MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 1204114 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa ONÜÇYILDIZ
Koordinator E-mail m13yildiz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İş Sağlığı ve Güvenliği alanında temel teorik bilgilerin, mevzuatta bulunan temel yükümlülüklerin, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri, sonuçları ve önlenmeleri, risk değerlendirmesi hakkında bilgi kazanılması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 20 20 20 0 20 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatma, tartışma, soru-cevap, vaka çalışması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İş Sağlığı ve Güvenliğine (İSG) giriş, tanımlar, önemi, tarihsel gelişimi ALTIN M., TAŞDEMİR Ş., İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Eğitim Yayınevi, 2016
2 İş Sağlığı ve Güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü ALTIN M., TAŞDEMİR Ş., İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Eğitim Yayınevi, 2016
3 Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar, görev ve yetkileri, uluslararası sözleşmeler ALTIN M., TAŞDEMİR Ş., İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Eğitim Yayınevi, 2016
4 Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında İSG ALTIN M., TAŞDEMİR Ş., İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Eğitim Yayınevi, 2016
5 İSG hizmetleri ALTIN M., TAŞDEMİR Ş., İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Eğitim Yayınevi, 2016
6 İSG Yönetim Sistemleri ALTIN M., TAŞDEMİR Ş., İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Eğitim Yayınevi, 2016
7 İş kazaları ve meslek hastalıkları, sebepleri ve alınacak önlemler ALTIN M., TAŞDEMİR Ş., İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Eğitim Yayınevi, 2016
8 Vaka tartışmaları ONÜÇYILDIZ, M., İSG basılmamış ders notları
9 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri ALTIN M., TAŞDEMİR Ş., İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Eğitim Yayınevi, 2016
10 Kişisel Koruyucu Donanımlar ALTIN M., TAŞDEMİR Ş., İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Eğitim Yayınevi, 2016
11 Tehlike ve risk kavramları, risk etmenleri ALTIN M., TAŞDEMİR Ş., İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Eğitim Yayınevi, 2016
12 Risk yönetimi ve değerlendirmesi ALTIN M., TAŞDEMİR Ş., İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Eğitim Yayınevi, 2016
13 Risk yönetimi ve değerlendirmesi ALTIN M., TAŞDEMİR Ş., İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Eğitim Yayınevi, 2016
14 Vaka Tartışmaları ONÜÇYILDIZ, M., İSG basılmamış ders notları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : 1 10 - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : 2 20 - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 70 1 40
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 4 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 2 7
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği tanımını, amacını ve kapsamını, İSG ile ilgili temel kavramları öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebeplerini ve alınacak önlemleri öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 3 Tehlike ve Risk kavramları ile risk önleme ve güvenlik kültürünü öğrenir. 44
D.Ö.Ç. 4 İşverenin ve çalışanların işyerindeki temel hak ve yükümlülüklerini öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20