MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Tarihçe

Bölüm, 14 Mart 1973 tarihinde Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (KDMMA) Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü olarak açılmıştır. 1970-1971 öğretim yılında açılan KDMMA, inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden oluşuyordu. 1972-1973 öğretim yılında KDMMA bünyesinde harita ve kadastro ve makine mühendisliği bölümleri açıldı. Bölümlerin kuruluş çalışmalarının gecikmesi nedeniyle 1972-1973 öğretim yılına geç başlandı.

Hüseyin ERKAN, Hayrettin GÜRBÜZ, M. Nuri ERGiN, Nadir. N. ÜNAL, Abbas BARIŞKANER, Mehmet YERCİ, Ömer H. TONBAKLAR, M. Ali BÜYÜKALTUNEL bölümün kuruluşunda bulunan öğretim elemanlarıdır. Ayrıca Mehmet GÜRLER, Hüseyin SAKIN, Erdem EMİLİ, Uçman AYATA, Ergun UĞUR, Ömür DEMİRKOL, Kadir PALA, Erdal AKDAĞ, İlhan ÖZDİLEK, Atilla KARAÇELEBİ ve Hayati BALKAN kuruluş yıllarında çeşitli derslere girmişlerdir. İlk Bölüm Başkanı Nadir N. ÜNAL’dır. Daha sonraları M. Nuri ERGİN, Abbas BARIŞKANER, Mehmet YERCİ, Ömer H. TONBAKLAR ve Cevat İNAL da çeşitli dönemlerde bu görevlerde bulunmuşlardır. Eğitim Cıvıloğlu Mahallesi Mengüç Sokaktaki Cıvıloğlu binasında başlamıştır. İlk mezunlar 1977 yılında verilmiştir. 1974 yılından itibaren eğitim için gerekli olan donanım alınmaya başlanmıştır. Alet ve malzeme temininde Harita Genel Komutanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden yararlanılmıştır. Bu konuda özellikle M. Nuri ERGİN’in katkıları büyük olmuştur.

1982 yılında KDMMA'nın Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesine dönüştürülmesi sonrası, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği adı altında eğitimine devam edilmiştir. Bölüm Ekim 1991 tarihinde Alaeddin Keykubat Kampusuna taşınmıştır. 1992/1993 öğretim yılından itibaren ikili öğretime (normal ve ikinci öğretim)başlanmıştır. 2001-2009 yılları arasında zorunlu İngilizce hazırlık uygulanmış, 2009-2010 öğretim yılından itibaren başarma zorunluluğu olmayan İngilizce hazırlık uygulamasına geçilmiştir. 2009 yılında YÖK genel kurulunda alınan bir karar ile bölümün adı "Harita Mühendisliği" olarak değiştirilmiştir.

Genel Bilgiler

Harita (Jeodezi ve Fotogrametri, Harita ve Kadastro, Geomatik) Mühendisliğinin amacı, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının ölçülmesi ve bu verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde ifade ve tasvir edilmesidir. Harita Mühendisliği teknolojik gelişmelere açık, çağdaş teknolojiyi en iyi uygulayan mühendislik dallarından biridir.

Harita Mühendisliği, Coğrafi Bilgi Sistemi, Kent Bilgi Sistemi, Uzaktan Algılama, Fotogrametri, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, kamulaştırma projeleri, etüt ve işletme haritaları, içme suyu ve kanalizasyon projeleri, tescile konu olan harita ve planlar, kadastro haritalarının yapımı, sayısal harita üretimi, mühendislik ve endüstriyel ölçmeler, yersel ve uydu bazlı (GPS) sistemler ile konum belirleme, hidrografik ölçmeler, yeraltı ölçmeleri, her türlü projenin araziye uygulama işleri (aplikasyon), röleve ölçmeleri, plankoteler vb konularda hizmet üreten temel mühendislik disiplinidir.

Harita Mühendisliğinin temel görevi, gelişme projelerinde bir altyapı oluşturmaktır. İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Coğrafya yakın temasta olduğu bilim ve meslek dallarıdır. Özellikle Coğrafi Bilgi Sistemi, gelişen amaçlar doğrultusunda belli bir coğrafyaya ilişkin halihazır harita, kadastral harita, imar planı, teknik altyapı (su, kanal, gaz, telefon, elektrik vb) tesisleri haritası ve tematik harita yapımı ile sözü edilen meslek dallarına altlık ve ortak kullanım imkanı hazırlamaktadır.

Harita Mühendisleri İller Bankası, Tapu-Kadastro Müdürlüğü, DSİ, Karayolları, Belediyeler v.b. kamu kuruluşları ile büyük şirketlerde veya kendi işyerinde istihdam imkanı bulabilmektedirler.

Harita Mühendisliği bölümü analog ve dijital sistemlerin olduğu fotogrametri laboratuarları, geçmişten günümüze optik- mekanik ve modern tüm aletlerin mevcut olduğu ölçme laboratuarı, kartografya ve coğrafi bilgi sistemi laboratuarı ile fakülte bilgisayar laboratuarı yanı sıra sadece Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği öğrencilerinin faydalandığı meslek ile ilgili paket yazılımlarla donanımlı, çizici ve sayısallaştırıcı bulunan bilgisayar laboratuarına sahiptir.

Bölüm, Afyon yolu üzerinde 20. km de bulunan Alaaddin Keykubat kampusunda yer almaktadır. Şehir merkezi ile kampus alanı arasında ulaşım tramvay ve dolmuş ile sağlanmaktadır.

Üniversite öğrencileri barınma ihtiyaçlarını, kampus alanı içerisinde bulunan 2500 öğrenci kapasitesine sahip Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda (mühendislerin mevcut olduğu bloklarda çizim masaları mevcut), İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan 1500 kişi kapasitesine sahip yurtlar, Üniversite Vakfı tarafından yaptırılan son derece modern 1500 kapasiteli yurtlarda karşılanmaktadır. Ayrıca kampus civarında ve şehir merkezinde çok sayıda MEB denetiminde özel yurtlar da bulunmaktadır.

Öğrenciler çeşitli ihtiyaçlarını kampus alanı içerisinde yer alan Gökkuşağı alışveriş merkezleri ile fakültelerde bulunan üniversite vakfına ait kafeteryalardan sağlamaktadırlar.

Alışveriş merkezlerinde sinemalar, kafeteryalar, lokantalar, eğlence merkezleri bulunmaktadır. Kampus alanı içindeki Konya Rixos Otel ve kompleksi çağdaş görünümüyle çevreye ayrı bir güzellik vermekte, çeşitli bilimsel toplantı ve eğlencelere ev sahipliği yapmaktadır.

Pek çok dalda spor yapmaya imkan tanıyan içinde olimpik yüzme havuzu da bulunan spor kompleksi de kampus alanı içinde yer almaktadır.

Selçuk Üniversitesi, gelişmiş bir İnternet altyapısına sahiptir. Bu sayede öğrenciler kütüphane hizmetlerini, öğrenci işleri ile ilgili hizmetleri İnternet üzerinden alabilmektedirler.

Harita Mühendisliği, matematik, bilgisayar uygulamaları ve teknolojiye ilgi duyan, yenilikler üreterek bunları toplumun hizmetine sunmaktan hoşlanan, tüm ilgilenenlerin severek çalışabilecekleri, uğraş alanları her gün gelişen ve yenilenen bir alan olmaya devam etmektedir.

Harita Mühendisliği bölümü yetkin kadrosu ve 40 yıllık bilgi birikimiyle yetiştirdiği 2000'i aşkın mühendislere yenilerini eklemeye devam etmektedir.