MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Su Temini ve Atıksuların Uzaklaştırılması
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1204702 4 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Meral BÜYÜKYILDIZ
Koordinator E-mail meralbyildiz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Meral BÜYÜKYILDIZ , Yrd.Doç.Dr. Ali İhsan MARTI
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Nüfus ve su ihtiyacı hesap yöntemleri, su kaynaklarının planlanması, isale hatları, hazneler, su dağıtım şebekeleri ve atıksu toplama sistemleri hakkında bilgi ve tasarım esaslarının verilmesi ve uygulamaları
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 70 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Uygulama, Tartışma, Ödev - Araştırma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Su ve çevre sağlığı, su kaynaklarının planlanması, su ve çevre sağlığı tesislerinin elemanları. Yılmaz Muslu, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003.
2 Nüfus tahmin ve su ihtiyacı hesap yöntemleri, proje süresi, birim su sarfiyatı, nüfus yoğunluğu. Yılmaz Muslu, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003.
3 Su kaynakları, su kaynaklarının sınıflandırılması, suların özellikleri (fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyoaktif). Yılmaz Muslu, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003.
4 Suların derlenmesi, menba sularının derlenmesi, menbaların sınıflandırılması, menba sularının kaptajı Yılmaz Muslu, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003.
5 Yer altı suyu hidroliği, yer altı sularının su alma yapılarının girişi, sızdırma galerilerinde debi hesabı, kuyu debilerinin hesabı, kuyu verim eğrileri ve kritik değerler. Yılmaz Muslu, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003.
6 Tuzlu su üzerindeki yer altı suları, tatlı-tuzlu su yatakları arasındaki bağıntılar, yer altı sularının galeriler ile alınması. Yılmaz Muslu, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003.
7 Kuyular, basit hazneli kuyular, borulu kuyuların teşkili, kuyuların donatımı, kuyu tulumbaları, yer altı sularının suni beslenmesi, suni beslemenin gayesi Yılmaz Muslu, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003.
8 Yüzeysel suların kaptajı, göl sularının kaptajı, nehir sularının kaptajı, su kaynaklarının kirlenmesi. Yılmaz Muslu, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003.
9 Suların iletilmesi (isale) isale hattı tipleri, serbest yüzeyli isale hatları, açık kanallarla su iletilmesi Yılmaz Muslu, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003.
10 Ara Sınav -
11 Cazibe ile isale, boru çaplarının hesabı, cazibeli isalede debi hesabı, cazibeli isalelerde donatım elemanları. Yılmaz Muslu, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003.
12 Terfili isale, terfi merkezi için yer seçimi, tulumba sayısı, seçimi ve boru karakteristikleri. Yılmaz Muslu, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003.
13 İçme suyu hazneleri, haznelerin sınıflandırılması, hazne yapılacak yerin özellikleri, su derinlikleri ve hazne kotunun tayini, hazne hacimleri, haznelerin donatımı. Yılmaz Muslu, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003.
14 İçme suyu şebekeleri, su şebekesi teşkili ve şebeke tipleri, şebeke donatımı, şebeke borularının hesabı. Yılmaz Muslu, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003.
15 Çevre sağlığı tesisleri, cadde eğimleri, atıksu kanallarının hesabı Yılmaz Muslu, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1-Temel mühendislik bilgilerini açıklamak 3
D.Ö.Ç. 2 2. Su temini sistemleri ve kullanılmış sular ile yağmur suyu kanallarının özellikleri ile ilgili bilgileri göstermek 3
D.Ö.Ç. 3 3- Su getirilmesi ve kullanılan suyun uzaklaştırılması ile ilgili yapıların hesap esasları ve projelendirilmesi için gerekli bilgileri göstermek 4
D.Ö.Ç. 4 4- İnşaat Mühendisliği alanındaki problemleri tanımlamak ve açıklamak 3
D.Ö.Ç. 5 5- Projelendirme esaslarını tanımlamak ve tahmin yöntemleriyle geleceğe yönelik projelendirme uygulamalarını göstermek 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20