MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Matematik 3
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1204312 4 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İleri Analiz düzeyindeki matematiksel teori ve yaklaşımların, İnşaat Mühendisliği alanındaki tasarım, karşılaşılan problemlerin çözümüne yaklaşım ve uygulamalarda kullanım becerisinin kazandırılması
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 60 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Vektör Değerli Fonksiyonlara Giriş Balcı, M., 2010, Genel Matematik 2, Balcı Yayınları, Ankara. Thomas, G.B., 2010, Çeviren: Korkmaz, R., Calculus 2, Beta Basım A.Ş., İstanbul.
2 Parametrik Denklemler Balcı, M., 2010, Genel Matematik 2, Balcı Yayınları, Ankara. Thomas, G.B., 2010, Çeviren: Korkmaz, R., Calculus 2, Beta Basım A.Ş., İstanbul.
3 Çok Değişkenli Fonksiyonların Parçalı Türevleri Balcı, M., 2010, Genel Matematik 2, Balcı Yayınları, Ankara. Thomas, G.B., 2010, Çeviren: Korkmaz, R., Calculus 2, Beta Basım A.Ş., İstanbul.
4 Katlı İntegraller ve Uygulamaları Balcı, M., 2010, Genel Matematik 2, Balcı Yayınları, Ankara. Thomas, G.B., 2010, Çeviren: Korkmaz, R., Calculus 2, Beta Basım A.Ş., İstanbul.
5 Çok değişkenli Fonksiyonlarda Tam Diferensiyel Balcı, M., 2010, Genel Matematik 2, Balcı Yayınları, Ankara. Thomas, G.B., 2010, Çeviren: Korkmaz, R., Calculus 2, Beta Basım A.Ş., İstanbul.
6 Gradient, Divergence ve Curl Balcı, M., 2010, Genel Matematik 2, Balcı Yayınları, Ankara. Thomas, G.B., 2010, Çeviren: Korkmaz, R., Calculus 2, Beta Basım A.Ş., İstanbul.
7 Lagrange Çarpanı Balcı, M., 2010, Genel Matematik 2, Balcı Yayınları, Ankara. Thomas, G.B., 2010, Çeviren: Korkmaz, R., Calculus 2, Beta Basım A.Ş., İstanbul.
8 Korunumlu Vektör Alanları Balcı, M., 2010, Genel Matematik 2, Balcı Yayınları, Ankara. Thomas, G.B., 2010, Çeviren: Korkmaz, R., Calculus 2, Beta Basım A.Ş., İstanbul.
9 Green Teoremi, Stokes Teoremi Balcı, M., 2010, Genel Matematik 2, Balcı Yayınları, Ankara. Thomas, G.B., 2010, Çeviren: Korkmaz, R., Calculus 2, Beta Basım A.Ş., İstanbul.
10 Ara Sınav
11 Küresel ve Silindirik Koordinatlar Balcı, M., 2010, Genel Matematik 2, Balcı Yayınları, Ankara. Thomas, G.B., 2010, Çeviren: Korkmaz, R., Calculus 2, Beta Basım A.Ş., İstanbul.
12 Çizgisel İntegral Balcı, M., 2010, Genel Matematik 2, Balcı Yayınları, Ankara. Thomas, G.B., 2010, Çeviren: Korkmaz, R., Calculus 2, Beta Basım A.Ş., İstanbul.
13 Hacim Hesabı Balcı, M., 2010, Genel Matematik 2, Balcı Yayınları, Ankara. Thomas, G.B., 2010, Çeviren: Korkmaz, R., Calculus 2, Beta Basım A.Ş., İstanbul.
14 Üç Boyutta Yüzey Alanları ve Momentler Balcı, M., 2010, Genel Matematik 2, Balcı Yayınları, Ankara. Thomas, G.B., 2010, Çeviren: Korkmaz, R., Calculus 2, Beta Basım A.Ş., İstanbul.
15 Gama Fonksiyonları Balcı, M., 2010, Genel Matematik 2, Balcı Yayınları, Ankara. Thomas, G.B., 2010, Çeviren: Korkmaz, R., Calculus 2, Beta Basım A.Ş., İstanbul.
16 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 14 2
Küçük Sınavlar : 3 2
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Alanı ile ilgili mühendislik problemini saptama, formüle etme ve çözme becerisinin kazandırılması 3
D.Ö.Ç. 2 Bir sistemi veya süreci çok boyutlu olarak düşünme ve tasarlama 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20