MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Fotogrametri Anabilim Dalı

Fotogrametri öncelikle bir bilim dalıdır. Kainatta resmi çekilebilen her türlü büyük yada küçük objeler fotogrametrinin konusunu oluşturur. Resim çekiliş yerlerine (yerden/havadan), değerlendirme tekniklerine (sayısal/fotografik/çizgisel), amacına (topoğrafik/topoğrafik olmayan) göre değişiklik arz eder. Fotogrametri, uçaktan yada uydu görüntülerinden yararlanarak yer yüzünün topoğrafik yapısının belirlenmesi amacıyla uygulamada daha çok kullanıldığından harita (jeodezi) mühendisliği bilim alanı içerisinde gelişmiştir. Büyük ve küçük ölçekli harita üretiminde uzun yıllardır ülkemizde oluğu kadar dünyanın bir çok ülkesinde de fotogrametri tekniği kullanılmaktadır. Fotogrametrinin 1850’li yıllarda optik-mekanik aletlerle başlayan ve bilgisayar destekli aletlerle devam eden tarihsel gelişiminin son durağı 2000 li yıllarda digital fotogrametridir. Anabilim dalımız Uluslararası Uzaktan Algılama ve Fotogrametri Birliği üyesidir. 

Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Ferruh Yıldız    fyildiz@selcuk.edu.tr