MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Mukavemet 1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1204304 4 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü MAHMUD SAMİ DÖNDÜREN
Koordinator E-mail sdonduren selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
MAHMUD SAMİ DÖNDÜREN , ATİLA ÖZÜTOK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Rijit cisimler mekaniğinindenge şartlarından yararlanılması, denge denklemleri yardımıyla tepki (reaksiyon) kuvvetleri ve iç kuvvetlerin hesaplanması.İç kuvvetlerin hesabından boyutlandırmanın yapılması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 50 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Mukavemetin konusu ve ilgili tanımlar, çubuk sistemlerde iç kuvvetler, düzlemsel ve uzaysal yükler, eksenel normal kuvvet hali, mukavemetin temel kavramları, gerilme analizi, şekil değiştirme genel Hooke kanunları, kesme hal, burulma hali, atalet momentleri.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 MUKAVEMETİN TEMEL İLKELERİ Mukavemet Ders Notları
2 İÇ KUVVETLER VE DİYAGRAM ÇİZİMLERİ Mukavemet Ders Notları
3 İÇ KUVVETLER VE DİYAGRAM ÇİZİMLERİ Mukavemet Ders Notları
4 GERİLME ANALİZİ Mukavemet Ders Notları
5 GERİLME ANALİZİ Mukavemet Ders Notları
6 ŞEKİL DEĞİŞTİRME Mukavemet Ders Notları
7 ŞEKİL DEĞİŞTİRME Mukavemet Ders Notları
8 GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME Mukavemet Ders Notları
9 EKSENEL NORMAL KUVVET HALİ Mukavemet Ders Notları
10 VİZE
11 EKSENEL NORMAL KUVVET HAL Mukavemet Ders Notları
12 KESME KUVVETİ HALİ Mukavemet Ders Notları
13 BURULMA HALİ Mukavemet Ders Notları
14 BURULMA HALİ Mukavemet Ders Notları
15 ATALET MOMENTİ Mukavemet Ders Notları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 3 2
Küçük Sınavlar : 3 4
Ara Sınav : 1 3
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kesit tesiri diyagramlarını çizer 4
D.Ö.Ç. 2 Malzemelrdeki gerilme hesaplarını yapar. 3
D.Ö.Ç. 3 Cisimlerdeki şekil değiştirmeleri kavrar. 3
D.Ö.Ç. 4 Gerilme ve şekil değiştrime arasındaki ilişkileri bilir. 4
D.Ö.Ç. 5 malzemelerdeki kesme ve burulma etkilerini öngörebilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20