MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. MURAT ÖZTÜRK
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YAPI
E-Mail :  muratozturk selcuk.edu.tr
Telefon : 332 2232661
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2002 

  Akademik Yayınlar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ozturk, M. "Field Reconnaissance of the October 23, 2011 Van, Turkey Earthquake (Mw=7.2): Lessons Learned from Structural Damages." Journal of Performance of Constructed Facilities, DOI.10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0000532 ,2013.(SCI Expanded)

A2. Ozturk, M., “Prediction of Tensile Capacity of Adhesive Anchors Including Edge and Group Effects Using Neural Networks”, Science and Engineering of Composite Materials, Vol: 20 Issue: 1, 511–518, 2013.(SCI Expanded) 

A3. Kaltakcı M.Y., Ozturk M., Arslan M.H. “An Experimental Investigation for External RC Shear Wall Applications”, Natural Hazards and Earth System Sciences Journal,Vol. 10, Issue: 9, 1941-1950, 2010. (SCI Expanded)

A4. Kaltakcı, M.Y., Arslan, M.H., Korkmaz, H.H., Ozturk, M. “An Investigation on Failed or Damaged Reinforced Concrete Structures under their Own Weight in Turkey”, Engineering Failure Analysis, Vol: 14, Issue: 6, pp. 962-969, 2007. (SCI Expanded)

A5. Boğa, A.R., Ozturk, M., Topcu, İ.B. “Using ANN and ANFIS to predict the mechanical and chloride permeability properties of concrete containing GGBFS and CNI”, Composites Part B: Engineering, Vol: 45, Issue: 1, 688–696 ,2013. (SCI)

A6. Kaltakcı, M.Y., Ozturk, M., “An Experimental Study on the Strengthening of Non-Ductile Reinforced Concrete Frames Via External Shear Wall”, European Journal of Environmental and Civil Engineering, Vol:16, Issue:1, 59-76,2012  (SCI Expanded)

A7. Boğa, A.R., Topcu, İ.B., Ozturk, M.,  “Effect of fly-ash amount and cement type on the corrosıon performance of the steel embedded ın concrete”, Materiali in tehnologije / Materials and technology, Vol: 46 Issue: 5, 95–104, 2012. (SCI Expanded)

A8. Kaltakcı, M.Y., Kamanli, M., Ozturk, M., Arslan, M.H., Korkmaz, H.H., “Sudden Complete Collapse of Zumrut Apartment Building and It's Causes”, Journal of Performance of Constructed Facilities, Vol. 27, No. 4, August, 2013. (SCI Expanded)

A9. Kaltakcı, M.Y., Arslan, M.H., Ozturk, M. "Results and Lessons Learned from the Buildings which Failed under Their Own Weights in Turkey", Structural Engineering International, IABSE, Vol:17, Issue:2,159-165, 2007.

A10. Kaltakcı M.Y., Ozturk M., Arslan M.H., Sezer R., Arslan H.D. “Performance Assessment of the Ottoman-Style Strengthened Reinforced Concrete Buildings”, Building Research Journal, Vol: 56, Num: 1, pp. 1-22, 2008.

A11. Kaltakcı M.Y., Ozturk M., Strengthening of Reinforced Concrete Frames of Insufficient Earthquake Resistance By Applying External Shear Wall With Coupling Beam”, Academic Journal of Science, Vol: 1, Issue: 1, 25–31, 2011.

A12. Ozturk M.,  Kaltakcı M.Y., Korkmaz, H.H., “An Experimental Investigation on Non-Ductile Reinforced Concrete Frames”, Academic Journal of Science, Vol: 1, Issue: 2, 141–148, 2012.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 B1. Kaltakcı, M.Y., Ozturk, M., Arslan, M.H., Korkmaz, H.H., Kamanlı, M., “An Investigation In Turkey About The Buildings Damaged or Failed Under Their Own Weights”, Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE-2006), October 11-13, 2006, Istanbul, Turkey. (Sözlü sunulmuş ve tam metin yayınlanmış bildiriler)

B2.Kaltakcı, M.Y., Ozturk, M., Arslan, M.H., Erkan, İ.H., “Finite Element Modelling of Spontaneously Collapsed Zumrut Building”, International Conference on Modelling and Simulation (Ms’06 Turkey) General Application & Embedded Systems Engineering, 28-30 August  2006, Konya, Turkey. (Sözlü sunulmuş ve tam metin yayınlanmış bildiriler)

B3. Kaltakcı, M.Y., Ozturk, M.,Arslan, M.H., Sezer R., Arslan H.D. “Performance Assesment of Strengthened Reinforced Concrete Buildings In Terms of Carrying System and Architecture” EACEF 2009 & APSEC 2009, 7th Asia Pacific Structural Engineering & Construction Conference, 302-309, 4-6 August,2009, Malaysia (Sözlü sunulmuş ve tam metin yayınlanmış bildiriler) (Tam metin CD ortamında basıldı).

B4. Kaltakci, M.Y., Arslan, M.H., Korkmaz, H.H., Ozturk, M., “An Investigation on Failed or Damaged Reinforced Concrete Structures under their Own Weight in Turkey”, Second International Conference on Engineering Failure Analysis ICEFA-2, September 13-15, 2006, Toronto, Canada. (Sözlü sunulmuş ve özeti yayınlanmış bildiriler) (Tam metin Engineering Failure Analysis dergisinde basıldı)

B5.Sezer, R., Ozturk, M., Köken, A. “Mevcut Yapılar İçin Güçlendirme Yöntemleri ve Bir Uygulama Örneği”, 4th International Advanced Technologies Symposium, Eylül 28-30, Konya,2005. (Sözlü sunulmuş ve tam metin yayınlanmış bildiriler)

B6.Arslan M.H., Ozturk, M., Kaltakcı M.Y., Arslan H.D., Korkmaz H.H. “Dairesel Kesitli Plastik Malzeme Kullanarak Üretilen Betonarme Elemanlar Üzerine Bir İrdeleme”, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Sayfa: 1-4, 16-18 Mayıs 2011, Fırat University, Elazığ. (Sözlü sunulmuş ve tam metin yayınlanmış bildiriler) (Tam metin CD ortamında basıldı).

B7. Ozturk M. “Estimation of Tensile Capacity of Anchors Including Edge Effect Using Neural Networks”, The 4th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures (MFMS 2013) 14-17 July 2013 Bangkok, THAILAND.


B8. Kaltakcı, M.Y., Korkmaz, H.H., Kamanli, M., Ozturk, M., Arslan, M.H., "Evaluation of a Gravity Load Designed Reinforced Concrete Structure Failed Under Its Own Weight Due to Creep in Concrete",Evaluation of a Gravity Load Designed Reinforced Concrete Structure Failed Under Its Own Weight Due to Creep in Concrete

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Ozturk, M., Sezer, R., Köken, A. “Yapılarda Deprem Güvenliği, Güçlendirme İlkeleri ve 11 Katlı Bir Yapıda Güçlendirme Uygulaması”, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, 22-24 Eylül, Antalya, 2005. (Sözlü sunulmuş ve tam metin yayınlanmış bildiriler)

 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Yapı Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı2015 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapi Yönetimi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.09/03/201529/09/2017

 Ek Bilgi

 Dersler