MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. GÜLİN GENÇOĞLU KORKMAZ
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİNERALOJİ-PETROGRAFİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MİNERALOJİ-PETROGRAFİ
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

1.  G. Gencoglu Korkmaz, H. Kurt, K. Asan,2015.  Petrographical and geochemical features of the enclaves and theirrelation to the dacitic host rock and alkali basalt in the Yukselen area, NWKonya-Turkey. WMESS-2015 . Prague ,Czech Republic (oral presentation).

2.  G. Gencoglu Korkmaz, H. Kurt, K.Asan, 2015. Preliminary Geochemical Data on the NeogenePost-Collisional Volcanic Rocks in the Yukselen Area, NW Konya, Turkey. 1st International Conference on Mineralogy, Magmatism and Metamorphism (MIMAM'15), 37, 557.(oral presentation)

3.  G. Gencoglu Korkmaz, K. Asan, H. Kurt., 2016." 40Ar-39Ar Geochronology, Mineral Chemistry and Geochemistry of the Neogene Volcanic Rocks in the Yukselen Area (Konya-Central Anatolia). VII Geochemistry Symposium. p. 185 (oral presentation)’’

4.  G. Gencoglu Korkmaz, K. Asan, H. Kurt, 2017. " Genesis of the Bimodal Volcanic Rocks in the Yukselen Area, Konya, Central Anatolia. ", Internatıonal Symposıum on Gıs Applıcatıons In Geography & Geoscıences (oral presentation) 

 5.  G. Gencoglu Korkmaz, K. Asan, H. Kurt, G. Morgan, 2017. 40Ar/39Ar geochronology, elemental and Sr-Nd-Pb isotope geochemistry of the Neogene bimodal volcanism in the Yukselen area, NW Konya (Central Anatolia, Turkey). Journal of African Earth Sciences, 129, 427-444.

6. G. GencogluKorkmaz, H. Kurt, K. Asan, 2017. " Mineral Chemistry, Geochemistry andPetrology of Emirgazı (Konya-Central Anatolia, Turkey) Quaternary Volcanics", International Short Course On Application of Laser Ablation InductivelyCoupled Plasma Mass Spectrometry to Earth Sciences. Perugia/Italy,(poster presentation ) 

7. Gulin Gencoglu Korkmaz, Huseyin Kurt, Kursad Asan, Yusuf Kagan Kadıoglu, 2018." The first mineralogical and petrographical investigations of enclaves and their host rocks from the Karapınar-Karacadağ area (SE Konya, Turkey). The 36th National and the 3rd International Geosciences Congress,Tahran/İran 

8. Gülin Gençoğlu Korkmaz, Hüseyin Kurt, Kürşad Asan, 2018. ‘’New Observations on the Petrographical and Geochemical Features of the Karapınar-Karacadağ Volcanites, Konya-Central Anatolia’’ 8. Geochemistry Symposium(oral presentation).

9. Gulın Gencoglu Korkmaz, Kursad Asan, Huseyın Kurt, Yusuf Kagan Kadıoglu, 2018. ‘’ The Fırst-Order Evaluatıon on Geochemıcal and Textural Characterıstıcs of Enclaves and Theır Host Rocks Aroud the Emırgazı Area (Se Konya, Turkey). 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology” (oral presentation).

 

''Mineral Chemistry, Geochemistry and Petrology of Emirgazı (Konya-Central Anatolia, Turkey) Quaternary Volcanics,2017.  International Short Course On Application of Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry to Earth Sciences,Perugia/Italy''awarded by EAG.

Projeler:


Çarpışma sonrası ortamda ultra-potasikten kalk-alkalen volkanizmaya geçişin jeokimyasal ve Sr-Nd-Pb izotopik özellikleri, Konya-Türkiye (Tamamlandı, 2017). Tübitak 113Y415. Bursiyer.

Karacadağ-Karapınar (Konya) Bolgesindeki Mafik-Ortac kayacların 40Ar-39Ar jeokimyası ve duraylı izotop jeokimyası (2017-Devam ediyor). BAP Proje no: 17401117. Araştırmacı.  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler