MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ARİF DELİKAN
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GENEL JEOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  GENEL JEOLOJİ
E-Mail :  adeli selcuk.edu.tr
Telefon : 03322232190
Adres : Selçuk Üniv. Mühendislik Fak. Jeoloji Müh. Böl. 42031 Kampüs Selçuklu/KONYA
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

YAYINLAR

Diğer indeksler ve TÜBİTAKYayın Teşvik Listelerinin C sınıfına giren dergilerde yer alan yayınlar:

 1. Temur, S., Orhan, H. and Deli, A., 2008, Statistical interpretation of some physical and chemical data of the Tertiary coal deposits in Turkey; Geochemistry International, Vol. 46, No. 4, pp. 409–422.
 2. Temur, S., Orhan, H. and Deli, A., 2009, Geochemistry of the Limestone of Mortas Formation nd Related Terra Rossa, Seydisehir, Konya, Turkey; Geochemistry International, 2009, Vol. 47, No. 1, pp. 67–93.
 3. Delikan, A and Atasagun, N., 2017, Facies characteristics of Jurassic–Lower Cretaceous successions at Kösrelik–Kösrelikızığı (North of Ankara, Turkey), Carbonates Evaporites, DOI 10.1007/s13146-017-0348-3 (in press)

Yurtiçi Hakemli Dergilerde yer alan yayınlar

 1. Deli, A., Turan, A., 2002, Köprülü (Gündoğmuş-Antalya) Yöresinin Jeoloji Özelikleri,    Cumhuriyet Üniversitesi Müh. Fak. Derg. Seri A-Yerbilimleri, cilt: 16, sayı: 1, 59-78, 19, 2, 193 – 207.
 2. Özkan, A.M., Koçak. K., Deli. A., 2003, Akyar-Köprülü (Gündoğmuş_Antalya) Civarındaki Üst Triyas Kumtaşlarının (Kasımlar Formasyonu) Provenansı Ve Petrografik Özellikleri,   Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bililmleri Dergisi, 15, 2, 193 – 207.
 3. Temur, S., Orhan, H., Deli A., ve Karadağ, M.M., 2005, Seydişehir (Konya) Boksitlerinin Stratigrafik Konumu, Geosound / Yerbilimleri, 46, 1, 171 - 189
 4. Turan, A., Küpeli, Ş., Deli, A.,   2005, Karakaya-Değirmendere-Şeyhler Arasının Miyosen Öncesi Jeolojik Evrimi (Silifke Batısı-Güney Türkiye),    S.Ü. Müh.-Mim.Fak.Derg., 20, 3, 47 – 59.
 5. Deli, A. ve Orhan, H., 2007, Alacaatlı-Beytepe Köyü (GB Ankara) Bölgesinde Yüzeyleyen Jura- Kretase Yaşlı Çökellerin Stratigrafisi, S.Ü. Müh.-Mim.Fak.Derg., c.22, s.4, 60-78, Konya
 6. Öztürk, A., Karadağ, M.M., ve Deli, A., 2008, Bozkır (Konya) İlçesinin Doğu ve Güneyini Kapsayan Bölgenin Stratigrafisi; S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.4, Konya.

Uluslararası konferanslar

 1. Temur S., Orhan H. and Deli A., 2006,  Statistical Interpretation of Some Physical and Chemical Data of The Tertiary Coal Deposits in Turkey,    The 6th. Conference on the Geology of the Middle East, United Arab Emirates Univ. Al Ain, United Arab Emirates, 348 – 348.
 2. Deli, A. ve Orhan, H., 2007, Geological importance of paleokarsts and neptunian dykes in the Lower Jurassic rocks at the Beytepe village- Çayyolu area (South west Ankara, Turkey), 17. Annual V.M. Goldschmidt Conference Cologne,  Germany August 2007, Geochimica et Cosmochimica Acta, Volume 71, Issue 15, Supplement 1, p, A215.
 3. Deli, A and Orhan, H., 2009, Sedimentological Characteristics of Jurassic Pelagic Carbonate Platforms Around Beytepe-Umitkoy (SW Ankara, Turkey),  27 th IAS Meeting Of Sedimentology, Book of Abstracts, p.132  Alghero, Italy .
 4. Deli, A and Orhan, H., 2010, Synsedimentary Structures in Jurassic Rocks at South –West of Ankara (TURKEY),  Proceedings of the International Symposium Geology of Natural Systems – Geo Iași 2010 September 1 – 4, 2010, p.229-232 Iași, Romania.

5.     DelikanA. and Orhan, H., 2011, Origin of karstic dissolution voids inJurassic shallow marine carbonatesat SW of Ankara, (Turkey) Goldschmidt 2011, Prague, MineralogicalMagazine, Volume 75, Issue 3, Goldschmidt Conference Abstracts 739.

 1. Delikan, A. 2012, Lithofacies and Geochemical Characteristics of Jurassic Carbonate Rocks at The Southwest Of Ankara (Central Turkey), 29th IAS Meeting of Sedimentology, Book of Abstracts, p.573 Schladming/Austria
 2. Delikan, A. and Atasagun, N., 2013, Stratigrafic and Sedimantologic Characteristics of Jurassic-Lower Cretaceous Sediments at Kösrelik-Kösrelikızığı (North of Ankara-Turkey), 1st International Congress on Stratigraphy (STRATI 2013), Ciencias da Terra, Volum Especial VII, p.85, Lisboa-PORTUGAL
 3. Delikan, A. and Mert, M., 2014, Depositional properties of geomorphologically controlled Holocene tufas in a valley from Hadim -Yerköprü (Konya-Southern Turkey), GeoFrankfurt 2014 Earth System Dynamics, Abstract Volume, Page, 38, Frankfurt-Germany.

9.      Bakkal, G., Sayın, Ü., Özmen, A., Delikan,A., Orhan, H., ve Engin, B., andErgün, E., 2014, Konya havzasıpınarbaşı mevkii’ ne ait gölsel kabukların ESR analizi, Ankara UniversityInstitute of Nuclear Sciences, LumiDoz8 InternatıonalConference On Luminescence and Esr Dosimetry, Abstract Volume, Page, 54, Ankara

10.  Özmen, A., Sayın, Ü., Delikan,A, Bakkal, G ve Çiftçi, S., 2014, Konya/Hadim İlçesi Tufa Örneklerinin Esr Analizi,Ankara University Institute of Nuclear Sciences, LumiDoz8InternatıonalConference On Luminescence and Esr Dosimetry, Abstract Volume, Page, 62, Ankara

 1. Delikan , A. and Orhan H., 2015,  Protection and Geopark Potantial of Yerköprü Waterfall and Actual Tufa Formation at Hadim (Konya-Southern Turkey) Region.  The International Conference On Science, Ecology And Technology I (Iconsete’2015 – Vienna)
 2. Delikan, A and Mert, M., 2015. Sedimentological characteristics of tufa deposits around Yerköprü (Hadim- Konya). Traverten - Tufa Çalıştayı, Book of Abstracts, p.17-18.

13.  Bakkal G., Sahin S., Delikan, A.,Ozmen A., Ergun E., Sayin U.,ESR Tekniği ile Konya Bölgesi Fosil Tufalardaki Paramanyetik MerkezlerinBelirlenmesi ve Jeolojik&Fiziksel Özelliklerinin Değerlendirilmesi, LUMİDOZ9, 2-4 September. 2015, Antalya, TURKEY

14.  Sayın, Ü., Bakkal, G., Aydın, H., Isık, M., Delikan, A., Kapan Yeşilyurt, S., Demir, A., Bıyık, R., Engin, B.,Orhan, H. and Özmen, A., 2016, ESR Dating of Mollusc Shells from AdakaleLocation in Konya Closed Basin/TURKEY

15.  U. Sayin, G. Bakkal, H. Aydin, M. Isik, A. Delikan, S. Kapan Yesilyurt, A. Demir, R. Biyik, B. Engin, H.Orhan, A. Ozmen, 2016, ESR Dating of Mollusc Shells from Adakale Location inKonya Closed Basin/TURKEY, SSD18, 3-8 July 2016, Munich, GERMANY

16.  G. Bakkal, U. Sayin, S. Kapan Yesilyurt, M. Isik, H. Aydin, A. Demir, A. Delikan, B. Engin, H. Orhan, R.Tapramaz, A. Ozmen, 2016, Characterization of Paramagnetic Centers in DifferentSpecies of Molluscs Shells from Konya Closed Basin/TURKEY, SSD18, 3-8 July2016, Munich, GERMANY

17.  G. Bakkal, U. Sayin, M. Isik, H. Aydin, A. Demir, S. Kapan, A. Delikan, R. Biyik, B. Engin, H.Orhan, A. Ozmen, 2016, ESR Analysisand Dating of Hotamış Lake in Konya Closed Basin/TURKEY, Lumidoz 10, 5-7September 2016, Adana, TURKEY

 1. Delikan, A, Kapan Yeşilyurt, S., Demir,A., Sayın, Ü., Bakkal., G, Aydın, H., Işık, M., Orhan, H.,, Engin, B., Özmen, A., and Olgun, K., 2016, General Stratigraphy of Quaternary Lacustrine Deposits Around the Adakale Village Eastern of Çumra (Konya-Turkey), 2nd International Conference on Science, Ecology and Echnology, Abstract Book, page 2, 14-16 October (ICONSETE’2016 – BARCELONA)
 2. Çelik Karakaya, M., Karakaya, N., Delikan, A., Bozdağ, A. and Ercan, H., 2016, Mineralogic And Diagenetic Properties of Neogene Evaporite Deposites In The South of Tuzgölü Basin, Turkey, 2nd International Conference on Science, Ecology and Echnology, Abstract Book, page 309, 14-16 October (ICONSETE’2016 – BARCELONA)
 3. Delikan, A, 2016, Ankara Bölgesinde Jura Yaşli Tektonik Kontrollü Havzanin Oluşumu ve Sedimantolojik Özellikleri, Sedimantoloji Çalışma Grubu Çalıştayı, Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri, Abstract Book, Page, 5-6 Eskişehir
 4. Orhan, H., Delikan, A, Demir,A., Kapan Yeşilyurt, S., Özmen, A.,  Sayın, Ü., Engin, B. and Tapramaz, R., 2016, Konya Havzasi Kuvaterner İklim Değişimlerinin Gölsel Sedimentlerin Jeokimyasal Verileriyle Belirlenmesi: Ön Bulgular, Sedimantoloji Çalışma Grubu Çalıştayı, Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri, Abstract Book, Page, 27-28 Eskişehir.
 5. Delikan, A., Bozdağ, A., Karakaya, N., Ercan, H. and Çelik Karakaya, M., 2017, Structural Propertıes of the Neogene Evaporıte Deposıts in The South of Tuzgölü Basın, Turkey, 3rd Internatıonal Scıentıfıc Conference Geobalcanıca, Abstract Book, Page, 1 Scopje.
 6. Ercan, H., Çelik Karakaya, M., Karakaya, N., Bozdağ, A.and Delikan, A., 2017, Prelimınary Mıneralogıcal and Chemıcal Propertıes of Halıte in The South of Tuzgölü Basın (Turkey), 3rd Internatıonal Scıentıfıc Conference Geobalcanıca, Abstract Book, Page, 8. Scopje.
 7. Çelik Karakaya, M., Bozdağ, A,. Ercan, H., Karakaya, N., and Delikan, A., 2017, Features of Macro and Micro Structures Determined In Halite And Glauberite Deposıts, in Tuzgölü Basın (Turkey), 3rd Internatıonal Scıentıfıc Conference Geobalcanıca, Abstract Book, Page,14. Scopje.
 8. Karakaya, N., Çelik Karakaya, M., Bozdağ, A., Ercan, H., and Delikan, A., 2017, Mıneralogıcal Propertıes of Evaporıte Deposıts in Around Tuzgölü Basın, Turkey, 3rd Internatıonal Scıentıfıc Conference Geobalcanıca, Abstract Book, Page, 20. Scopje.
 9. Delikan, A., Orhan, H., Ekici, G., Sayin, U. ve Ozmen, A., 2017, Yerköprü (Hadim-Konya) Bölgesinde Tufa Çökellerinin Esr Metodu İle Yaşlandirilabilirliği Hakkinda İlk Bulgular” Sedimantoloji Çalışma Grubu 2017 Çalıştaşı (Karasal Çökelme Sistemleri),  Bildiri Özleri Kitabı, s. 76, RİZE
 10. Majeed, S., Delikan, A., Orhan, H., Ozmen, A ve Sayin, Ü., 2017. “Konya Fay Zonu (Konya, Türkiye) ile İlişkili Gelişen Kaliş Oluşumlarının ESR Analizi” Sedimantoloji Çalışma Grubu 2017 Çalıştaşı (Karasal Çökelme Sistemleri), Bildiri Özleri Kitabı, s. 86, RİZE
 11. Sayın, Ü., Delikan, A., Orhan, H. ve Ozmen, A., 2017, Karasal Karbonat Çökellerininde ESR Tarihlendirme Metodunun Önemi” Sedimantoloji Çalışma Grubu 2017 Çalıştaşı (Karasal Çökelme Sistemleri), Bildiri Özleri Kitabı, s. 66, RİZE
 12. Orhan, H., Delikan, A., Demir, A., Kapan Yeşilyurt, S., Olgun, O., Özmen, A., Sayın, Ü., Engin, B. and Tapramaz, R. 2017, “Usage of Geochemical Data from Lacustrine Sediments in The Paleoclimatic Studies: A Case Study from The Quaternary Lacustrine Sediments Of The Konya Basin 70th Geological Congress Of Turkey Cultural Geology And Geological Heritage, Abstract Book, S. …. April 2017 Ankara
 13.  Delikan, A., Özen, Ö., Arık, F. And Öztürk, A., 2017. “Protection and Proposals of Geological Heritage Such as Quaternary Tufa Deposits at Yerköprü Waterfall Hadim Konya-Turkey) Region” International Congress on Cultural Heritage and Tourism, Abstract Book, Page, … Konya Turkey
 14. Öztürk, A., Arık, F., Özen, Ö. and Delikan, A. 2017. “Candidate of Global Geopark Network presented by UNESCO Turkish National Commission:Karapınar (Konya - Turkey) ” International Congress on Cultural Heritage and Tourism, Abstract Book, Page, … Konya Turkey
 15. Arık, F., Öztürk, A., Delikan, A. and Özen, Y. 2017. “Revolution of a Cultural Heritage in the KOP Region: SÜKOP Lapidary Investigation, Application and Education Atelier” International Congress on Cultural Heritage and Tourism, Abstract Book, Page, … Konya Turkey
 16. Öztürk, A., Özen, Y., Arık, F., Delikan, A. and Horosan, B.Y. 2017. “A New Geotourism Region: Kuşca Celil Boğazı Earth Pillars (Cihanbeyli -Konya)” International Congress on Cultural Heritage and Tourism, Abstract Book, Page, … Konya Turkey

 

 1.  Arık, F., Özen, Y. and Delikan, A. 2017, Heavy metal distribution of stream sediments in Gürkuyu Sb mineralization (Gediz-Kütahya, NW Turkey), 7th International Conference on Medical Geology “MedGeo2017”, Abstract Book, Page, 46, Moskow-Russia

35.      Karakaya,N., Çelik Karakaya, M., Bozdağ, A., Ercan, H., Delikan, A. and Nalbantçılar,M.T. 2017, Sulphur, oxygen and strontium isotope composition of the Ca-sulphateminerals in the Tuzgölü Basin, Türkiye, Goldschmidt 2017 Paris, Abstract Book,Page 2151. Paris, France

36.    Çelik Karakaya,M, Karakaya, N., Ercan, H., Bozdağ, A., ve Delikan, A 2017, Mineralogical andGeochemical Properties of Clay Layers in Evaporite Deposits in Tuzgölü Basin, Turkey,17. Ulusal Kil Sempozyumu 4-7 Ekim 2017 Muğla Sitki Koçman Üniversitesi JeolojiMühendisliği Bölümü, Abstract Book, Page,  

37.    Ekici, G., Sayin, U., Aydin, H., Isik, M., Kapan, S., Demir, A.,Engin, B., Delikan, A., Orhan, H., Biyik,R. and Ozmen, A., 2017, The Importance ofPre-Annealing Treatment for Esr Dating of Mollusc Shells: A Key Study For İsmilIn Konya Closed Basin/Turkey, Turkish Physical Society 33rd InternationalPhysics Congress, 6-10 September 2017, Abstract Book,……. Bodrum Turkey

38.    Aydin, H., Engin, B., Sayın, U., Ekici, G., Isik, M., Kapan,S., Delikan, A., Demir, A., Orhan,H., Biyik, R., Tapramaz, R. and Ozmen, A., 2017, ESR dating of fossil mollusc shells from Saricalar,Konya Closed Basin (Turkey), III. International Turkish Congress on MolecularSpectroscopy (TURCMOS2017)”, Abstract Book, Page. 308, Bodrum Turkey

 

Ulusal Konferanslar11

 1. Alkaya, F., Deli, A., 1998, Alacaatlı Beytepe (Ankara) Alanının Sinemuriyen-Toarsiyen (Alt Jura) İstifi, Türkiye Cumhuriyetinin 75. Yılında Fırat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği 20. Yıl Sempozyumu Bildiri Özleri, 156 – 157.
 2. Deli, A., ve Orhan, H., 2007, Beytepe Köyü -Ümitköy-Alacaatlı (GB Ankara) Yöresinde Jura-Kretase Çökellerinin Paleocoğrafik Evrimi, TMMO Jeoloji Müh. Odası 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 391 – 393.
 3. Deli, A., ve Orhan, H., 2007, H.Ü. Beytepe Kampüsü-Angora Evleri-Çayyolu  (GB Ankara) Yöresinde Alt-Orta Jura yaşlı Sığ Denizel Çökellerin Sedimantolojik özellikleri: Çukurova Üniv. 30. Yıl Jeoloji Sempozumu Bildiri Özleri, s.158, Adana
 4. Deli, A., Orhan, H ve Aydın,Y., 2010, Alacaatlı Köyü-H.Ü Beytepe Kampüsü (G BAnkara) Bölgesinde Üst Toarsiyen-Kalloviyen Sığ Denizel Kırıntılı Çökellerin Jeokimyası ve Tektonik Ortamı, S.Ü. Jeoloji Mühendisliği 35.Yıl Jeoloji Sempozyumu Bildiri Özleri, s.42, KONYA
 5. Delikan, A., 2012, Ankara (Türkiye) Bölgesinde Jurasik Jeolojik Mirasın Korunması ve Öneriler, Batman Üniversitesi Uluslararası katılımlı Bilim Ve Kültür Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitapçığı s. 44    BATMAN
 6. Kapan Yeşilyurt, S., Delikan, A., Sayın, Ü., Gürsoy, B., Demir,A., Bakkal., G, Orhan, H., Engin, B. ve  Özmen, A., 2016, Gastropoda-Bivalvia Faunasi İle Eski Konya Gölü’nün Geç Kuvaterner’deki Paleoiklim ve Paleoortam Özellikleri, 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı (11-15 Nisan), Bildiri Özleri Kitabı, Sayfa 64-65, Ankara
 7. Delikan, A., 2016, Ankara Bölgesi’nde Geç Jura Yaşli Pelajik Karbonat Platform Oluşumu Ve Sedimantolojik Özellikleri, 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı (11-15 Nisan), Bildiri Özleri Kitabı, Sayfa 568-569, Ankara


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Süstaşi Uygulama Ve Araştirma Merkez MüdürlüğüMerkez Müd. Yrd.25/11/2016 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
LİSANS DANIŞMANLIK
SEDİMANTER KAYAÇLAR
SEDİMANTER KAYAÇLAR
SEDİMANTER KAYAÇLARDA LAB. TEK. (S. D.6)
SEDİMANTER KAYAÇLARDA LAB. TEK. (S.T. D-6