneklerle açıklayabilir 4
D.Ö.Ç. 8 Türkçenin tarihî geçmişini ve yeryüzündeki diller arasındaki yerini saptayabilir 4
D.Ö.Ç. 9 Bilimsel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı bir düşünce alışkanlığını geliştirebilir 4
D.Ö.Ç. 10 Cümle ve anlam bilgisi ile ilgili kavramları açıklayabilir 4
D.Ö.Ç. 11 Duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini söz ve yazıyla doğru ve etkili bir şekilde anlatabilir 4
D.Ö.Ç. 12 Biçim birimle ilgili temel kavramları uygulayabilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20