MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Mesleki Etik
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1204814 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü MEHMET KAMANLI
Koordinator E-mail mkamanli selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
MAHMUD SAMİ DÖNDÜREN , MEHMET KAMANLI , MUSTAFA TOLGA ÇÖĞÜRCÜ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Etiğin,evrensel boyutunun öneminin kavranılması, mühendislik etiğinin ve İnşaat Mühendisliğinin mesleki sorumluluğu ve etik ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleki ikilemlerin irdelenmesi, sorgulanması ve değerlendirilmesi yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 30 70 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Etik sözcüğünün kökeni ve anlamı, Etiğin insan pratiğindeki önemi, Etiğin temel ilkeleri, temel etik kuramı tipleri, etik modelleri, Etik Teorisi, Önemseme İlkesi, İçselleştirme-Tutarlılık İlkesi, Yararlılık İlkesi, Mühendislik Etiği ve tanımı, Mühendislikte Dürüstlük, Mühendislik Sorumluluğu, Ürün Sorumluluğu, İnşaat Mühendisliği ve Etik İlkeleri, Mesleğin uygulama özellikleri, çalışma olanakları, kamuda, işveren, ücretli, yasalar, yönetmelikler
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 ETİK TANIMI Ders Notu
2 ETİK TANIMI Ders Notu
3 AHLAK TANIMI Ders Notu
4 AHLAK TANIMI Ders Notu
5 ETİK-AHLAK İLİŞKİSİ Ders Notu
6 ETİK-AHLAK İLİŞKİSİ Ders Notu
7 TARİHSEL ETİK Ders Notu
8 TARİHSEL ETİK Ders Notu
9 VİZE
10 DEĞERLER HİYERARŞİSİ Ders Notu
11 DEĞERLER HİYERARŞİSİ Ders Notu
12 ETİĞİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ VE TEMELLENDİRMELER Ders Notu
13 ETİĞİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ VE TEMELLENDİRMELER Ders Notu
14 MESLEKİ ETİK Ders Notu
15 MESLEKİ ETİK Ders Notu
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mesleki ve etik sorumluluğun bilicinde olma, karşılaşılan mesleki problemlerde, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olma ve değerlendirebilme, etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi, mühendisliğin toplumsal boyutlarda etkisini kavrayabilme 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20