FACULTY OF ENGINEERING
GEOLOGICAL ENGINEERING
Contact Info
ADRESS:

Konya Teknik Üniversitesi, Alâaddin Keykubat Kampüsü 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

42075 Selçuklu/KONYA

TELEPHONE:   (0332) 223 22 25
FAX:  (0332) 241 06 35