FACULTY OF ENGINEERING
CIVIL ENGINEERING
Course Name   HYDRAULICS
Semester Course Code Theoretical / Practice time ECTS
5 1204535 4 / 0 4
Course Degree Bachelor's degree
Course Language Turkish
Format of Delivery: Face to Face
Course Coordinator Assist. Prof. Dr. Meral Büyükyıldız
Coordinator e-mail meralbyildiz selcuk.edu.tr
Instructors
Asistant Instructors
Course Objectives To give information about pipes and open channel hyrdaulics. Describing the importance of pipe and open channel hydraulics in civil engineering with some examples. To give the ways of solutions of problems about pipe and open channel hydraulics and discussion of their results.
Basic Sciences Engineering Scinces Social Sciences Educational Sciences Artistic sciences Medical Science Agricultural sciences
30 70 0 0 0 0 0
Course Learning Methods and Techniquies
Week Course Content Resource
1 Hidroliğe Giriş ? Boru Hidroliği (Boru içerisinde Akım) ? Sınır Tabakası Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL, Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Beta yayınları, Yayın No: 1020, Teknik Dizi: 62, ISBN 975-486-921-3, İstanbul, 2000.
2 Borularda Akım Tipleri ? Laminar ve Türbülanslı Akımlar ? Cidar Çeşitleri Doç.Dr. M. Emin KARAHAN, Boru ve Açık Kanal Hidroliği, Teknik Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1986.
3 Yük (Enerji) Kaybı Sürekli ve Yersel Yük Kayıpları Moody Diyagramı ve yük kayıpları ile ilgili uygulamalar Prof. Yük. Müh. Kazım ÇEÇEN, Hidrolik Cilt I, İTÜ Yayınları, Sayı: 1206, İstanbul, 1981.
4 Terfili Sistemler, Uygulamalar Prof. Cemil ILGAZ, Prof. Dr. M. Emin KARAHAN, Doç. Dr. Atıl BULU, Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Problemleri, Çağlayan Kitabevi, İstan
5 Islak Çevre ve Hidrolik Yarıçap, Uniform Akımlar için Ampirik Formüller, Manning Formülü, Williams ? Hazen Formülü Prof. Yük. Müh. Kazım ÇEÇEN, Hidrolik Cilt I, İTÜ Yayınları, Sayı: 1206, İstanbul, 1981.
6 3 hazneli sistemler, Uygulamalar Prof. Cemil ILGAZ, Prof. Dr. M. Emin KARAHAN, Doç. Dr. Atıl BULU, Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Problemleri, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1993.
7 İsale Hatları, Su Şebekeleri, Hardy Cross Metodu, uygulamalar Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL, Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Beta yayınları, Yayın No: 1020, Teknik Dizi: 62, ISBN 975-486-921-3, İstanbul, 2000.
8 Açık Kanallarda Akım Açık Kanallarda Enerji Kaybı Prof. Yük. Müh. Kazım ÇEÇEN, Hidrolik Cilt II Açık Kanallar, İTÜ Yayınları, Sayı: 1232, İstanbul, 1982.
9 Chezy, Manning Formülleri, En Uygun Kesit, Uygulamalar Prof. Yük. Müh. Kazım ÇEÇEN, Hidrolik Cilt II Açık Kanallar, İTÜ Yayınları, Sayı: 1232, İstanbul, 1982.
10 Midterm Examination -
11 Üniform olmayan Akımlar, Özgül Enerji ? Derinlik Bağıntısı Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL, Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Beta yayınları, Yayın No: 1020, Teknik Dizi: 62, ISBN 975-486-921-3, İstanbul, 2000.
12 Nehir Rejimi ? Sel Rejimi, Debi ? Derinlik Bağıntısı, Enkesit Değişimleri Prof. Yük. Müh. Kazım ÇEÇEN, Hidrolik Cilt II Açık Kanallar, İTÜ Yayınları, Sayı: 1232, İstanbul, 1982.
13 Kanal Kontrol Yapıları, Hidrolik Sıçrama, Uygulamalar Doç. Dr. M. Emin KARAHAN, Boru ve Açık Kanal Hidroliği, Teknik Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1986.
14 Boyut Analizi, Buckingham Pi Teoremi, Rayleigh Metodu, Uygulamalar RANALD V: GİLES, JACK B: EVETT, Ph.D., CHENG LIU, Çevirenler: Prof. Dr. Nuri YÜKSEL, Prof. Dr. Haşmet TÜRKOĞLU, Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Schaums Outline Series, Mc Graw Hill, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2001.
15 Froude Modelleri, Reynolds Modelleri, Uygulamalar Prof. Dr. Hamdi TOPKAYA, Teknik Hidrolik, Teknik Kitaplar Yayınevi, Ankara, 1983.
Assesment Criteria   Mid-term exam Final exam
  Quantity Percentage Quantity Percentage  
Term Studies : - - - -
Attendance / Participation : - - - -
Practical Exam : - - - -
Special Course Exam : - - - -
Quiz : - - - -
Homework : - - - -
Presentations and Seminars : - - - -
Projects : - - - -
Workshop / Laboratory Applications : - - - -
Case studies : - - - -
Field Studies : - - - -
Clinical Studies : - - - -
Other Studies : - - - -
Mid-term exam   1 40 - -
Final exam   - - 1 60
ECTS WORK LOAD TABLE   Number Duration
Course Duration : 14 4
Classroom Work Time : 15 6
Presentations and Seminars : - -
Course Internship : - -
Workshop / Laboratory Applications : - -
Field Studies : - -
Case studies : - -
Projects : - -
Homework : - -
Quiz : - -
Mid-term exam : 1 2
Final Exam : 1 2
ECTS 5
No COURSE LEARNING OUTCOMES CONTRIBUTION
D.Ö.Ç. 1 2- It provides the ability of solving problems regarding pipeline hydraulics and of evaluating obtained results. 3
D.Ö.Ç. 2 3- It provides information on hydraulic design of infrastructure systems (water supply and sewerage) 4
D.Ö.Ç. 3 5- It gives the ability of applying the information of mathematics, science and engineering to the field of hydraulic engineering. 4
D.Ö.Ç. 4 1- It provides an understanding of basic concepts related to hydraulic engineering. 3
D.Ö.Ç. 5 4- It gives information about the design of steady channel flow systems and irrigation structures. 3
D.Ö.Ç. 6 6- It gives the ability of using the engineering techniques and modern engineering tools for solving problems. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM OUTCOMES AND RELATIONSHIPS MATRIX

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20