MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. KÜRŞAD ASAN
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİNERALOJİ-PETROGRAFİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MİNERALOJİ-PETROGRAFİ
E-Mail :  kasan selcuk.edu.tr
Telefon : 03322232175
Adres : Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Böl. Kampüs-Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Arş. Gör.)19992007
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Yrd. Doç. Dr.)20072015
McGill University, Earth and Planetary Sciences, Canada (Visiting Scholar)20112012
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi (Doç. Dr.)2015 

  Akademik Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. G. Gençoğlu Korkmaz, K. Asan, H. Kurt, G. Morgan, 2017. 40Ar/39Ar geochronology, elemental and Sr-Nd-Pb isotope geochemistry of the Neogene bimodal volcanism in the Yükselen area, NW Konya (Central Anatolia, Turkey). Journal of African Earth Sciences, 129, 427-444.

2. A. Bozdağ, A.F. Bayram, İ. İnce, K. Asan, 2016. The relationship between weathering and welding degree of pyroclastic rocks in the Kilistra ancient city, Konya (Central Anatolia, Turkey). Journal of African Earth Sciences, 123, 1-9.

3. K. Asan, H. Kurt, D. Francis, G. Morgan, 2014. Petrogenesis of the Late Cretaceous K-rich volcanic rocks from the Central Pontide Orogenic Belt, N Turkey. Island Arc, 23, 102–124.   

4. K. Asan, M.A. Ertürk, 2013. First evidence of lamprophyric magmatism from the Konya Region, Turkey: a genetic link to high-K volcanism. Acta Geologica Sinica-English Edition, 87, 1617–1629. 

5. H. Kurt, K. Koçak, K. Asan, M. Karakaş, 2013. Petrogenesis of the Üçkapılı Granitoid and its mafic enclaves in Elmalı area (Niğde, Central Anatolia, Turkey). Acta Geologica Sinica-English Edition, 87, 738-748.

6. K. Asan, H. Kurt, 2011. Petrology and geochemistry of post-collisional Early Miocene volcanism in the Karacadağ area (CentralAnatolia, Turkey). Acta Geologica Sinica-English Edition, 85, 1100–1117.

7. H. Kurt, K. Asan, G. Ruffet, 2008. The relationship between collision-related calcalkaline, and within-plate alkaline volcanism in the Karacadağ Area (Konya-Türkiye, Central Anatolia). Chemie der Erde Geochemistry, 68, 155–176.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. K. Asan, 2015. Mineral Chemistry and Geothermobarometry of Alkali Basalts from the Elmadağ Volcanic Complex, Ankara (Central Anatolia, Turkey).  8th International Conference on Geology and Seismology (GES '15), 42, 177-181.

2. G. Gençoğlu Korkmaz, H. Kurt, K. Asan, 2015.  Petrographical and geochemical features of the enclaves and their relation to the dacitic host rock and alkali basalt in the Yükselen area, NW Konya-Turkey. WMESS-2015 (oral presentation).

3. G. Gençoğlu Korkmaz, H. Kurt, K. Asan, 2015. Preliminary Geochemical Data on the Neogene Post-Collisional Volcanic Rocks in the Yükselen Area, NW Konya, Turkey.  1st International Conference on Mineralogy, Magmatism and Metamorphism (MIMAM '15), 37, 52-57.

4. K. Asan, 2014. Alkali Basalts from The Elmadag Volcanic Complex, Ankara (Central Anatolia, Turkey): A First-Order Petrological Evaluation. International Conference on Mechanical, Civil and Material Engineering (ICMCME 2014), 11-13 July 2014, Phuket, Thailand, Conference Proceedings, p. 17 (oral presentation).


5. K. Asan, H. Kurt, 2013. Ar-Ar Dating and Geochemical Characteristics of Volcanic Rocks from the Yemişliçay Formation, Central Pontide, Turkey. International Symposium on Biological Engineering and Natural Sciences, 26-28 July 2013, Bangkok, Thailand, Conference Proceedings, p. 175 (oral presentation).

6. K. Asan, H. Kurt, D. Francis, G. Morgan, 2013. The Relationship between High-K Calcalkaline and Shoshonitic Volcanic Rocks in the Sinop Area, Central Pontides, Turkey. Conference of the International Journal of Arts & Sciences, 2-7 December 2012, Gottenheim, Germany, Proceedings 6 (1), p. 89 (oral presentation).  

7. K. Asan, H. Kurt, D. Francis, G. Morgan, 2012. The role of contamination in the genesis of shoshonitic volcanism, central Pontide, Turkey. 22nd Goldschmidt Conference, 24-29 June 2012, Montreal, Canada, Abstracts, P06D (poster presentation).

8. K. Asan, 2011. Geochemistry of calcalkaline lamprophyres, Konya-Central Anatolia. Conference of the International Journal of Arts & Sciences, 21-24 June 2011, Prague, Czech Republic, Proceedings 3(2), p. 45 (oral presentation).   

9. K. Asan, H. Kurt, 2010. Mineral chemistry and geothermobarometry of the Kulu‐Karacadağ volcanic rocks, Central Anatolia-Türkiye: evidence for magma mixing. XIX Congress of the Carpathian‐Balkan Geological Association, 23-26 September 2010, Thessaloniki, Greece, Abstracts Volume, p.29 (poster presentation).

10. K. Asan, H. Kurt, 2009. Early Miocene Mildly-Alkaline Volcanism in The Karacadağ Area (Central Anatolia, Türkiye). 9th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 14-19 June 2009, Varna, Bulgaria, Conference Proceedings, Volume 1, p. 15 (oral presentation).

11. K. Asan, H. Kurt, 2007. Post-collisional transition from orogenic to within-plate type volcanism in the Kulu-Haymana area (Central Anatolia, Turkey). 17th Annual V.M. Goldschmidt Conference, 19-24 August 2007, Cologne, Germany, Geochimica et Cosmochimica Acta, Volume 71, Issue 15, Supplement 1, p. A39 (poster presentation).

12. K. Asan, H. Kurt, 2006. New 40Ar/39Ar age dating and geochemical constraints on the petrogenesis of Neogene volcanism from Kulu area, Konya, Central Anatolia-Turkey. The 6th International Conference on the Geology of the Middle East, 20-22 March 2006, Al-Ain, United Arab Emirates, Abstracts, p.105 (oral presentation).

13. H. Kurt, K. Koçak, K. Asan, Y.K. Kadıoğlu, M. Karataş, 2006. Sr and Nd isotopic compositions and petrogenesis of S-type granitoids and its mafic enclaves, south of Elmalı, Niğde, Central Turkey. The 6th International Conference on the Geology of the Middle East, 20-22 March 2006, Al-Ain, United Arab Emirates, Abstracts, p.235 (oral presentation).

14. K. Asan, H. Kurt, 2005. Petrographical and petrochemical characteristics of Karacadağ (Kulu-Konya) area volcanic rocks, Central Anatolia. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean, 15-18 June 2005, İstanbul, Turkey, Abstracts, p.256 (oral presentation).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. O. Kılıç, H. Kurt, K. Asan, G. Kansun, 2009. Pasinler (Erzurum) kuzeyindeki volkanik kayaçların mineral kimyası ve jeokimyası. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15 (2), 267-276.

2. K. Asan, H. Kurt, 2008. Kulu-Karacadağ Volkanitlerinin 40Ar/39Ar Jeokronolojisi, Orta Anadolu-Türkiye. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23 (2), 33-36.

3. H. Kurt, K. Koçak, K. Asan, M. Karakaş, 2006. Niğde Elmalı Güneyi S-Tipi Biyotit Granitoidleri ve Anklavlarının Petrolojisi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12 (2), 249-258.

4. H. Kurt, K. Koçak, K. Asan, Y.K. Kadıoğlu, M. Karakaş, 2005. Ortoamfibolit ve Metagabroların Petrolojik İlişkileri: Himmetli Köyü Kuzeyi (Niğde). Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20 (4), 39-54.

5. K. Asan, H. Kurt, 2003. Çarpışma zonu volkanitlerine Orta Anadolu’dan bir örnek: Karacadağ (Kulu-Konya) kalkalkali volkanitleri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 189-199.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. G. Gençoğlu Korkmaz, H. Kurt, K. Asan, 2016. Yükselen Yöresi Neojen Yaşlı Volkanik Kayaçların 40Ar-39Ar Jeokronolojisi, Mineral Kimyası ve Jeokimyası, (Konya-Orta Anadolu). 7. Jeokimya Sempozyumu, 16-18 Mayıs, Antalya, Türkiye, Bildiri Özetleri, s. 185-186 (sözlü sunum).

2. K. Asan, H. Kurt, 2010. Alaçam (Samsun)-Dikmen-İnceburun (Sinop) arasında Yüzeyleyen Volkanik Kayaçların Petrokimyasal Özellikleri, Orta Karadeniz: İlk Bulgular. 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 4-7 Ekim 2010, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, Bildiri Özetleri, s. 63-64 (sözlü sunum).

3. K. Asan, H. Kurt, 2006. Karacadağ Yöresi Kalkalkali ve Alkali Volkanitlerinin Jeokimyasal ve Petrolojik İlişkileri, Konya, Orta Anadolu. 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, 20-23 Eylül 2006, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, Bildiri Özleri, s. 135 (sözlü sunum).

4. K. Asan, H. Kurt, 2003. Çarpışma zonu volkanitlerine Orta Anadolu’dan bir örnek: Karacadağ (Kulu-Konya) kalkalkali volkanitleri. 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2003, S. Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, Bildiri Özleri, s.121 (sözlü sunum).

Projeler

1. K. Asan, H. Kurt, D. Francis, Çarpışma sonrası ortamda ultra-potasikten kalk-alkalen volkanizmaya geçişin jeokimyasal ve Sr-Nd-Pb izotopik özellikleri, Konya-Türkiye. TÜBİTAK projesi, Proje No: 113Y415 (DevamEdiyor), (YÜRÜTÜCÜ).

 

2. M. Ural, K. Asan, 2014. Elazığ Çevresindeki (Doğu Anadolu) Yastık Lavların Mineral Kimyası.TÜBİTAK projesi, Proje No: 113Y314, (ARAŞTIRMACI).

 

3. K. Asan, Y.H. Cehdioğlu, 2014. Karagedik-Ahiboz (Gölbaşı-Ankara)Yöresi Volkanik Kayaçlarının Petrolojisi. Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 11201119, (YÜRÜTÜCÜ).

 

4. K. Asan, 2013. Elmadağ Volkanitlerinin (Gölbaşı Doğusu, Ankara) Jeokimyası ve Petrolojisi. Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 09401062, (YÜRÜTÜCÜ).

 

5. H. Kurt, K. Asan, 2013. Sinop-Boyabat-Durağan yöresi volkanik kayaçlarının petrojenezi. Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 10401022, (ARAŞTIRMACI).

 

6. K. Asan, M.A. Ertürk, 2011. Sille-Tatköy (Konya) Kuzeyindeki Mesozoyik Yaşlı Birimler içinde Gözlenen Sub-Volkanik Kayaçların Petrolojisi. Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 11201041,(YÜRÜTÜCÜ).

 

7. H. Kurt, K. Asan, 2007. Kulu (Konya)-Haymana(Ankara) yöresi volkanik kayaçlarının jeokimyası, petrolojisi ve petrojenezi. Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2003/186,(ARAŞTIRMACI).

 

8. H. Kurt, K. Asan,2007. Haymana (Ankara) güney doğusundaki volkanik kayaçların, jeokimyası ve petrolojisi. Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 05401043,(ARAŞTIRMACI).

 

9. H. Kurt, K. Asan, 2002. Karacadağ (Kulu-Konya)Yöresi Volkanik Kayaçlarının Petrografik ve Jeokimyasal İncelemesi. Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2001/073, (ARAŞTIRMACI).


  Yönetilen Tezler
1. Yasemin Hatice Cehdioğlu , " Karagedik-Ahiboz (Gölbaşı-Ankara) Yöresi Volkanik Kayaçlarının Petrolojisi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeoloji Mühendisliği, 2010 - 2014, Tamamlandı
2. M. Ali Ertürk, " Sille-Tatköy (Konya) Kuzeyindeki Mesozoyik Yaşlı Birimler içinde Gözlenen Sub-Volkanik Kayaçların Petrolojisi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeoloji Mühendisliği, 2010 - 2011, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
JEOLOJİK MİRAS (S. T.D.-2)
JEOLOJİK MİRAS (S.T. D.-2)
JEOTURİZM VE VOLKANİK JEOPARKLAR
JEOTURİZM VE VOLKANİK JEOPARKLAR (TOSD)
JEOTURİZM VE VOLKANİK JEOPARKLAR(TOSD)
LİSANS DANIŞMANLIK
MAGMATİK KAYAÇ PETROGRAFİSİ
OPTİK MİNERALOJİ
VOLKANOLOJİYE GİRİŞ (S.T. D.-6)
VOLKANOLOJİYE GİRİŞ (S.T.D.-6)