MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Temel Tasarımı Uygulamaları (STTU 1)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1204715 2 / 2 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Yıldız
Koordinator E-mail musyildiz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Mustafa Yıldız
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Tuba Özge Demirel
Dersin Amacı Zemin Mekaniği ve Temel inşaatı Dersin de öğrenilen bilgilerin bütüncül olarak mühendislik projelerinde kullanımının öğretilmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 90 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Konu verme, etaplara ayıma , haftalık çalışma proğramının yapılması, yapılan çalımanın kontrolu, temize geçme, belirli bir formatta proje teslimi
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ekte bir akaryakıt tesisinin vaziyet planı, zemin profili ve özellikleri verilmiştir. 1. 4 nolu akaryakıt tankı ve betonarme binalar için sığ temel sistemine göre taşıma gücü analizi yapılacaktır. Prof.Dr. Bayram Ali Uzuner, Prof. Dr. Kutay Özaydın. Vahit Kumbasar, Prof.Dr. Sönmez Yıldırım
2 Akaryakıt tankı, temel zemininin taşıma gücünü artırmak amacıyla temel altında teşkil edilen granüler dolgu bir zemin üzerine oturtulmuştur. Taşıma gücü hesabında İsveç Dilim Yöntemi kullanılacaktır. Temel derinliği, Df =....... m
3 Betonarme binalar kil zemin üzerine oturmuş olup, taşıma gücü hesabı Terzaghi Yöntemine göre yapılacaktır. Temel derinliği, Df =....... m
4 Aynı yapılar için temel ortası ve köşeler için nihai oturma ve oturma/zaman bağıntısı belirlenecektir. Oturma hesabında betonarme binalar için her kattan ....... t/m2 yük geldiği kabul edilecektir.
5 Aynı yapılar için temel ortası ve köşeler için nihai oturma ve oturma/zaman bağıntısı belirlenecektir. Oturma hesabında betonarme binalar için her kattan ....... t/m2 yük geldiği kabul edilecektir.
6 Sığ (yüzeysel) temel uygulanmayan yapılarda derin temel seçeneği incelenecektir.
7 Sığ (yüzeysel) temel uygulanmayan yapılarda derin temel seçeneği incelenecektir.
8 Kazıklı temel seçilen bölgede zeminde meydana gelen oturmaları önceden oluşturmak amacıyla yapı yüküne eşdeğer ve birim hacim ağırlığı ....... kN/m3 olan kum+çakıl ile geniş alanlı bir dolgu yapılacaktır.
9 Kazıklı temel seçilen bölgede zeminde meydana gelen oturmaları önceden oluşturmak amacıyla yapı yüküne eşdeğer ve birim hacim ağırlığı ....... kN/m3 olan kum+çakıl ile geniş alanlı bir dolgu yapılacaktır.
10 Vize Haftası
11 Dolgu yüksekliği ne olmalıdır?
12 Kum drenleri olmaksızın %10, %20, %30, ......., %90 konsolidasyon yüzdeleri için geçecek süreler ne kadardır?
13 ....... m aralıklı ve ....... cm çapında kare örnek tipi kum drenlerde aynı konsolidasyon yüzdeleri için geçecek süre ne kadardır?
14 Projenin düzenlenmesi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : 1 60
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 14 2
Ödev : 2 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Zemim Mekaniği dersinde öğrenilen bilgilerin mühehendislik uygulamalarındaki kullanımı 4
D.Ö.Ç. 2 Temel mühendisliği dersinde öğrenilen bilgilerin mühehendislik uygulamalarındaki kullanımı 4
D.Ö.Ç. 3 Temel ve Zemin mekaniği ile ilgili proje Yapılması 4
D.Ö.Ç. 4 Proje hesapları ve çizimleri 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20