MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. ALİ RIZA SÖĞÜT
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI JEOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  UYGULAMALI JEOLOJİ
E-Mail :  arsogut selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 2232223
Adres : Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü Jeoloji Müh. Bölümü KONYA
Url : http://www.selcuk.edu.tr/muhendislik/jeoloji_/akademik_personel/bilgi/2014/tr
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü1987 

  Akademik Yayınlar:

Öğrenim Bilgileri:

Lisans:
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü

Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tez konusu: Ereğli (Konya) Civarının Jeolojisi ve Zeminin Özellikleri  
Tez Danısmanı: Prof. Dr. M. Esat Başkan


Doktora: 
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  
Tez konusu: Misli Ovasının (Nevşehir) Hidrojeolojik İncelemesi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet Güzel

ULUSLARARASI DERGİLERDE  BASILAN MAKALELER 
(SCI, SCI‐Expanded)  
1. Zedef, V., Matsuda, Y., Tanaka, Y., Harada, H., Öncel, M.S., Doyen, A., Sögüt, A. R., Sensogut, C, Causes Of Darkening Of The Pamukkale Travertines, Denizli, South-West Turkey; Fresenius Environmental Bulletin, 12, 11, 1373 -1378, 2003
2. Zedef, V., Döyen, A., Öncel, M. S., Sögüt, A. R., Köseleli, T., Koçak, K., Chemical And Physical Properties Of The Kizildag Olivines. A Giant Olivine Deposit, Antalya; Ofioliti, 29, 2, 243 - 246, 2004
3. Sögüt, A. R., Güzel, A., Zedef, V., Bayram, A.F., Some geological and hydrogeochemical characteristics

of geothermal fields of Turkey; Scientific Research and Essays Vol. 5(20), pp. 3147-3151, 18 October, 2010
4. Bayram, A.F., Gültekin, S.S., Sögüt, A.R.,
Specifications of thermal waters and their classification on the base of neural network method: examples from Simav geothermal area, Western Turkey; International Journal of the Physical Sciences Vol. 6 (1), pp. 43-51, 4 January, 2011

5. Sögüt, A. R., Source, characterictics and some geological features of the thermal waters of Hidirbeyli Region, Aydin, Turkey, International Journal of the Physical Sciences Vol. 6 (8), pp. 2027-2036, 18 April, 2011

6. Zedef, V., Ağaçayak, T.,  Sögüt, A. R., and Kocak, K., Dimension stones used in Central Anatolia: Some of their geological and mechanical properties; Scientific Research and Essays Vol. 6(13), pp. 2655-2659, 04 July, 2011

7. Ghalib, H. B., Sögüt, A. R., Environmental Isotopic Characterization of Groundwater andSurface Water in Northeast Missan Province, South Iraq, ACTA GEOLOGICA SINlCA(English Edition) Vol. 88 No. 4 pp. 1227-1238, Aug. 2014

YURT İÇİ HAKEMLİ DERGİLERDE BASILAN MAKALELER    
1. Zedef, V., Öncel, M.S., Döyen, A., Arslan, M. ve Sögüt, A. R., 1994, Alpin Tip kromit yataklarına jeokimyasal açıdan farklı bir örnek; Yeşildağ (Beyşehir/KONYA) kromit yatağı: SÜ. Müh. Mim. Fak. Dergisi, c. 9, sy. 1-2, s.28-35,
2. Özkan, A. M., Şen, O., Sögüt, A. R. ve Göçmez, G., 1999, Köşkköy (Hüyük-KONYA) kaplıcasının jeolojik ve hidrojeolojik incelemesi: Pamukkale Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, c.9, sy. 2-3, s. 1139-1145,   
3. Özkan, A. M., Sögüt, A. R., 1999, Dilekçi (KONYA batısı) çevresindeki Neojen çökellerinin stratigrafisi: Pamukkale Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, c.9, sy. 2-3, s. 1131-1138,   
4. Sögüt, A. R., Özkan, A. M. ve Zedef, V. 2000, Çimencik-Yellice (Ereğli-KONYA) yöresinin stratigrafisi: Pamukkale Mniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, c.9, sy. 2-3, s.241-249, 
5.Koçak, K., Döyen, A., Sögüt, A. R., Zedef, V., Işık, F., Özkan, A. M., 2001, Tefenni-Yeşilova (BURDUR) arasındaki diyabaz dayklarının jeokimyasal özellikleri: Çukurova Üniv. Yerbilimleri (Geosound) Dergisi, sy. 38, s. 81-92,
6.
Sögüt, A. R., Güzel A., Misli Ovası (NİĞDE) Yeraltısularının Kalitesi ve Kullanım Olanakları, S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, c.23, s.4, s. 29-42, 2008

7. Öncel, M. S., Sögüt, A. R., Kaletepe Lateritik Boksit Zuhurunun Mineralojik ve Jeokimyasal İncelemesi, S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, c.23, s.4, s. 73-82, 2008


ULUSLAR ARASI SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER    
1. Sogut, A. R., Güzel, A., Zedef, V., Bayram, A. F., Geothermal Energy Fields Of Turkey And Their Geological-Geochemical Features; International Conference On Geo-Resources in The Middle East And North Africa-II, 151, Cairo/EGYPT, February 24th-28st, 2007
2.
Sogut, A. R., Öncel, M. S., Upper Jurassic-Upper Cretaceous aged Hacıalabaz formation: Source rocks of the iron-rich bauxites in the Şarkikaraağaç and Yalvaç regions, SW Turkey; 5th International Symposium of IGCP 506; Hammamet/TUNUSIA, pp. 99-100, March 28 th-31st , 2008.
3.
Sogut, A. R., Zedef, V., Doyen, A., Kocak, K., Acigol Crater Lake:Suggestion for A Geoparks in Central Turkey; International Cooloquim 3MA, Beni Mellal/MOROCCO,  84 p, April 23 th-24 st 2009

4. Zedef, V., Sogut, A. R., Kocak, K., Doyen, A., Dasites, Andesites and Travertines Used as Buildings Stones in Central Turkey: Some Physical and Chemical Characteristics; International Cooloquim 3MA, Beni Mellal/MOROCCO,  129 p, April 23 th-24 st 2009

5. Doyen, A., Kocak, K., Sogut, A. R., Zedef, V., Cappadocia (Central Turkey) and Its Wonderul Fairy Chimnes; International Cooloquim 3MA, Beni Mellal/MOROCCO,  51 p, April 23 th-24 st 2009

6. Kocak, K., Doyen, A., Zedef, V., Sogut, A. R., A New Geopark From Karapınar (KONYA, TURKEY): Meke Maar; International Cooloquim 3MA, Beni Mellal/MOROCCO,  114 p, April 23 th-24 st 2009

7. Sogut, A. R., Geological and geothermal features of Hıdırbeyli region, Aydın, Turkey; International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Salzburg/ AUSTRIA, 30 May-03 June 2010

8- Zedef, V., Kocak, K., Sogut, A. R., Russell,  M. and  Doyen, A., Salda Lake: Why It Could Be A Geoparks In Southwestern Turkey, Why It Is So Important To Understanding The Origin Of Life?; International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Salzburg/ AUSTRIA, 30 May-03 June 2010

9- Koçak, K., Zedef, V., Döyen, A., Sögüt, A. R.  and Kansun, G., Mineralogical And Petrographical Characteristics Of The Eocene Horoz (Nigde, Turkey) Granitoids And Their Enclaves; International Journal of Arts& Sciences (IJAS), Salzburg/ AUSTRIA, 30 May-03 June 2010

10- Sögüt, A. R.,  Koçak, K., Döyen, A.,  Zedef, V., Hydrochemical Properties Of Kizildere (Denizli-Turkey) Geothermal Area, International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Salzburg/ AUSTRIA, 30 May-03 June 2011

11- Koçak, K., Döyen, A., Sögüt, A. R., Zedef, V., Yılmaz, A., A new Geopark suggestion;Erenkaya Fairy Chimneys, Konya (Turkey), International Journal of Arts& Sciences (IJAS), Salzburg/ AUSTRIA, 30 May-03 June 2011

12- Koçak, K., Sögüt, A. R., Mulayim, M., A Potential Composite Geopark Site; Karapinar (Konya-TURKEY): International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Praha/ Czech Republic, June 21-24, 2011

13- Sögüt, A. R., Koçak, K., Güzel, A.,Stratigraphical characteristics of the Derinkuyu area, Nevsehir, Turkey, STRATI2013-1st InternationalCongress on Stratigraphy, Lisbon/PORTUGAL, July 1-7 2013

14- Sögüt, A. R., Koçak, K., Güzel, A., Stratigraphical characteristics of the Derinkuyu area, Nevsehir, Turkey, STRATI2013-Springer Geology;Springer International Publishing Switzerland 2014, 591-595., Doi:10.1007/978-3-319-04364-7_114 (Tam metin bildiri)

15- Sögüt, A. R., Ghalib, H. B., Groundwaterevaluation by usingenvironmental isotopes inthe northeast Missan governorate,South of Iraq, 7th International Conference onEnviromental and Geological Science and Engineering (EG '14), Salerno, Italy, June 3-5, 2014

16- Sögüt, A. R., Ghalib, H. B., Hydrogeochemical characteristics and geochemical modeling of the groundwater in southeast province of Missan, Southern Iraq, International Association of  Hydrogeologists IAH, the  Moroccan Chapter-41st IAH International Congress  "Groundwater : Challenges and Strategies"-Marrakech, September, 15-19, 2014 

17- Sögüt, A. R., Pamuksuz, Z., Engineering properties of the materials used in Koprubasi dam (Bolu, Turkey), Geobalcanica International Scientific Conference, Skopje/Republic of Macedonia, June 5-7 2015 

18- Sögüt, A. R., Kocabey, C., Engineering Specifications of Aggregates in Polatlı (Ankara/TURKEY) Area, The 34th National and 2nd International Geosciences Congress, Tehran,Iran, Feb. 22-24 2016,


ULUSAL BİLİMSEL SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER    

1. Zedef, V., Öncel, M.S., Döyen, A. ve Sögüt, A. R., 1999, Terk edilen Sızma-Ladik (KONYA) maden galerileri; zehirli atıklar için muhtemel bir depo yeri: Türkiye''de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, C I, s. 48-55, Gebze, KOCAELİ.      
2. Zedef, V., Döyen, A., Sögüt, A. R. ve Ö
ncel, M.S., 1999, Türkiye''nin temel jeolojik çevre problemleri: Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, C II, s. 597-605 Gebze, KOCAELİ.    

3. Göçmez, G., Eren, Y., Aydın, Y., Sögüt, A. R., 2000, Karapınar çevresinde yeni oluşan obruk: TBMM''nin Açılışının 80. Yıldönümü Karapınar Sempozyumu, s. 305-316 Karapınar/KONYA         Yönetilen Tezler
1. Hussein Badr Ghalib Al-Hawash, " Kuzeydoğu Missan (Güney Irak) yöresi yeraltı sularının jeokimyasal modellemesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Uygulamalı Jeoloji , 2010 - 2014, Tamamlandı
2. Caner Kocabey, " Ankara Polatlı yöresi magmatik kökenli kayaçların yapı ve beton agregası olarak kullanılabilirliği ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uygulamalı Jeoloji, 2009 - 2012, Tamamlandı
3. Zafer Pamuksuz, " Köprübaşı barajı (Mengen-BOLU) ve HES inşaatı mühendislik jeolojisi incelemesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uygulamalı Jeoloji, 2005 - 2007, Tamamlandı
4. Metin Tekdere, " Karatay (KONYA) İlçesi imar planına esas jeolojik/jeoteknik çalışma ve mikro bölgeleme ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uygulamalı Jeoloji, 2005 - 2008, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Ermenek MYO Müdürlüğü20042008

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Ermenek Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.23/01/200423/01/2007
S.Ü. Ermenek Meslek YüksekokuluMyo Müdür V.23/01/200723/07/2007
S.Ü. Ermenek Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.23/07/200713/10/2008
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamali Jeoloji A.B.D.Anabilim Dali Bşk.11/06/201517/08/2016
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamali Jeoloji A.B.D.Anabilim Dali Bşk.21/09/2016 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
DİKEY/YATAY GEÇİŞ DANIŞMANLIĞI
HİDROJEOLOJİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-II
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM 2
LİSANS DANIŞMANLIĞI
LİSANS DANIŞMANLIK
MÜH. JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK UYG.
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK UYGULAMALR
SEMİNER ÇALIŞMASI
UYGULAMALI HİDROJEOLOJİ (S.T. D.-3)
UYGULAMALI HİDROJEOLOJİ (S.T.D.3)
ZEMİN MEKANİĞİ