MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 1207110 2,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç.Dr. Şeyda PARLAR
Koordinator E-mail sparlar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç.Dr. Şeyda PARLAR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Ar. Gör. Melikan AKBAŞ
Dersin Amacı Jeoloji Mühendisliği ve temel çalışma alanlarını tanıtmak, Türkiye'de ve Kamu kuruluşlarında Jeoloji mühendislerinin yaptığı işleri tanıtmak, Lisans öğrenimi boyunca görecekleri dersleri tanıtmak, Bölüm ve kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi vermek, Yeryuvarı, evren, yeryuvarının hareketleri ve levha tektoniği, Mineraller, kayaçlar ve doğalafetler hakkında genel bilgiler vermek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 100 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Bilgisayar destekli ders anlatımı, seminerler, arazi gezisi, ödev verme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 1. Giriş: Jeoloji Mühendisliği, Çalışma alanları, Bölüm jakkında bilgi, Kanun ve yönetmelikler Physical geology : Earth revealed,2004, McGeary, David, Charles C. Plummer, Diane H. Carlson Boston : McGraw-Hill, 574 s
2 2. Evrenin ve Dünyanın oluşumu: Big-bang teorisi, Güneş sisteminin özellikleri, gezegenler Physical geology : Earth revealed,2004, McGeary, David, Charles C. Plummer, Diane H. Carlson Boston : McGraw-Hill, 574 s
3 . Ayın özellikleri, yapısı ve oluşumu 1. Seminer: MTA ve Jeoloji Mühendisliği Physical geology : Earth revealed,2004, McGeary, David, Charles C. Plummer, Diane H. Carlson Boston : McGraw-Hill, 574 s
4 . Yeriçi, yeryuvarının şekli ve yeryuvarının hareketleri 2. Seminer: Jeoloji Mühendsilerinin Özel Bürolarda yaptığı işler Physical geology : Earth revealed,2004, McGeary, David, Charles C. Plummer, Diane H. Carlson Boston : McGraw-Hill, 574 s
5 Yeryuvarının manyetik özelliği ve Jeolojik zaman tablosu 3. Seminer Bayındırlık Ve İskan Müdürlüğnde Jeoloji Mühendislerinin uğraşı alanları Physical geology : Earth revealed,2004, McGeary, David, Charles C. Plummer, Diane H. Carlson Boston : McGraw-Hill, 574 s
6 Dünyanın atmosferi 4. Seminer: Jeoloji Mühendislerinin Çalışma alanları ve problemleri, JMO Konya Şubesi Physical geology : Earth revealed,2004, McGeary, David, Charles C. Plummer, Diane H. Carlson Boston : McGraw-Hill, 574 s
7 Yerçekimi ve izostasi 5. Seminer: DSİde Jeoloji Mühendislerinin Rolü Physical geology : Earth revealed,2004, McGeary, David, Charles C. Plummer, Diane H. Carlson Boston : McGraw-Hill, 574 s
8 Levha tektoniği: Litosfer, astenosfer, litosferin hareketleri ve dağ oluşumu 6. Seminer: İl Özel idaresi ve Jeoloji Mühendisliği Physical geology : Earth revealed,2004, McGeary, David, Charles C. Plummer, Diane H. Carlson Boston : McGraw-Hill, 574 s
9 . Mineraller: sınıflama, genel özellikler, minerallerin ayırt edilmesi, kayaç yapıcı minerallerin genel özellikleri 7. Seminer: İller Bankasında Jeoloji Mühendislerini yaptığı işler Physical geology : Earth revealed,2004, McGeary, David, Charles C. Plummer, Diane H. Carlson Boston : McGraw-Hill, 574 s
10 Arasınav
11 . Kayaçlar: Tanımlar, Sedimanter kayaçların genl özellikleri 8. Seminer: Belediyelerde Jeoloji Mühendisliği Hizmetleri Physical geology : Earth revealed,2004, McGeary, David, Charles C. Plummer, Diane H. Carlson Boston : McGraw-Hill, 574 s
12 Metamorfik ve Sedimanter kayaçlar 9. Seminer: İnsan Mühendisliği Physical geology : Earth revealed,2004, McGeary, David, Charles C. Plummer, Diane H. Carlson Boston : McGraw-Hill, 574 s
13 Doğal afetler. Depremler Physical geology : Earth revealed,2004, McGeary, David, Charles C. Plummer, Diane H. Carlson Boston : McGraw-Hill, 574 s
14 Doğal Afetler:Heyelanlar, sellenme vb. Physical geology : Earth revealed,2004, McGeary, David, Charles C. Plummer, Diane H. Carlson Boston : McGraw-Hill, 574 s
15 Yeraltı suları Physical geology : Earth revealed,2004, McGeary, David, Charles C. Plummer, Diane H. Carlson Boston : McGraw-Hill, 574 s
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 1 4 1 6
Sunum ve Seminer : 4 8 4 12
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : 1 4 - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 24 - -
Final   - - 1 42
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 8 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 1 10
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 12
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Dört yıllık lisans eğitimi boyunca, dersler, kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi edinir 2
D.Ö.Ç. 2 Jeoloji Mühendisliği ve temel çalışma alanları hakkında bilgi edinir 3
D.Ö.Ç. 3 Jeolojinin temel kavramlarını öğrenir, 3
D.Ö.Ç. 4 Kamu ve özel kuruluşlarda Jeoloji Mühendislerinin çalışma alanlarını öğrenir 4
D.Ö.Ç. 5 Heyelanlar vb. gibi doğal afetler ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 6 Kayaçlar ve sınıflanmaları ile ilgili temel kuralları öğrenirler 3
D.Ö.Ç. 7 Kayaç yapıcı ve ekonomik açıdan önemli mineralleri tanımlarlar 4
D.Ö.Ç. 8 Yeraltı suları hakkında genel bilgileri öğrenir 4
D.Ö.Ç. 9 Depremler ve hasarlarının azaltılması için gerekli temel bilgileri edinirler 4
D.Ö.Ç. 10 Kayaçların deformasyonu sonucu gelişebilecek temel yapıları bilirler 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20