MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ MÜJDAT ÖZKAN
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GENEL JEOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  GENEL JEOLOJİ
E-Mail :  mujdatozkan selcuk.edu.tr
Telefon : 0332-2232189
Adres : S.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü Kampüs, Selçuklu-Konya
Url : T.C.
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Özkan, A. M. , " Geochemical Features of Rare Earth Elements in the Dolomites of the Bozdağ Formation (Late Silurian?Middle Devonian) from Söğütözü-Ladik (Konya/Turkey) Area ", ICOCEE-CAPPADOCIA 2017, 8-10 May. Nevşehir, Turkey, , , , 2017,( Konferans )
2. Özkan, A. M., Biçer, E. , " Petrographic and geochemical features of the dolostones at the Gölboğazı Formation (Upper Devonian), Southwest Konya, Turkey. ", Saudi Society for Geosciences 2017, Arab J Geosci , 10:303, , 1-26, 2017,( SCI )
3. Karadağ, M. M., Küpeli, Ş., Özkan, A. M., " Geological petrographic and mineralogical investigation of the barite deposits in the Hüyük (Konya)-Şarkikaraağaç (Isparta) region, southern Turkey ", WMESS World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 11-15 September, Parague (Czech Republic), , , , 2017,( Konferans )
4. Özkan, A. M., Dinç, S. , " Geochemical Features of Menteşe Formation Dolomites (Rhaetian) in the Karacahisar-KasımlarArea (Isparta-Turkey) ", ICOCEE-CAPPADOCIA 2017, 8-10May. Nevşehir, Turkey, , , , 2017,( Konferans )
5. Özkan, A. M. , " Küçükmuhsine-Sulutaş (Konya batısı, Türkiye) çevresindeki karasal Neojen çökellerinin (Geç Miyosen-Erken Pliyosen) stratigrafisi ", El-Cezeri Fen ve Mühendislik Derg., 4, , 382-410, 2017,( Kurum Dergisi )
6. Karadağ, M. M., Küpeli, Ş., Özkan, A. M. , " Major oxyde Geochemistry of the Doğankuzu bauxide deposits in the Seydişehir area (Konya), southern Turkey ", WMESS World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 11-15 September, Parague (Czech Republic), , , , 2017,( Konferans )
7. Özkan, A. M., Karadağ, M. M., Küpeli, Ş., Dinç, S. , " Geochemical features of rare earth elements in the dolostones of the Hacıalabaz Formation (Late Jurassic) from Hadim (Konya-Turkey) area ", WMESS World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 11-15 September, Parague (Czech Republic), , , , 2017,( Konferans )
8. Özkan, A. M., Kibar, L. K. , " Petrographical features of limestones and dolomites in the Late Triassic-Early Jurassic Kızılören Formation at the West Konya (Turkey) ", WMESS World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 5-9 September, Parague (Czech Republic), , , , 2016,( Konferans )
9. Özkan, A. M. , " Küçükmuhsine-Sulutaş (Konya Batısı, Türkiye) Çevresindeki Karasal Neojen Çökellerinin (Geç Miyosen-Erken Pliyosen) Sedimantolojisi ", Sedimantoloji Çalışma Grubu ve Türkiye Stratigrafi Komitesi Ortak Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitabı, 22-25 Eylül, , , , 2016,( Konferans )
10. Özkan, A. M. , " The sedimentological and paleontological features of Lutetian-aged Yeşilyurt Group at the Yeşilyurt-Gündüzbey area (Malatya, Turkey) ", El-Cezeri Fen ve Mühendislik Derg., 3, , 372-384, 2016,( Kurum Dergisi )
11. Karadağ, M. M., Küpeli, Ş., Kansun, G., Özkan, A. M. , " Trace and REE+Y geochemistry of the Lower Paleozoic carbonates in the Seydişehir region, Konya, Turkey ", WMESS World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 5-9 September, Parague (Czech Republic), , , , 2016,( Konferans )
12. Küpeli, Ş., Turan, A., Özkan, A. M. , " Trace including rare earth element geochemistry of the Lower Paleozoic carbonates in the Bağbaşı-Hadim-Konya, southern Turkey ", WMESS World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 5-9 September, Parague (Czech Republic), , , , 2016,( Konferans )
13. Özkan, A. M., Kibar, L. K. , " Geochemical investigation of dolomites in the Kızılören Formation (Upper Triassic-Lower Jurassic) at the west of Ardıçlı-Konya (Turkey) ", WMESS World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 5-9 September, Parague (Czech Republic), , , , 2016,( Konferans )
14. Küpeli, Ş., Özkan, A. M., Kansun, G. , " Carbon and oxygen isotope record of the Lower-Middle Cambrian carbonates in the Seydişehir region, central Taurus belt, southern Turkey: implication for diagenetic alteration processes ", WMESS World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 5-9 September, Parague (Czech Republic), , , , 2016,( Konferans )
15. Küpeli, Ş., Özkan, A. M. , " Redox sensitive element geochemistry: implications for depositional conditions of the Late Devonian dolostones in the Hadim-Konya area, central Taurides, southern Turkey ", WMESS World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 7-11 September, Parague (Czech Republic), , , , 2015,( Konferans )
16. Özkan, A. M., Mutlu, A. , " Beyreli-Çamiçi (Hadim-Konya) dolayındaki Jura yaşlı Dedebeleni formasyonu dolomitlerinin sedimantolojik ve jeokimyasal incelenmesi ", El-Cezeri Fen ve Mühendislik Derg., 2, , 1-18, 2015,( Kurum Dergisi )
17. Özkan, A. M. , " Petrographical and geochemicial investigation of dolomites of the Bozdağ Formation (Silurian-Lower Carboniferous) in the Söğütözü-Ladik (Konya, Turkey) area ", GeoFrankfurt 2014, Dynamik Des Systems Erde/Earth Systems Dynamics, 21-24 September, Goethe Universitat Frankfurt A. M. , , , , 2014,( Konferans )
18. Özkan, A. M., Çömlekçiler, F. , " A deion of terrestrial Neogene deposits in Beyköyü-Gökçeyazı area (Ereğli, Konya, Central Turkey) ", STRATI 2013 1st International Congress on Stratigraphy, Lisboa-Portugal, , , , 2013,( Konferans )
19. Özkan, A. M. , " Stratigraphical features of the Yeşilyurt-Konak area (Malatya, Turkey) ", STRATI 2013 1st International Congress on Stratigraphy, Lisboa-Portugal, , , , 2013,( Konferans )
20. Özkan, A. M., Mutlu, A. , " Sedimentological and geochemicial investigation of Upper Jurassic Cihandere Formation dolomites in the Beyreli (Hadim-Konya) Area ", 29th IAS Meeting of Sedimentology 10th-13th September, Schladming-Austria, , , , 2012,( Konferans )
21. Özkan, A. M., Elmas, A. , " Petrographic and Geochemicial Characteristics of the Kızıloren Formation (Upper Triassic-Lower Jurassic) in the Akpınar (Konya, Turkey) Area ", Acta Geologica Sinica (English Edition), 86, , 1455-1470, 2012,( SCI )
22. Özkan, A. M., Ayaz-Bozdag, A. , " Geochemistry and provenance of Maastrichtian clastic rocks in the Dikmendede Formation of Orhaniye in Kazan-Ankara-Turkey region ", Acta Geologica Sinica (English Edition), 85, , 1067-1083, 2011,( SCI )
23. Özkan, A. M., Dinç, S. , " Petrographic Characteristics of the Hacıalabaz Formation Dolomites (Upper Jurassic) in the Bagbası (Hadim-Konya/Turkey) Area ", Ozean Journal of Applied Sciences, 4, , 209-226, 2011,( Diğer )
24. Özkan, A. M., Bozdağ, A. , " Sedimentary acteristic of the Dikmendede Formation (Ankara, Turkey) ", 11th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2011, Albena, Bulgaria, , , 245-250, 2011,( Konferans )
25. Özkan, A.M., Dinç, S. , " Yakaafşar-Kasımlar (Güneydoğu Isparta) Çevresindeki Menteşe Dolomitlerinin Petrografik Özellikleri ", S.Ü. Jeoloji Müh. Böl. 35. Yıl Semp., Konya, Bildiri Özleri, , , , 2010,( Konferans )
26. Özkan, A. M., İnce, İ. ve Bozdağ, A. , " Facies Characteristics of Lacustrine Stromatolites (Yalıtepe Formation ? Upper Miocene-Lower Pliocene) in the Kavak (Hatunsaray-Konyas) Area ", Ozean Journal of Applied Sciences, 3, , 231-237, 2010,( Diğer )
27. Özkan, A.M., Elmas, A. , " Akpınar (Konya-Türkiye) Çevresindeki Kızılören Formasyonunun (Üst Triyas-Alt Jura) Petrografik Özellikleri ", S. Ü. Jeoloji Müh. Böl. 35. Yıl Semp., Konya, Bildiri Özleri, , , , 2010,( Konferans )
28. Dinç, S., Özkan, A. M. , " Menteşe dolomitlerinin petrografik özellikleri (Isparta) ", Nature Sciences, 5, , 178-188, 2010,( Üniversite Dergisi )
29. Özkan, A.M., Dinç, S. , " Hadim (Konya - Türkiye) Çevresindeki Hacıalabaz Formasyonu Dolomitlerinin (Üst jurasik) Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri ", S.Ü. Jeoloji Müh.Böl. 35. Yıl Semp., Konya, Bildiri Özleri, , , , 2010,( Konferans )
30. Özkan, A. M., Dinç, S. , " Petrographic acteristic of the Hacıalabaz Formation dolomites (Upper Jurassic) in the Bağbaşı (Hadim-Konya/Turkey) area ", 27th IAS Meeting of Sedimentology, Alghero-Italy, , , , 2009,( Konferans )
31. Özkan, A. M., Elmas, A. , " Petrographic Characteristics of the Kızılören Formation (Upper Triassic-Lower Jurassic) in the Akpınar (Konya-Turkey) Area ", Ozean Journal of Applied Sciences, 2, , 447-460, 2009,( Diğer )
32. Özkan, A. M., Ayaz-Bozdağ, A. , " Orhaniye (Kazan-Ankara) çevresindeki Dikmendede formasyonu (Maastrihtiyen) kumtaşlarının petrografisi ve provenansı ", S. Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., 24, , 17-32, 2009,( Üniversite Dergisi )
33. Pehlivan, E., Özkan, A. M., Dinç, S., Parlayıcı, Ş., " Adsorpsion of Cu2+ and Pb2+ ion on dolomite powder ", Journal of Hazardous Materials, 167, , 1044-1049, 2009,( SCI )
34. Özkan, A. M. , " Sedimentology of Beyköyü Formation (Miocene) around Beyköyü-Kuskuncuk-Gökçeyazı (Ereğli-Konya-Turkey) ", SGEM 2008, 8th International Scientific Geoconference Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Albena, Bulgaria, , , 193-200 , 2008,( Konferans )
35. Özkan, A. M. , " Gökçeyazı-Kuskuncuk (Ereğli-Konya) çevresindeki gölsel stromatolitlerin fasiyes özellikleri ", Geosound/Yerbilimleri, Ç. Ü. Müh. Mim. Fak., 44-45, , 75-97, 2004,( Üniversite Dergisi )
36. Kurt, H., Özkan, A. M., Koçak, K. , " Geology, petrography and geochemistry of the subduction related volcanic rocks, West of Konya, Central Anatolia ", Türkiye Jeol. Bült., 46, , 39-51, 2003,( Kurum Dergisi )
37. Özkan, A. M., Koçak, K., Deli, A. , " Akyar-Köprülü (Gündoğmuş-Antalya) civarındaki Üst Triyas kumtaşlarının (Kasımlar formasyonu) provenansı ve petrografik özellikleri ", Fen ve Mühendislik Bilimleri Derg., F. Ü. , 15, , 193-207, 2003,( Üniversite Dergisi )
38. Özkan, A. M. , " Yıldızlı-Aydınkent (Ereğli-Konya) civarındaki Üst Paleosen-Orta Eosen yaşlı kumtaşlarının petrografik özellikleri ", Müh. Bil. Derg. PAÜ, Müh. Fak., 8, , 357-364, 2002,( Üniversite Dergisi )
39. Koçak, K., Döyen, A., Söğüt, A. R., Zedef, V., Işık, F., Özkan, A. M. , " Tefenni-Yeşilova (Burdur) arasındaki diyabaz dayklarının Jeokimyasal özellikleri ", Geosound/Yerbilimleri, Ç. Ü. Müh. Mim. Fak., 38, , 81-92, 2001,( Üniversite Dergisi )
40. Söğüt, A. R., Özkan, A. M., Zedef, V. , " Çimencik-Yellice (Ereğli-Konya) civarının stratigrafisi ", Müh. Bil. Derg. PAÜ, Müh. Fak., 6, , 241-249, 2000,( Üniversite Dergisi )
41. Özkan, A. M. , " Akpınar-Tatköy-Ulumuhsine-Sarayköy (Konya) dolayındaki gölsel stromatolitlerin fasiyes özellikleri ", Geosound/Yerbilimleri, Ç. Ü. Müh. Mim. Fak., 36, , 29-51, 2000,( Üniversite Dergisi )
42. Özkan, A. M. , " Ulumuhsine-Tatköy (Konya) civarındaki Üst Miyosen-Alt Pliyosen yaşlı kumtaşlarının petrofasiyes özellikleri ", Müh. Bil. Derg. PAÜ, Müh. Fak., 6, , 229-239, 2000,( Üniversite Dergisi )
43. Şen, O., Özkan, A. M., Söğüt, A. R., Göçmez, G. , " Köşkköy (Hüyük-Konya) kaplıcasının jeolojik ve hidrojeolojik incelemesi ", Müh. Bil. Derg. PAÜ, Müh. Fak., 5, , 1139-1145, 1999,( Üniversite Dergisi )
44. Özkan, A. M., Söğüt, A. R. , " Dilekçi (Konya batısı) çevresindeki Neojen çökellerinin stratigrafisi ", Müh. Bil. Derg. PAÜ, Müh. Fak., 5, , 1131-1138, 1999,( Üniversite Dergisi )
45. Zedef, V., Özkan, A. M., Döyen, A., Arslan, M. , " Güdürüf (Bozkır-Konya) formasyonundaki barit zuhurlarının jeolojik ve jeokimyasal özellilkleri ", Geosound/Yerbilimleri, Ç. Ü. Müh. Mim. Fak., 33, , 47-58, 1998,( Üniversite Dergisi )
46. Orhan, H., Özkan, A. M. , " Tuz Gölü Havzasındaki (Şerflikoçhisar-Aksaray) Üst Kretase yaşlı Asmaboğazı formasyonunun diyajenetik özellikleri ", S. Ü. Jeoloji Müh. Böl., 20. Yıl Semp., Konya, Bildiri Özleri, , , , 1997,( Konferans )
47. Orhan, H., Özkan, A. M., Çelik, M. , " Üst Kretase yaşlı Asmaboğazı formasyonunda (Şereflikoçhisar-Aksaray) ötijenik feldispat oluşumu ", KTÜ Jeoloji Müh. Böl., 30. Yıl Semp., Trabzon, Bildiri Özleri, , , , 1995,( Konferans )  Yönetilen Tezler
1. Ayla AYAZ, " Güvenç-Memlik (Kazan-Ankara) Çevresinin Stratigrafisi ve Sedimantolojisi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeoloji Mühendisliği, - 2004, Tamamlandı
2. Salih DİNÇ, " Kasımlar çevresindeki (Eğirdir güneydoğusu, Isparta) Üst Triyas yaşlı Menteşe dolomitlerinin sedimantolojik ve jeokimyasal incelemesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Jeoloji Mühendisliği, - 2010, Tamamlandı
3. Abdullah MUTLU, " Beyreli ? Çamiçi (Hadim-Konya) Dolayındaki Jura Yaşlı Dedebeleni Formasyonu ve Üst Jura Yaşlı Cihandere Formasyonu Dolomitlerinin Sedimantolojik ve Jeokimyasal İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeoloji Mühendisliği, - 2012, Tamamlandı
4. Bilgehan ŞAHİN, " Söğütözü-Ladik (Konya) çevresindeki Bozdağ formasyonu (Silüriyen-Alt Karbonifer) dolomitlerinin sedimantolojik ve jeokimyasal incelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeoloji Mühendisliği, - , Devam Ediyor
5. Emre BİÇER, " Söğüt Yayla-Gölboğazı Yayla-Meydancık Yayla (Hadim-Konya) Dolayındaki Geç Devoniyen Yaşlı Gölboğazı Dolomitlerinin Sedimantolojik ve Jeokimyasal İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeoloji Mühendisliği, - 2011, Tamamlandı
6. Levent Kenan KİBAR, " Konya batısındaki Üst Triyas ? Alt Jura yaşlı Kızılören formasyonu dolomitlerinin sedimantolojik ve jeokimyasal incelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeoloji Mühendisliği, - 2015, Tamamlandı
7. Engin ÖZDEMİR, " Yükselen Mahallesi (Konya) Çevresindeki Bozdağ Formasyonu (Geç Silüriyen - Orta Devoniyen) Karbonatlarının Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeoloji Mühendisliği, 2017 - , Devam Ediyor

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi
VERDİĞİ DERSLER 1. Stratigrafi ve Sedimantoloji 2. Genel Jeoloji 3. Mühendislik Çizimi 4. Çevre Jeolojisi (Çevre Mühendisliği Bölümü) 5. Jeomorfoloji 6. Sedimanter Kayaç Petrografisi

 Dersler
Dersin Adı
JEOMORFOLOJİ (S.T.D.-1)
JEOMORFOLOJİ (S.T.D.-1)
LİSANS DANIŞMANLIK
STRATIGRAFİ VE SEDİMANTOLOJİ
STRATİGRAFİ VE SEDİMANTOLOJİ