MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Topoğrafya
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1204328 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Cihan ALTUNTAŞ
Koordinator E-mail caltuntas selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Cihan ALTUNTAŞ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Topoğrafya ile ilgili temel kavramları kazandırmak, inşaat mühendisliğindeki yeri ve önemini tanımlamak, topoğrafya konularını içeren mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli bilgileri öğretmek ve uygulatmak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 50 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik anlatım ve problem çözme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 GİRİŞ: Topografyanın tanımı, topografyanın mühendislikdeki yeri ve önemi, temel kavramlar
2 ÖLÇÜ BİRİMLERİ: Açı, uzunluk, alan ve hacim birimlerinin tanıtılması, Açı birimleri arasındaki dönüşüm
3 HATALAR: Hatanın tanımı, hataların sınıflandırılması, düzeltme, hata sınırı, doğruluk ölçütleri
4 BASİT ÖLÇÜ ALETLERİ: Jalon, jalon sehpası, çelik şerit metre, prizma vb. asit ölçü aletlerinin tanıtımıve kullanımı
5 BASİT ÖLÇMELER:Basit ölçme aletleri ile noktaların ve doğruların aplikasyonu.
6 UZUNLUK ÖLÇMELERİ:Uzunlukların doğrudan ölçülmesi veya dolaylı olarak hesaplanması
7 BASİT ALIM YÖNTEMLERİ: Alım (Röleve) tanımı, Basit alım yöntemleri ve uygulaması.
8 ALAN HESAPLARI: Doğrudan, yarı-grafik, grafik ve mekanik alan hesaplama yöntemleri ve uygulamaları
9 KOORDİNAT HESABI: Koordinat sistemleri ve temel ödevler ve uygulamaları. poligon hesabı,
10 POLİGON HESAPLARI: Poligonun tanımı, poligonların sınıflandırılması, poligon tesisi, poligon ölçmeleri ve poligon koordinat hesabı.
11 NİVELMAN: Yükseklik (kot) tanımı, yükseklik ölçmeleri (nivelman), Yükseklik hesapları, kesit nivelmanları.
12 HACİM HESABI: Hacim hesaplama yöntemleri ve uygulamaları.
13 TAKEOMETRİK ALIM: Açı kavramı, açı ölçerler, tekeometrik alım ölçmeleri ve hesapları.
14 ÇİZİM: Takeometrik ölçüler yardımıyla haritaların çizimi, harita ve planların büyütülmesi ve küçültülmesi.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   40 - - -
Final   - - 60 -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Topoğrafya ile ilgili temel kavramları kazandırmak, inşaat mühendisliğindeki yeri ve önemini tanımlamak, topoğrafya konularını içeren mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli bilgileri öğretmek ve uygulatmak 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20