MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ FERAT BAYRAM
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI JEOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  UYGULAMALI JEOLOJİ
E-Mail :  fbayram selcuk.edu.tr
Telefon : 03322232177
Adres : Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü Selçuklu/Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1989 

  Akademik Yayınlar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Bayram, A.F., 2001, Application of an Artificial Neural Network Model to a Na-K Geothermometer, Journal of Volcanology and Geothermal Research,112 ,4 ,75 – 81

A2. A. R. Söğüt, A. Güzel, V. Zedef and A. F. Bayram, 2010, Some geological and hydrogeochemical characteristics of geothermal fields of Turkey, Scientific Research and Essays, Vol. 5(20), pp. 3147-3151

A3. A. F. Bayram, S. S. Gültekin and A. R. Söğüt, 2011, Specifications of thermal waters and their classification on the base of neural network method: Examples from Simav geothermal area, Western Turkey, International Journal of the Physical Sciences Vol. 6(1), pp. 43-51

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Bayram, A.F., 2001, Na-K Jeotermometrelerinin Yapay Sinir Ağları Modeline uygulanması,  Üniversität Ege Institut für Solarenergie, Erneuerbare Energiequellen Und  Umweltschutz, VI. Deutsch – Türkisches Energiesymposium, 10, p. 235–243, İzmir, Türkiye

B2. Göçmez, G. ve Bayram, A.F., 2001, Seydişehir (Konya) Çevresindeki Sıcak Su Kaynaklarının Jeotermal Açıdan Önemi,  Üniversität Ege Institut für Solarenergie, Erneuerbare Energiequellen Und Umweltschutz, VI. Deutsch – Türkisches Energiesymposium,5, p. 107 – 114, İzmir, Türkiye

B3. Bayram, A. F., Gültekin, S. S. and Kulaksız, A. A., 2006, A New Model Based On Artıfıcıal Neural Network For Hydraulıc Conductıvıty In Porous Medıa, Proceedings Of International Conference On Modelling And Simulation (Ms’06 Turkey), V. 2, 571 – 576, Konya, Türkiye

B4. Bayram, A. F., Özdemir, A., Üçgün, F. and Kansun G., 2008, Numerical Analysis of Water Well Drilling Sector of Turkey, 8th International Scienfitic Conference SGEM 2008, Volume 1, 749-756, Albena, Bulgaristan

B6. Bayram, A. F., 2009, Türklerde Kaplıca Kültürü, 7. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi “Küreselleşme ve Türk Dünyası”, s. 314 – 324, Calalabad, Kırgızistan

B7. Bayram, A.F. ve Şimşek, Ş., 2005, Hydrogeochemical and isotopic survey of Kütahya- Simav geothermal field, World Geothermal Congress 2005, Antalya, Türkiye (Poster)

B8. Bayram  A. F., Gultekin S. S., 2010, Classifying of the Simav Geothermal Waters with Artificial Neural Network Method, Proceedings  World  Geothermal Congress, Bali, Endonezya, (Poster)

B9. Bayram A.F.,  2010, Hidrogeological Investigation of The Beysehir Lake and Surrounding Area, XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, 42-43 pp, Selanik, Yunanistan, (Poster)

B10. Sogut A. R., Guzel A., Zedef V.  and Bayram A. F., 2007, Geothermal Energy Fields Of Turkey And Their Geological-Geochemical Features, International Conference On Geo-Resources In The Middle East And North Africa, 151 pp., Kahire, Mısır, (Poster)

B11. Bayram A.F., 2011, The Effects Of Agricultural Disposal Water To Groundwater: A Sample From The Altinekin Plain, Konya-Turkey, The International Journal of Arts & Sciences (IJAS), 195-203 pp., Prag, Çek Cumhuriyeti

B12. Bayram A.F., 2012, Hydro-volcanic Structures and Their Hydro-geological Features, Karapinar, Konya-Turkey, The Int’l Journal of Arts & Sciences (IJAS), ? pp., Freiburg, Almanya

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Bayram, A. F., 1999, Simav (Kütahya) Bölgesi Kayaçlarının Metamorfizması,  S.Ü. Müh.- Mim. Fak. Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, s. 64 – 76, KONYA 

D2. Bayram, A. F., Gültekin, S. S. ve Kansun, G., 2004, Sediment Permeabilitelerinin Hesaplanmasında Yapay Sinir Ağları Modeli, Ç. Ü. Müh. – Mim. Fak. Geosound / Yerbilimleri Dergisi, sayı: 44–45, s. 45–56.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Bayram, A. F., 1994, Seydişehir (Konya) Sıcaksu Kaynağının Hidrojeoloji İncelemesi, PA. Ü. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu’94 Bildiri Metinleri, s. 263 – 280, DENİZLİ

E2. Bayram, A.F., Gültekin S. S., Yarar, A. ve  Onüçyıldız, M., 2004, Yapay Sinir Ağları Modeli İle Beyşehir Gölü Su Seviyesi Değişiminin Tahmini, 1.Yeraltısuları Ulusal Sempozyumu, 205-212 s, KONYA

E3. Bayram, A. F., Gültekin, S. ve Tan, S., 2005, Beyşehir Gölüne ait Hidrokimyasal verilerin Yapay Sinir Ağlarında Değerlendirilmesi, KTÜ Müh. Mim. Fak. 40. Yıl Semp., 146-147 s., Trabzon

E4. Bayram, A. F., Ince I. ve Bozdağ, A., 2008, Yapay Sinir Ağlarıyla Piper Sınıflandırmasındaki Eksik Verilerin Tamamlanması, Cumhuriyet Üniversitesi Yerbilimlerinde Esnek Hesaplama Yöntemleri Sempozyumu, 74 – 79. SİVAS

 

E5. Karadağ, M., Göçmez, G. ve Bayram, F., 2001, Ilıca – Kavak (Seydişehir-KONYA) Çevresindeki Sıcaksu Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Jeotermal Açıdan Önemi, S.Ü. Müh. – Mim. Fak. Yerbilimleri Açısından Konya Sempozyumu, s.29, KONYA

E6. Temur, S., Bayram A. F. ve Pınarkara, Ş. Y., 2010, Mavi Tünel Kuzeyinin Jeolojisi ve Mavi Tünel - Bağbaşı Barajındaki Enjeksiyon Çalışmaları, S.Ü. Müh. – Mim. Fak. 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, s. 153, KONYA

F. Diğer yayınlar :

F1. Bayram, A. F., Kuyu Hidroliği, 197 s., Konya, Aybil Yayıncılık, 2011


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamali Jeoloji A.B.D.Anabilim Dali Bşk.18/08/201620/09/2016

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM 1
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM 1
KAPLICA KÜLTÜRÜ (TOSD)
KAYA MEKANİĞİ
KUYU HİDROLİĞİ
LİSANS DANIŞMANLIK
STAJ KOMİSYON DANIŞMANLIĞI
SU KİMYASI VE KİRLİLİĞİ (S.T. D.-7)
SU MEDENİYETLERİ
UZAKTAN ALGILAMA (S.T. D.-4)
UZAKTAN ALGILAMA (S.T. D.-4)
YAZ STAJI