MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Kartografya Anabilim Dalı

Uluslararası Kartografya Birliğince (ICA) 1973 yılında yapılan, "kartografya, harita ve harita benzeri gösterimleri üretmek amacıyla uygulanan, gerekli tüm çalışmaları kapsayan bilim teknik ve sanattır" biçimindeki klasik kartografya tanımı halen geçerli olmasına rağmen modern bir kartografya tanımı aşağıdaki gibi yapılabilir. Kartografya mekansal bilgileri analog ya da sayısal biçimde toplayan, modelleyen, yapılandıran, değerlendiren, saklayan, çeşitli ortamlarda anlaşılır ve yansız (objektif) biçimde sunan (coğrafi bilginin kartografik iletişim bağlamında kullanıcıya iletilmesi) bir disiplindir. Mekansal veri işleme bağlamında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) hangi disiplinde uygulanırsa uygulansın, mekansal veriler obje tabanlı bir yapıya dönüştürülmeli, saklanmalı, analiz edilmeli ve kartografik olarak sunulmalıdır. Bu kapsamdaki işlemler ya kartografyanın uygulama alanındadır ya da kartografyanın uygulama alanını tamamlayıcı niteliktedir.

Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. İbrahim Öztuğ Bildirici    bildirici@selcuk.edu.tr