MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. ÖZCAN TAN
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEOTEKNİK A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  GEOTEKNİK
E-Mail :  ozcantan selcuk.edu.tr
Telefon : 03322232044
Adres : Selçuk Üniv. Müh.Fak. İnşaat Müh.Bölümü
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Yrd.Doç.Dr. Atatürk Üniv. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl.19962004
Yrd.Doç.Dr. Selçuk Üniv. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl.20042006
Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü20062011
Prof.Dr. Selçuk Üniv. İnşaat Müh. Böl.2011 

  Akademik Yayınlar:

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerdeyayınlanan makaleler

Goktepe, AB, Altun, S, Altintas, G ve Tan, O,2008, "Shear strength estimation of plastic clays with statistical and neural approaches" BUILDING AND ENVIRONMENT Volume: 43 Issue: 5 Pages: 849-860

DEMİRÖZ, A ve TAN, Ö. (2010), "An experimental study for settlement of strip foundation on Geogrid-Reinforced sand, SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS Volume: 5 Issue: 21 Pages: 3306-3312

Arslan, MH, Olgun, M, Koroglu, MA, Erkan, IH, Koken, A, TAN Ö, "(2013) 19 May 2011 Kutahya - Simav earthquake and evaluation of existing sample RC buildings according to the TEC-2007 criteria", NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES Volume: 13 Issue: 2 Pages: 505-522 DOI: 10.5194/nhess-13-505-2013

Tan Ö, Zaimoğlu A.Ş. (2007),Optimización de la resistencia a compresión de lechadas de cemento reforzadas con aditivos, MATER CONSTRUCC, 57(288), 91-98

Tan, Ö. (2006), Investigation of Soil Parameters Affecting the Stability of Homogeneous Slopes Using the Taguchi Method,EURASIAN SOIL SCI+, 39(11), 1248,1254

Celik S, Tan Ö. (2005), Determination of preconsolidation pressure with artificial neural network, Cıv. Eng. Envıron. Syst. 22 (4): 217-231.

Tan O., Zaimoglu A.S., Hinislioglu S. And Altun S. (2005), Taguchi approach for optimization of the bleeding on cement-based grouts, Tunn Undergr Sp Tech 20 (2): 167-173.

Tan O, Zaimoglu A.S., (2004), Taguchi approach for investigation of the setting times on cement-based grouts, Indıan J Eng Mater S 11 (1): 63-67

Tan O., Yilmaz L. ve Zaimoglu A.S., (2004), Variation of some engineering properties of clays with heat treatment, Mater Lett 58 (7-8): 1176-1179


Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Zaimoğlu A.Ş. ve Tan Ö., (2006), &8220Çimento Enjeksiyonlarının Basınç Mukavemeti ve Akma Süresi Üzerine Uçucu Kül Bentonit ve Silis Dumanının Etkileri&8221, DSİ Teknik Bülteni (101): 61-68.

Tan, Ö. Ve Uzuner B.A., (2005), &8220Kumlarda Rölatif Sıkılık İle Pasif Birim Deformasyon Arasındaki İlişkinin Model Deneylerle Araştırılması&8221, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20, 17-23.

Tan, Ö. ve Zaimoğlu A.Ş. (2004), &8220Çimento Enjeksiyonlarında Kullanılan Katkı Malzemelerinin Reolojik Özelliklere Etkilerinin Araştırılması&8221, Pamukkale Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10, 275-281.

Tan, Ö., Karahanoğlu, H.İ. ve Zaimoğlu, A.Ş., (2002), &8220Çimento enjeksiyonlarının basınç dayanımlarına uçucu kül ve bentonit katkısının etkileri, DSİ Teknik Bülteni (99): 19-30

Aliyev, S.K., Bayraktutan S. ve Tan Ö. (1994), &8220Lös Zeminlerin Üç Eksenli Basınç Dayanımının Araştırılması&8221, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Özel sayı, 53-60.


Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Akcanca, F., Tan, Ö., Vekli, M., İkizler, B. ve Aytekin, M., (2006), &8220Bentonitin Şişme Özelliklerinin Sıcaklıkla Değişimi&8221, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, Trabzon, 500-507.

Yıldız, M., Tan, Ö., Soğancı, A.S., Olgun, M. ve Erkan, İ.H., (2006), &8220Çimento ile Stabilize Edilmiş Kil Zeminlerin Mukavemetine Tekararlı Donma ve Çözülmenin Etkisi&8221, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, Trabzon, 202-211.

Akcanca, F. ve Tan, Ö., (2005), &8220Kum Bentonit Karışımlarının Şişme Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması&8221, 12. Ulusal Kil Sempozyumu, Van, 410-419,

Altun, S., Göktepe, B., Erdoğan, D. ve Tan, Ö. (2005), &8220Kumların Sıvılaşma Sırasındaki Akma Davranışı&8221, Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, 109-120.

Çelik S. ve Tan, Ö., (2004), &8220Yapay sinir ağları ile önkonsolidasyon basıncının belirlenmesi&8221, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İstanbul, 119-126.

Tan, Ö. ve Karabüyük, E. (2004), &8220Kum-bentonit karışımlarında bazı geoteknik özelliklerin araştırılması&8221, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İstanbul, 219-226.

Zaimoğlu, A.Ş. ve TAN, Ö., (2004), &8220Çimento enjeksiyonlarında kullanılan katkı malzemelerinin serbest basınç mukavemeti üzerindeki etkileri&8221, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İstanbul 199-208.

Tan, Ö., ve Çelik, S., (2004), &8220Geogrid donatılı model şerit temellerde donatı derinlik oranı ile sınır taşıma gücü ilişkisi&8221, Birinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, İstanbul, 155-160.

Tan, Ö., Esengün, A., Hınıslıoğlu, S. ve Zaimoğlu, A.S.(2002), &8220İlave Malzemelerle Stabilize EdilmişKumlarda Kayma Direnci Parametrelerinin Taguchi Yöntemi İle Belirlenmesi&8221, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Dokuzuncu Ulusal Kongresi, , Eskişehir 545-554.

Tan, Ö., Can, İ. ve Çelik, S. (2002), &8220Yapay Sinir Ağlarının Sonlu Şev Stabilite analizlerinde kullanılması&8221, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Dokuzuncu Ulusal Kongresi, Eskişehir, 186-194.

Tan, Ö. ve Karagöz, G., (2001), &8220Killerde Önkonsolidasyon Basıncını Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması&8221, 10. Ulusal Kil Sempozyumu, Konya, 347-355.

Akbulut, S., Tan, Ö., Hınıslıoğlu, S. ve Özyazıcıoğlu, M., (1998), &8220Zemin Enjeksiyonlarında Kullanılan Kimyasal Maddeler&8221, Üçüncü Ulusal Kimya Müh. Kongresi, Erzurum, 1. Cilt, 804-809.

Aliyev, S.K., Piriyev, Y. ve Tan, Ö., (1994), &8220Lös Zeminlerdeki Şevlerin Stabilite Problemleri&8221, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Beşinci Ulusal Kongresi, Ankara, 375-384.

Aliyev S.K., Bayraktutan, S. ve Tan, Ö. (1994), &8220Lös Zeminlerde Batma Deformasyonunun Asal Gerilmelere Bağımlılığı&8221, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Beşinci Ulusal Kongresi, Ankara, 87-97.

Aliyev, S.K., Piriyev, Y. ve Tan, Ö.(1993), &8220Üç Boyutlu Gerilme Durumunda Killerde Hacimsel Şişme Deformasyonunun Zamana Göre Değişimi&8221, Altıncı Ulusal Kil Sempozyumu, İstanbul, 161-167.

Aliyev, S.K. ve Tan, Ö. (1993), &8220Üç Boyutlu Gerilme Durumunda Şişen Killerde Reoloji Olayının Araştırılması&8221, Altıncı Ulusal Kil Sempozyumu, İstanbul, 153-159.

Tan, Ö. ve Uzuner, B.A., (1992), &8220N&61543 Taşıma Gücü Katsayısı Üzerine&8221, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Dördüncü Ulusal Kongresi, İstanbul, 158-16  Yönetilen Tezler
1. A.Ş. ZAİMOĞLU, " Bentonit Uçucu Kül ve Silis Dumanı Katkılı Çimento Enjeksiyonu Karışımlarında Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Taguchi Yöntemi İle İncelenmesi ", Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İnşaat Mühendisliği (Geoteknik), - 2003, Tamamlandı
2. G. KARAGÖZ, " Sonlu Şevlerde Kritik Güvenlik Sayısı ve Kayma Yüzeylerinin Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi ", Atatürk Üniv. , Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İnşaat Mühendisliği (Geoteknik), - 2004, Tamamlandı
3. A.S. ESENGÜN, " Katkı Maddeleri İle Stabilize Edilmiş Kohezyonsuz Zeminlerde Kayma Mukavemeti Parametrelerinin Belirlenmesi ", Atatürk Üniv. , Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği (Geoteknik), - 2001, Tamamlandı
4. M.T. DİLAVER, " Yatay Yüklü Kazıkların Tasarımını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği (Geoteknik), - 2007, Tamamlandı
5. A. DEMİRÖZ), " Geogrid Donatılı Kum Üzerine Oturan Sürekli Temellerde Taşıma Gücünü Etkileyen Tasarım Faktörlerinin Deneysel Olarak Araştırılması ", Selçuk Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İnşaat Mühendisliği (Geoteknik), - 2008, Tamamlandı
6. Güven KARAGÖZ), " Aşırı Konsolide Olmuş Killerde Önkonsolidasyon Basıncının Ödometre Deneyleri İle Belirlenmesi ", Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği (Geoteknik), - 1999,
7. F. AKCANCA, " Kum Bentonit Karışımlarının Şişme Özelliklerinin İncelenmesi ", Atatürk Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği (Geoteknik), - 2004, Tamamlandı
8. E.S. YARBAŞI, " Homojen Sonlu Şevlerin Stabilitesini Etkileyen Faktörlerin Taguchi Yöntemi İle Araştırılması ", Atatürk Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği (Geoteknik), - 2004, Tamamlandı
9. H.İ. Karahanoğlu, " Uçucu Kül ve Bentonit İle Hazırlanan Çimento Enjeksiyonlarının Kohezyonsuz Zeminlerdeki Davranış ve Özelliklerinin Model Deneylerle Araştırılması ", Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği (Geoteknik), - 2000, Tamamlandı
10. E. KARABÜYÜK, " Kumlu Zeminlerin Stabilizasyonunda Bentonit Kullanılmasının Geoteknik Özelliklere Etkisi ", Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği (Geoteknik), - 2001, Tamamlandı
11. İ.K. ÇELEBİ, " Konsol İstinat Duvarların Tasarımını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği, - 2009,
12. S. ÇELİK, " Zeminlerde Gerilme Deformasyon Özelliklerinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi ", Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İnşaat Mühendisliği, - 2004, Tamamlandı
13. L.YILMAZ, " Killi Zeminlerde Kıvam Limitleri ve Kompaksiyon Parametrelerinin Isı İle Değişimi ", Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği (Geoteknik), - 2002, Tamamlandı
14. G. GÜNGÖRMÜŞ, " Bentonit Uçucu Kül ve Silis Dumanı Katkılı Çimento Enjeksiyonu Uygulanan Granüler Zeminlerde Serbest Basınç Mukavemetinin İncelenmesi ", Atatürk Üniv. , Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği (Geoteknik), - 2003, Tamamlandı
15. Semet ÇELİK, " Geogrid Donatılı Yüzeysel Şerit Temellerde Geogridin Zemin Taşıma Gücüne Etkisi ", Atatürk Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği (Geoteknik), 1996 - 1997, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
İnşaat Müh. Böl. Geoteknik Anabilim Dalı Başkanlığı 2006 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.16/10/200907/10/2012
S.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.07/10/201204/04/2014
S.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği BölümüBölüm Başkani20/02/2016 

 Ek Bilgi

 Dersler