MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   FİZİK 1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 1207104 3,00 / 2,00 6,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Bekir ÇAKIR
Koordinator E-mail bcakir selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Bekir ÇAKIR , Arş.Grv. Hamide İMAL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, fiziğin temel kavram ve ilkelerini öğrenciye açık ve mantıklı bir şekilde vermek ve bunların gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içinde anlaşılmasını sağlamaktır. Bir ve iki boyutta ivemli ve ivmesiz hareketleri öğretmek. Newtonun hareket yasalarını öğretmek. Enerji kavramını öğretmek ve güncel problemlere uygulayabilmek. Çizgisel momentumu öğretmek ve güncel problemlere uygulaya bilmek. Aynı zamanda öğrencilere fiziği sevdirmek için fiziğin Jeoloji mühendisliği üzerindeki rolünü pratik örneklerle göstermektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 30 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Öğretim üyesinin konuyla ilgili temel kavram ve kanunları anlatması ve sonra bu kavram ve kanunlar kullanılarak genel ve mühendisliğe yönelik uygulamalar, deneyler yapılması.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 VEKTÖRLER: Koordinat ve Referans Sistemleri, Vektörlerin Bazı Özellikleri, Bir vektörün Bileşenleri ve Birim vektörler. Serway, R.A., 1995, Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Cilt 1 Palme Yayıncılık, Ankara. Keller, J.F., 1995, Fizik, Cilt 1, Literatür Yayıncılık, İstanbul
2 VEKTÖRLER: Vektörlerin Toplanması, Skaler Çarpım, Vektörel Çarpım, Uygulama Problemleri. Serway, R.A., 1995, Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Cilt 1 Palme Yayıncılık, Ankara. Keller, J.F., 1995, Fizik, Cilt 1, Literatür Yayıncılık, İstanbul.k
3 BİR BOYUTTA HAREKET: Ortalama Hız, Ani Hız, İvme, Tek Boyutlu Sabit ivmeli Hareket. Serway, R.A., 1995, Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Cilt 1 Palme Yayıncılık, Ankara. Keller, J.F., 1995, Fizik, Cilt 1, Literatür Yayıncılık, İstanbul
4 BİR BOYUTTA HAREKET: Serbest Düşen Cisimler. Uygulama Problemleri Serway, R.A., 1995, Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Cilt 1 Palme Yayıncılık, Ankara. Keller, J.F., 1995, Fizik, Cilt 1, Literatür Yayıncılık, İstanbul
5 İKİ BOYUTTA HAREKET: Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Vektörleri, İki Boyuttta Sabit İvmeli Hareket, Eğik Atış Hareketi Serway, R.A., 1995, Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Cilt 1 Palme Yayıncılık, Ankara. Keller, J.F., 1995, Fizik, Cilt 1, Literatür Yayıncılık, İstanbul
6 İKİ BOYUTTA HAREKET: Düzgün Dairesel Hareket, Eğrisel Yörüngede Teğetsel ve Radyal İvme, Uygulama Problemleri. Serway, R.A., 1995, Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Cilt 1 Palme Yayıncılık, Ankara. Keller, J.F., 1995, Fizik, Cilt 1, Literatür Yayıncılık, İstanbul
7 HAREKET YASALARI: Kuvvet Kavramı, Newton'un I. Kanunu ve Eylemsiz Sistemler, Eylemsizlik Kütlesi Serway, R.A., 1995, Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Cilt 1 Palme Yayıncılık, Ankara. Keller, J.F., 1995, Fizik, Cilt 1, Literatür Yayıncılık, İstanbul
8 HAREKET YASALARI: Newton'un II. Kanunu, Ağırlık, Newton'un III. Kanunu, Newton Kanunlarının Bazı Uygulamaları. Serway, R.A., 1995, Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Cilt 1 Palme Yayıncılık, Ankara. Keller, J.F., 1995, Fizik, Cilt 1, Literatür Yayıncılık, İstanbul
9 HAREKET YASALARI: Newton'un II. Yasasının Düzgün Dairesel Harekete Uygulanması, Düzgün Olmayan Dairesel Hareket, İvmeli Sistemlerde Hareket, Uygulama Problemeleri Serway, R.A., 1995, Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Cilt 1 Palme Yayıncılık, Ankara. Keller, J.F., 1995, Fizik, Cilt 1, Literatür Yayıncılık, İstanbul
10 Vize haftası
11 İŞ VE ENERJİ: İş ve Kinetik Enerji, Güç, Uygulama Problemleri Serway, R.A., 1995, Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Cilt 1 Palme Yayıncılık, Ankara. Keller, J.F., 1995, Fizik, Cilt 1, Literatür Yayıncılık, İstanbul
12 POTANSİYEL ENERJİ VE ENERJİNİN KORUNUMU: Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler, Potansiyel Enerji, Mekanik Enerjinin Korunumu, Korunumsuz Kuvvetler ve İş-Enerji Teoremi. Serway, R.A., 1995, Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Cilt 1 Palme Yayıncılık, Ankara. Keller, J.F., 1995, Fizik, Cilt 1, Literatür Yayıncılık, İstanbul
13 POTANSİYEL ENERJİ VE ENERJİNİN KORUNUMU: Bir Yayda Depo Edilen Potansiyel Enerji, Korunumlu Kuvvetlerle Potansiyel Enerji Arasındaki Bağıntı, Enerjinin Korunumu, Uygulama Problemleri Serway, R.A., 1995, Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Cilt 1 Palme Yayıncılık, Ankara. Keller, J.F., 1995, Fizik, Cilt 1, Literatür Yayıncılık, İstanbul
14 ÇİZGİSEL MOMENTUM VE ÇARPIŞMALAR: Çizgisel Momentum ve İmpuls, İki Parçacıklı Sistemde Çizgisel Momentumun Korunumu,Çarpışmalar Serway, R.A., 1995, Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Cilt 1 Palme Yayıncılık, Ankara. Keller, J.F., 1995, Fizik, Cilt 1, Literatür Yayıncılık, İstanbul
15 ÇİZGİSEL MOMENTUM VE ÇARPIŞMALAR: Bir Boyutta Çarpışmalar, İki Boyutta Çarpışmalar, Kütle Sistemi, Parçacıklar Sisteminin Hareketi Serway, R.A., 1995, Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Cilt 1 Palme Yayıncılık, Ankara. Keller, J.F., 1995, Fizik, Cilt 1, Literatür Yayıncılık, İstanbul
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 5
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 15 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 15 1
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenci fiziğin temel ilke ile kavramları hakkında bilgi edinir ve bu ilke ile kavramları mühendislik uygulamalarında kullanma yeteneğini kazanır. 3
D.Ö.Ç. 2 Bir ve iki boyutta ivemli ve ivmesiz hareket kavrama 3
D.Ö.Ç. 3 Newtonun Hareket Yasalarını öğrenme ve jeoloji alanına uygulayabilme 4
D.Ö.Ç. 4 Enerji kavramını ve enerji çeşitlerini öğrenme, güncel problemlere enerji yöntemini uygulayabilme 4
D.Ö.Ç. 5 Skaler ve vektörel nicelikleri öğrenme 4
D.Ö.Ç. 6 momentum kavramını öğrenme ve jeoloji alanına uygulayabilme 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20