MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Tünel Mühendisliği (TSD 1)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1204532 3 / 0
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Atila DEMİRÖZ
Koordinator E-mail ademiroz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Tünel açma-kazı ve tahkimat (destek) sistemlerinin seçimi için yapılması gereken mühendislik çalışmalarının yürütülmesi ve tasarıma yönelik yöntemlerin, prensiplerin öğrencilerin kavramları amaçlanmaktadır. Ayrıca tünel açmada kullanılan makineler hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek, tünel kazı inşa yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 100 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş: Tünelciliğin tanımı ve tarihçisi, tünel projlerinin genel tanıtımı, içeriği, gelişimi ve tipik örneklerle tünel projelerinin tanıtılması. Whittaker, B.N. ve Frith, R.C. Tunnelling, Desing, Stability and Construction, The Institution of Mining and Metallurgy, London, England, 1990. Proctor, R.V. ve White, T. Rock Tunnelling with Steel Support, Commercial Shearing, Inc., Ohio, USA, 1977.
2 Tünelcilik terimleri, tünel türleri Whittaker, B.N. ve Frith, R.C. Tunnelling, Desing, Stability and Construction, The Institution of Mining and Metallurgy, London, England, 1990.
3 Tünel açılmasında jeolojinin önemi ve kaya ortamının geoteknik özelliklerinin gözden geçirilmesi, çeşitli kaya sınıflandırma sistemlerinin incelenmesi. Whittaker, B.N. ve Frith, R.C. Tunnelling, Desing, Stability and Construction, The Institution of Mining and Metallurgy, London, England, 1990.
4 Tüneli etkiliyen jeolojik, destek ve mühendislik faktörleri Tarhan, F. Mühendislik Jeolojisi Prensipleri, Trabzon, 1989.
5 Tünellerin tasarımı, tünel proje maliyetlerinin hesaplanması. Tarhan, F. Mühendislik Jeolojisi Prensipleri, Trabzon, 1989.
6 Jeolojik yapıların tünel açımına etkileri (fayların, kıvrımların ve tabakaların etkisi) Tarhan, F. Mühendislik Jeolojisi Prensipleri, Trabzon, 1989.
7 Kaya ortamında tünelcilik (sert ve yumuşak kayalarda) DSİ Semineri Tünellerin Projelendirilmesi ve İnşası, Cilt I-II, Adana, 1986
8 Zemin ortamında tünelcilik (kohezyonlu ve kohezyonsuz zeminlerde) DSİ Semineri Tünellerin Projelendirilmesi ve İnşası, Cilt I-II, Adana, 1986
9 Tünel açılması sırasında karşılaşılan problemler DSİ Semineri Tünellerin Projelendirilmesi ve İnşası, Cilt I-II, Adana, 1986
10 Tünel aç-kapa ve patlatma yöntemleri (tünel açma yöntemleri). Proctor, R.V. ve White, T. Rock Tunnelling with Steel Support, Commercial Shearing, Inc., Ohio, USA, 1977.
11 Tünel açma makineleri ve TBM Arıoğlu, E. ve Yüksel, A., Tünel ve Yer altı Mühendislik Yapılarında Çözümlü Püskürtme Beton Problemleri, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, İstanbul, 1999.
12 Tünelde meydana gelen hasarlar ve tünel zemin şartlarının iyileştirilmesi Arıoğlu, E. ve Yüksel, A., Tünel ve Yer altı Mühendislik Yapılarında Çözümlü Püskürtme Beton Problemleri, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, İstanbul, 1999.
13 Tünellerde havalandırma, aydınlatma, trafik sinyalizasyon, trafik sistemlerin analizi, yangın alarmı ve söndürme sistemleri, tünel otomasyonu ve radyo sistemleri, tünelde enerji temini. Erguvanlı, K. Mühendislik Jeolojisi, Kitabevi, İstanbul, 1994.
14 Tünellerde işyeri güvenliği ve sağlığı, tünelde destekleme yöntemleri ve örnek uygulamalar. Erguvanlı, K. Mühendislik Jeolojisi, Kitabevi, İstanbul, 1994.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 4 4
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 4 4
Küçük Sınavlar : 3 4
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Tünelcilikte kullanılan terimler ve tünelciliğin tarihçisi hakkında bilgi ve deneyim kazanır. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Tünel inşaasında geoteknik ve jeolojik (faylar, kıvrımlar, doğal şevler, tabakalanmanın) tünel projesine etkilerinin araştırma çalışmasını planlar. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Tünel tasarımı kriterlerini ve maliyet analizlerini değenlendirir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Yumuşak-Sert ve problemli zeminlerde, kaya ortamında tünel açma yöntemlerinin öğrenilmesi. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Tüneli etkliyen mühendislik faktörlerini öğrenir ve çözüm önerebilir.. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Tünelcilikte destekleme yöntemleri hakkında bilgi edinir. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Tünel kazısı sırasında gereken kazı tekniklerini değerlendirmek. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Öğrenciler tünelcilikte kullanılan sınıflandırma yöntemlerini kullanarak arazi ve laboratuvar verilerini yorumlayarak sayısal analiz hakkında bilgi kazanacaktır. 3
D.Ö.Ç. 9 9. Tünelcilikte işyeri güvenliği ve sağlığı, tozla mücadele, havalandırma-aydınlatma ilkeleri, tünel trafiği ile ilgili bilgi ve beceriler kazanmaktadır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20