MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. DR. YEŞİM ÖZEN
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN YATAKLARI-JEOKİMYA A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MADEN YATAKLARI-JEOKİMYA
E-Mail :  ybozkir selcuk.edu.tr
Telefon : +903322232199
Adres : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ2005 

  Akademik Yayınlar:

 

   Eğitim   


Derece

Bölüm

Üniversite

Bitirme Yılı

Mezuniyet Yılı

Derece

Lisans

Jeoloji Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi

2004

2004

Bölüm Birinciliği

Y. Lisans

Jeoloji Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi

2007

2007

 

Doktora

Jeoloji Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi

2012-Aralık

2013-Ocak

Doktora İkinciliği

 

 Y. Lisans Tez Başlığı            

Çarıksaraylar İle Kozluçay (Şarkikaraağaç-Isparta) Arasındaki Boksitlerin Nadir Toprak Elementleri ve Oluşum Şartları

 Doktora Tez Başlığı  

Ahmetli (Simav-Kütahya)  Pınarbaşı (Gediz-Kütahya) Arasındaki Polimetalik   Cevherleşmelerin Jenetik Modellemesi

Grup

Tanım

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - Uluslararası Çalışmalar

A-1) SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI’de yer alan ve Impact faktörü 1.0 ve üzeri olan uluslar arası dergilerde yayımlanan araştırma makalesi

1. Özen, Y., Arık, F., 2015. S, O and Pb isotopic evidence on the origin of the İnkaya (Simav-Kütahya) Cu–Pb–Zn–(Ag) Prospect, NW Turkey, Ore Geology Reviews, 70, 262–280.

A-2) SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI’de yer alan Impact faktörü 0.1-0.9 arası olan uluslararası dergilerde yayımlanan araştırma makalesi

1. Özen, Y., Arık, F., 2013. Fluid inclusion and sulfur isotope thermometry of the İnkaya (Simav-Kütahya) Cu-Pb-Zn-(Ag) Mineralization, NW TURKEY, Cent. Eur. J. Geosci., 5(3), 435-449.

A-3) Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar

1. Özen, Y., Arık, F., 2016. Mineralogy, Geochemistry and Stable Isotope Investigation of Gürkuyu Sb Mineralization (Gediz-Kütahya-NW TURKEY), Cumhuriyet Science Journal, 37, 161-179.

B- Uluslararası Bildiriler

B-1) Tam metinli bildiriler

(Yabancı dilde sözlü sunulan ve tam metni yayınlananlar)

1. Bozkır Y., Ayhan A., Arık F., 2008, Geological Investigation of the Çarıksaraylar-Kozluçay area (Isparta-Türkiye), 8th International Scientific Conference, Bulgaria, 1, 75-80. 

B-1.1) Özet (Abstract)

(Yabancı dilde sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)

Arık, F., Özen, Y., 2016.

Özen, Y., Arık, F., 2016. “Genetic relationship of polymetallic hydrothermal Değirmenciler Sb, İnkaya Cu-Pb-Zn-(Ag) and Arpaçukuru Fe-Cu mineralizations in Simav (Kütahya-NW Turkey)”, 1. Uluslararası Yeraltı Zenginlikleri ve Enerji Konferansı, Yozgat.

Özen, Y., Arık, F., 2016. “Geochemical, Fluid Inclusion and Isotopic (S, O, Pb) Investigations of Pınarbaşı Pb-Zn Mineralization (Gediz-KÜTAHYA) NW Turkey”, 1. Uluslararası Yeraltı Zenginlikleri ve Enerji Konferansı, Yozgat.

Arık, F., Ay, B., Özen, Y., 2016. “Geochemical Investigations and Ore Potential of the Volcanites in SW Konya” 1. Uluslararası Yeraltı Zenginlikleri ve Enerji Konferansı, Yozgat.

1. Arık, F., Özen, Y., 2014. Geochemical and Isotopic (S and O) investigation of the Değirmenciler (Simav-Kütahya) Sb Mineralization, NW Turkey, GeoFrankfurt 2014 Conference “Earth System Dynamics”, Frankfurt-Germany, 21-24 September, 85, 494.

2. Arık, F., Özen, Y., 2013. Fluid Inclusion and Oxygen Isotope Thermometry in the Arpaçukuru (Simav-Kütahya) Fe-Cu Mineralization, NW Turkey, ECROFI XXII, Antalya, 4-9 June, 94-95.

3. Bozkır, Y., Arık, F., 2010, Preliminary Study of Geological and Petrographical Investigation in Inkaya (Simav-Kütahya) Cu-Pb-Zn Mineralization, Western Turkey, 7th International Symposium On Eastern Mediterranean Geology, Adana, Turkey, 114.

4. Arık, F., Öztürk, A., Diken, A., Özen Bozkır, Y., 2010, The Vanishing of Our Amulet Meke Maar (Karapınar-Konya), 1. Uluslararası Jeolojik Koruma Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

5. Öztürk, A., Diken, A., Arık, F., Nalbantçılar, M. T., Özen Bozkır, Y., 2010,  Karapınar Sinkholes, Geological Heritage In the Konya Region, 1. Uluslararası Jeolojik Koruma Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

6. Diken, A., Arık, F., Öztürk, A., Özen Bozkır, Y., 2010, Earth Pillars in the Celil Neighborhood of the Kuşça Town (Cihanbeyli– KONYA), 1. Uluslararası Jeolojik Koruma Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

7. Özen Bozkır, Y., Arık F., Ayhan, A., Öztürk, A., 2010, Geochemical Comparison Between The Lateritic Bauxites Hosted by the Basic Volcanics of Carıksaraylar and Kozlucay Occurrences (Isparta, Turkey), International Symposium on Geology of Natural Systems – Geo Iași 2010, Iași, Romania, 80-81.

8. Arık F.,  Aydın, Ü., Özen Bozkır, Y., 2010, Geological Features and Ore Deposits of Aladag (Ezine/Canakkale), International Symposium on Geology of Natural Systems – Geo Iași 2010, Iași, Romania, 187-188.

9. Öztürk A., Arık, F., Karadağ, M. M., Özen Bozkır, Y., 2010, REE Contents and Behaviors of Placers Belonging to Bozkır Ophiolitic Melange in Bozkır County (Konya-Turkey) International Symposium on Geology of Natural Systems – Geo Iași 2010, Iași, Romania, 209-210.

10. Bozkır, Y., Ayhan, A., Arık, F., 2009, Geologic and Geochemical Characteristics of Basic Volcanite-Hosted Lateritic Bauxite Occurrence in Uckardesler-Hatibinagil Hill (Isparta-Turkey), Mafic-ultramafic complexes of folded regions and related deposits Institute of Geology and Geochemistry UB RAS, Kachkanar-Ekaterinburg, Russia

11. Arık, F., Bozkır, Y., Öztürk, A., 2009, Geochemical Investigation of Basic Volcanite-Hosted Lateritic Bauxite Occurrence in Muratbagi (Isparta-Turkey), Mafic-ultramafic complexes of folded regions and related deposits Institute of Geology and Geochemistry UB RAS, Kachkanar-Ekaterinburg, Russia

B-2.1) Özet (Abstract)

(Yabancı dilde poster olarak sunulan ve özeti yayınlananlar)

1.  Özen, Y., Arık, F., 2016. Stable isotope investigation of Gürkuyu Sb mineralization (Gediz-Kütahya-NW Turkey), 1. Uluslararası Yeraltı Zenginlikleri ve Enerji Konferansı, Yozgat.

2. Özen, Y., Arık, F., 2013. Fluid Inclusion and Sulfur Isotope Thermometry in the İnkaya (Simav-Kütahya) Cu-Pb-Zn-(Ag) Mineralization, NW Turkey, ECROFI XXII, Antalya, 4-9 June, 167-168.

D- Ulusal Çalışmalar

E- Ulusal Bildiriler

E-1) Tam metinli bildiriler

(Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar)

1. Arık, F., Yaldız T., Bozkır Y., 2008, Aktepe (Gümüşköy-Kütahya) Zn-Pb-Ag yatağının jeolojik, petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri, Türkiye kuşun çinko yataklarının jeolojisi ve madenciliği ve mevcut sorunları sempozyumu, İstanbul., 119-153.

E-1.1) Özet

(Sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)

1. Bozkır Özen, Y., Arık, F., 2011, Arpaçukuru (Simav-Kütahya) Fe-Cu-Zn-Pb cevherleşmesinin petrografik özellikleri, 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, Ankara, 191-192.

2. Öztürk A., Karadağ M.M., Arık F., Ayhan A., Bozkır Y., 2008. Bozkır Birliğine ait Bozkır ofiyolitik melanjına jeoistatistik ve jeokimyasal bir yaklaşım, III. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Bursa

3. Bozkır, Y., Ayhan, A., Arık, F., 2009, Kışla Tepe Lateritik Boksit zuhurunun Nadir Toprak Element Jeokimyası, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, Ankara, 252-253.

F- Ulusal Kitap

 G-Atıflar

 

EĞİTİM- ÖĞRETİM
BİLİM İNSANI YETİŞTİRMEYE YÖNELİK ÇABALAR

H- Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim

I- Bilim İnsanı Yetiştirmeye Yönelik Çabalar

J- Burslar    

 J-2) Belgelendirilen uluslararası meslek içi eğitim alma

1. Short Course on Applied Ore Microscopy, Nigde University, October, 2007.

   2. Short Course on Fluid Inclusions, European current research on fluid inclusions, Antalya 4-6 June 2013.

 

UYGULAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

 

 

 

 

 

K- Araştırma-Geliştirme Projeleri

L- Patentler/Telifler (Onay Belgeli)

M- Yarışmalar (Uluslararası / Ulusal)

N- Danışmanlık (Mesleki)

N-3) Lisans öğrenci danışmanlığı (2 yıl)  

N-1) Kamu ve özel sektörde danışman ve eğiticilik (yıl x)

O- Bilimsel Faaliyetlere Katkı

Uluslararası

O-5) Bilimsel / Sanatsal toplantı düzenleme kurul üyeliği/editörlüğü/başkanlığı

 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), 12-15 Kasım 2015, Konya. 

Ulusal

O-12) Bilimsel toplantı düzenleme kurul üyeliği/editörlüğü/başkanlığı

1.      Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, 20-23 Eylül 2006, Konya.

2.    Uluslararası katılımlı 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, 14-17 Kasım 2015, Konya.

P- Bilimsel Kuruluşlarda Görev (Uluslararası/Ulusal)

R- Ödüller


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli01/11/200517/01/2011

 Ek Bilgi

 Dersler